Victor de Stuers
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Victor de Stuers woort gebore in Mestrreech  op 20 Oktober 1843 in Mestreech op de Breuselsestraot nommerr 77 en is gestorreve in 't jaor 1916 in Den Haag. Victor de Stuers trouwde op 30 Mei 1893, wie heer 49 jaor waor mèt Aurelie Caroline Gravin vaan Limburg Stirum (1853-1908) . Zie kraoge same ein dochter, Alice. Victor de Stuers advocaot, ambteneer en politicus, weurt gezeen es de opriechter vaan de Monumintezörreg in Nederland. Heer greujde op in e gezin boe me leventig intresse had veur kuns. Heer studeerde aon 't Atheneum in Mestreech, en kraog dao neve nog teikenlès vaan Alexander Schaepkens, dee door zien topografische sjèlderije vaan Mestreechter walle en poorte, bekind waor. In 1861 góng Victor de Stuers rechte studere in Leide, meh dao neve heel heer ziech aon de gèng mèt kunsgesjiedenis en aajdheidkunde. Heer maakde en oonderheel 'den ierste kontakte mèt hoeggeplaotste persoene, wie mèt d'n directeur vaan 't Rieksmuseum vaan aajdhede. Neet lang daonao leet heer vaan ziech hure in de gezèt vaan 1867. Heer had väöl kretiek op en vaan de slappe hajding vaan de kemissie , die euver de Mestreechter stads walle en poorte mooste wake, zoetot die neet hielemaol woorte aofgebroke.
In 't jaor 1869 waor Victor de Stuers klaor mèt zien rechte studie. In zien dissertatie euver de relatie vaan de Volleks-vertegenwoordigers en kezers, deeg heer pleite veur 't verbetere vaan 't kuns oonderwies, door en vaan de euverheid. Wijer wouw heer tot de staot 'nen inventaresatie vaan kunsveurwerpe zouw maake en 'ne classificatie vaan de door de staot te verzörrege vaan historische monuminte. In 't jaor 1870 góng Victor de Stuers in Den Haag woene en opende dao zien advocaote kentoer. Meh heer lègkde ziech naoderhand miejer en miejer touw op ‘t vraogstök vaan  en euver de staot, vaan de kuns bevordering en kunsbesjerming . In 1873 publiceerde heer in "De Gids" euver ‘t groete vraogstök  vaan en euver de staot vaan väöl monuminte en kunswerke in Nederland. In alle laoge vaan de bevolking preufde heer,tot me neet zoe geïntreseerd waor in de staot vaan de kuns en monuminte. Heer verweet ouch de staot 'ne passive hajding in 't kunsónderwies en de besjerming vaan die monuminte. Nao de publukatie in " De Gids" woort heer gevraog en gèt later ouch benump tot referendaris vaan 't Ministerie vaan Binnelandse Zake, en es chef vaan de nuie aofdeiling vaan Kunst en Wetensjap.
Mèt naome op 't gebeed vaan de Monuminte zörg, 't Museumbeheer en 't Archiefbeheer, heet heer väöl gooi dinger bereik. Same mèt arsjitek P.J.H.Cuypers, oontwikkelde heer e groet plan veur 'n museum, boe me 'ne groete sjèlderijverzameling kós oetbringe. Tösse 1876 en 1885 waor heer daan ouch betrokke bij de bouw vaan 't Rijksmuseum in Amsterdam. Meh dao waor ouch weer gèt verzèt tege Victor de Stuers, umtot me in ambtelike kringk häöm verweet tot heer dèks eigemechteg deeg optrejje. Delegere en samewerke mèt aander lui laoge Victor neet zoe, en wat heer einmaol veur had, dat gebäörde daan ouch . Heer riechde ouch e Rijksbureau op veur Monumintezörg op, dat ziech actief góng bezig houwe, mèt wat in deen tied es monumint woort gezeen. Door 't Rijksbureau woort begós mèt 'nen inventarisatie vaan 't Nederlands monumintebestand vaan veur 1850. Pas in 't jaor 1961 kaom in de vörm vaan 'ne monuminte wèt, e wètteleke regeling veur de besjerming vaan 't bouwkundig en steijdebouwkundig erfgood in Nederland. Oondertösse waor in 1947 't Rijksbureau umgeduip in de Rijksdienst veur Monumintezörreg, 'nen instèling dee vendaog ummertouw nog de Monumintewèt oetveurd en naoleef. Es groete verzameleer vaan veurwerpe vaan gesjiedenis en kuns, had Victor de Stuers in zien dobbele woening aon de Parkstraot 32-34 in Den Haag, de "Groete Zaol" ingeriech. Alice de Stuers (1895-1988) , Victor de Stuers dochter en erfgenaome, waor getrouwd mèt William Edward Gatracre (1878-1959) . Heer heet de tuine vaan ‘t landgood “de Wierse” oontworpe en vörm gegeve. Alice de Stuers verplaotste later de “Groete Zaol”vaan Den Haag nao Vorden,  gemeinte  Bronckhorst. Dao heet zie 'ne passende ruimte vaan 't bouwhoes vaan ‘t landgood “De Wierse” gebruuk, um de verzameling vaan häore Pa, oet zien zomerverblief, dao weijer oonder te bringe.
Rijksmuseum in Amsterdam.
Victor de Stuers 1901.
Victor de Stuers 1909.
De groete zaol vaan Landgood De Wierse.
Femilie vaan Victor de Stuers.
‘t Houwelek vaan Alice de Stuers mèt William Edward Gatracre. Veur landgood De Wierse.
Graafmonumint Femilie De Stuers.