Pieter Willems
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Pieter Willems 1840-1898.
Petrus Casparus Hubertus (Pieter) Willems woort gebore in Mestreech op 6 Jannewarie 1840, en is gestorreve op 23 fibberwarie 1898 in Londen, Ingeland. Heer waor 'ne zoon vaan Joannes Thomas (Jan) Willems, ambteneer bij de Provincie, en Catharina Josephina Meesen. Ziene pa Jan Willems, wèrkde es belastings ambteneer bij ziene pa, Henricus Lambertus Willems, dee belastings ambteneer waor bij de gemeinte Mestreech. Vaanaof 1824 góng Jan willems wèrke op de administratie vaan de Provincie Limburg. Dao woort heer later benump tot Commies Tweede Klas. Op 11 Juli 1832 trouwde Jan Willems mèt de 11 jaor jongere en de toen 18 jäörege Mestreechse, Catharina Meessen. Oet de ech vaan Jan Willems en Catharina Meessen woorte 7 ? kinder gebore. Op 26 Oktober 1848 storf Jan Willems wie heer 46 jaor waor. Zien ajdste dochter waor toen pas 16 jaor, en Pieter waor toen ach jaor. Es twiede zoon had me 't gedach tot Pieter zouw goon wèrke, meh umtot heer bezunder intellizjent waor moch heer nao sjaol goon, en woort heer oetverkore um nao 't prestigieuze atheneum vaan Mestreech goon. Heer waor oetverkore en hoofde gein sjaolgeld te betaole. Pieter Willems waor tijdens zien zes jaor op 't Atheneum, 'n primus perpetuus, en heer studeerde d'r “ Summa cum laude aof “. Bij de sjaolproclamatie vaan 30 Juli 1857 woort aon häöm de hoegste oondersjeiding, naomelek de Rozenkroon, euverhandig door de Gouverneur vaan Limburg. Daoneve kraog heer de prestiesjeuse Wijnandsbeurs, um in Leuve aon de universiteit te goon studere. Ouch op de universiteit waor heer 'n bezunder gooi lierling. Heer behaolde op 24 Juli 1858 zien kandidaats-diploma in de Wijsbegeerte en Letteren, en studeerde dreij jaor  later op 23 Augustus 1861 aof es doctor (aw stijl). Heer verbaasde ederein door zien bezunder hoege ciefers. Eder jaor slaagde heer mèt 't hoegs aontal punte. Door zien oetzunderleke studieprestaties kraog Pieter Willems vaan de Belzje regering 'n reisbeurs um in Duitsland, Fraankriek, en Nederland 't hoeger oonderwies te goon bestudere. Um dee beurs te kinne kriege had Pieter Willems ziech tot Belsj laote naturalisere. Vaan Miert tot Juli 1862 waor Pieter in Peries, boe heer aon de Sorbonne en 't Collège de France, observeerde, wie dao de Franse hun hoeger oonderwies in Lettere en Wijsbegeerte docere. 't Jaor daonao waor heer in Berlien en Leiden, boe heer ouch college's volgde, um daovaan te kinne liere.
Marie Valentine Stephanie Clémence Henot. 26-12-1845. + 29-11-1907.
Nao zien twiejaorege studiereis góng heer in de zomer vaan 1863 trök nao Mestreech. Meh al gaw kaom 'nen oetnudiging um definitief trök nao Leuve te kaome um dao aon de Letterenfaculteit lès te goon geve. In 1864 begós heer wie heer 24 jaor waor, es docent aon de Letterenfaculteit. E paar jaor later waor heer Hoeglieraar, oonder aandere in 't vak vaan Romeinse Oudheden, dat heer tot aon zien doed zouw blieve doen. Drei jaor naotot Pieter Willems in Leuve waor goon woene, trouwde heer op 26 September 1867 mèt Marie Valentine Stephanie Clémence Henot, gebore op 26 December 1845 in Leuve.  Marie Valentine Stephanie Clémence Henot waor de jongste dochter vaan Philippe Henot, rechter bij de rechbaank vaan Eerste Aanleg, en lid vaan 't Schepencollege vaan Leuven. De sjoenmam vaan Pieter, Jeanne Cécile van Elewyck gebore op 27 December 1799, en gestorreve in 1846 in Leuven, waor vaan komaof  'ne rieke en veuraonstaonde femilie in Leuven. De femilie Henot hadde hoege functies in de Belzje magistratuur en in 't leger. Naotot zie getrouwd waore gónge zie woene in 'n hoes gelege aon 't Sint Jacobsplein nommer 22 in Leuve. Oet de ech vaan Marie Valentine Stephanie Clémence Henot en Pieter Willems woorte drei zäöns en zes dochters gebore. 1.Cécile Philippine Marie Joséphine Hubertine Willems, gebore op 25 Augustus 1868 en gestorreve op 24 November 1952. 2.Charlos Léon Ghislain Hubert Marie Joseph Willems. Gebore op 20 November 1869 en gestorreve in 1946. 3.Joseph Marie Pierre Willems. Gebore op 29 Juli 1871, en gestorreve op 12 Mei 1944. 4.Marie Emilie Odonie Coletter Ghislaine Huberti Willems, gebore op 20 Miert 1874 en gestorreve op 13 Jannewarie 1951. 5.Jean Victor Ghislan Hubert Marie Joseph Willems, gebore op 10 Oktober 1876 en gestorreve ? 6.Valentine Maria Albertine Hubertine Joséphine Willems, gebore op 30 December 1879 en gestorreve ? 7.Clémence Mathilde Frédérica Hubertine Marie Willems, gebore op 11 November 1881 en gestorreve op 16 December 1952. 8.Caroline Cécile Francoise Hubertine Marie Willems, gebore op 2 Aprèl 1883 en gestorreve ? 9.Julie Joséphine Jeanne Marie Hubertine Ghisla Willems, gebore op 5 December 1885 en gestorreve op ? Bij de geboorte vaan 't veerde kind verhuisde de femilie nao 'nen aandere woening gelege in de Brusselsestraot , e hierehoes dat ieder bewoend waor gewees door zien sjoe awwers Henot.
Petrus Casparus Hubertus Willems 6-1-1840 + 23-2-1898.
Joseph Marie Pierre. 29-7-1871 12-5-1944.
Aon d'n euverkant vaan zien hoes laog de Sint-Jacobs parochie kèrk, dat heer es Leuveneer ummertouw bezeukde. Financieel góng 't good mèt Pieter Willems. Heer had in 1880 zes inwoenende hoesbedeendes. Heer koch groond in de Ridderstraot en Parkstraot um dao later goojekoupe heurwoeninge op te goon bouwe, en wel veur de erm wèrklui. Neve hun stads-woening in Leuve had de femilie Willems ouch e boeteverblief in Sint-Joris-Weert: 't Biezenhof. Hei trok heer ziech trök, um in de landelijke natuur te wandele en um zoe tot rös te kaome. Heer zouw dao later ouch weure begraove. In 1872 volgde heer Professor Jear op es secretaris vaan de Universiteit vaan Leuven, de rechter hand vaan de rector. Heer bleef op dee functie tot aon zien doed. Neve dees administratieve functie, waor heer ouch academisch actief en suksèsvol. In 1870 waor bij drökker-oetgever Karel Peeters in Leuven den’ ierste editie versjene vaan Willems’ handbook: Le droit public romain depuis l’origine de Rome jusqu’à Constantin le Grand. Tijdens zien leve woort 't book vijf kier herdrök. In 1878-1880 publiceerde Willems daan zien magnum opus:'ne twiedeilege studie euver Le sénat de la république Romaine. Op 5 augustus 1886 oontvóng Willems 't ieredoctoraat in de rechte vaan de Ruprecht-Karls-Universität te Heidelberg, dat toen haor 500’ste stichtingsjaor vierde. In 1864, metein nao zien benumming tot docent aon de Leuvense universiteit, oontvóng Pieter Willems 't verzeuk oet Mestreech, um corresponderend lid te weure vaan 't e jaor ieder opgeriechde Geschied- en Oudheidkundig Genootschap veur 't Hertogdom Limburg.'t Zouw't ierste vaan 'n ganse serie maotsjappeleke en wetenssjappeleke engagemente zien, die Willems opnaom en tot aon zien doed trouw zouw blieve.Wie kanunnik David op 24 miert 1866 storf, mós rector Laforêt 'ne neuje veurzitter, veur  “ Met Tijd en Vlijt ” aonwijze. Heer  gaof Willems den’ opdrach um in de faculteit  letteren, Davids cursus “Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde “, euver te numme en sjikde häöm ouch nao Met Tijd en Vlijt, um  David es voorzitter op te volge. Zoe gebäörde 't dat de 26-jaorege Hoeglieraar Willems op 21 oktober 1866 zien ierste bestuursvergadering vaan 't Vlaamse studentengenootsjap bijwoende, en um metein es veurzitter geïnstalleerd te weure. Heer zouw ouch die functie tot aon zien doed 32 jaar later, blieve vervölle.
Wie heer 45 jaor waor gewore, begós Pieter Willems 'nen oonderzeuk nao de dialektaol in de Zuideleke Nederlande. In 1884 begós heer mèt 't make 400 sjaol-kajees mèt 4.200 wäörd, um die te laote vertaole vaan 't nederlands nao 'n plaotseleke dialek taol. Heer verdeilde die in de jaore 1885 en 1886 nao lui die 'n dialek spraoke, en waor zoe de start nao e groet oonderzeuk in de Zuideleke Nederlande, in 'n gebeed boe me historisch gesproke e Frankisch dialek spraok. Dat oonderzeuk is noe nog ein vaan de belaankriekste hitorische bron veur 't dialek oonderzeuk in Vlaandere en Zuid-Nederland. Nao zien doed in 1898, bleef de verzameling bewaord, en woort in 1909 door ziene zoon Paul Willems aon de Kon.Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde in Gent gesjoonke.
Wach huiske Sint Pieterspoort  Pieterstaot  Mestreech, geboortehoes Pieter Willems.
Hoes gelege aon de Brusselse straot in Leuven.
Cécile Philippine Marie Joséphine Hubertine 25-8-1868 24-11-1952.
Maria Emilie Odonie Colette Ghislaine Huberti 20-3-1874 13-1-1951.
Clémence Mathilde Frédérica Hubertine Marie 11-11-1881 16-12-1952.
Boeteverblief vaan Pieter Willems. Biesenhof Sint-Joris-Weert.
Pieter Willems.