Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
    Jan IX  de Merode-Pietersheim
Johan IX de Merode-Pietersheim, graaf van Olen, heer van Pietersheim, Westerlo, Diepenbeek, Perwez, Duffel,  Herlaar, Leefdaal, IJsselmonde en Ridderkerk, woort gebore in 't jaor 1535 (Waterburcht Pietersheim) en is gestorreve op 20 Augustes 1601, en begraove in Culemborg. Heer waor 'n Zuid-Nederlandse Edelman en Milletaer. Johan van Merode waor 'ne zoon vaan Graaf Hendrik I van Merode (1504-1564) en Francisca van Brederode van Cloetinge. Oet de ech vaan Hendrik I en Francisca woorte 7 kinder gebore, boevaan twie kinder vreug gestorreve zien. 1.Johan IX de Merode van Pietersheim. 2.Johanna de Merode,vrouwe van IJseren. 3.Margaretha de Merode;Walburgis de Merode Pietersheim. 4.Anna de Merode. 5.Walraff de Merode. en twie kinder die vreug gestorreve zien. Johan IX de Merode-Baron van Pietersheim trouwde op 26 Augustus, 1558 mèt Mencia van Glymes, vrouwe van Walhain en Braine-Alleux, gebore in 1540, en gestorreve op 17 Augustes 1561. Heer hertrouwde in 1563 mèt Margaretha van Pallandt, gebore in 1542 in Culemborg. Margaretha van Pallandt is gestorreve op 13 Oktober 1593 in IJselmonde. Zie waor e zuster vaan Floris van Pallandt (1539-1598), en dochter vaan Everhard Pallandt (1507-1592), en Margaretha van Lailang,Gravin van Lalaing. Oet de ech vaan Johan IX de Merode-Baron van Pietersheim, en Margaretha van Pallandt  , woorte 7 kinder gebore; 1. Maria Margaretha de Merode-Westerloo, markgravin van Bergen op Zoom  (1560-1588). Zie trouwde in 1578 mèt Johan IV      Corsselaar van Wittem, Graaf van Zeebrugge. 2.Anna de Mérode-Pietersheim (1565-1634) en waor getrouwd mèt Justinus van Nassau (1565-1634). 3.Filips I de Merode (1568) 4.Odilia de Merode (1571) 5.Francisca de Merode (1572) 6.Helena Mencia de Merode (1573) 7.Juliana de Merode 1578, waor getrouwd mèt Lamoraal van Horne
Johan IV de  Merode waor daomèt veurzat vaan väöl  Keunings-hoezer in Europa. In 1577 woort Johan IX de Merode-Baron van Pietersheim, Gouverneur vaan Mestreech. Iers in 1577 nog same mèt Jan IV Corsselaar van Wittem, meh daonao allein. Johan IX de Merode-Pietersheim verbleef dèks in Brussel veur Staats-zake. In 't jaor 1567 woort heer bevelhöbber vaan 't Staatse Garnizoen in Bergen op Zoom. Naotot Alva in 1567 Brussel had veroverd, kraog heer d'n opdrach um de orde te herstelle. Es Landvoogd begós Alva metein mèt de vervolging en oonderdrökking vaan de protestantse ketters. Oongeveer 6.000 tot 8.000 protestante woorte toen door de Raad van Beroerten veroordeild. Heivaan kraoge 1.100 de doedstraf opgelag. In 1568 verliet Johan IX de Merode-Pietersheim Brussel, en geit zien verdeidigings werke vaan de Waterburcht Pietersheim rinnovere en verstevige. Johan IX de Merode- Pietersheim woort in 1577 tot 1578, Gouverneur vaan Mestreech. In die jaore moos heer dèks euverlègke mèt de 23 Ambachte um 'n touwlaoting te kriege vaan de käös veur de Nederlandse Opstand, en dat beteikende tot me daan tege de Spaonse Keuning zouw zien. Op 2 Jannewarie 1578 veel de käös op de Opstandige Staten-Generaal,en deeg me 'n Eed van Trouw, aon Johan IX de Merode-Pietersheim aoflègke, boeop Johan IX de Merode-Pietersheim weer 'n eed vaan trouw aon de stad Mestreech deeg. In 1578 woort Johan IX de Merode-Pietersheim, es Gouverneur vaan Mestreech opgevolg door Willem van Horne. In 1579 verovert Alexander Farnese, Hetog van Parma, de Waterburcht Pietersheim, zoonder slaag of stoet, en Johan IX de Merode-Pietersheim verliet Pietersheim en góng woene in kestiel Westerlo.
Waterburcht  Pietersheim. In de jaore vaan 1150 tot 1200 heet me e begin gemaak mèt de aonlègk vaan de Waterburcht. In deen tied maakde me väöl gebruuk vaan grind en carboon-zandstein, en hei mèt gèt melgerstein d’r in. Nao 1250 maakde me mèt de bouw miejer gebruuk vaan melgerstein, achter de verdeidigings-mör. In 1378 woort de Waterburcht veroverd door 'nen aontal oongeregelde Toongerse en Luikse gevechs einhede. De waterburcht raakde in verval, en 't doorde tot 1400-1450, veurdat me weer begós mèt de renovatie en opbouw. In 1410 kaom 't Domein door erfenis en ech  in han vaan de Heer van Merode en Frentz. De Merodes verbouwde de vervalle Waterburcht tot e Residentieel kestiel, in hooggotische stijl. Vaan aof dat momint volgde de bouwwerke ziech op. De Vestingsmör woorte herbouwd, en in de veur-bouw vaan de poort-toorn kaom 'n nuie wipbrögk, mèt daoveur ‘ne nuie brögk gemaak vaan melger. Tege de poorte woort 'ne twiede toren gebouwd, en de Kapel woort mèt twie verdepinge verhuugd, meh verloor daodoor wel zien Romaans aonziech. Op den’ ierste verdeping kaom de wèrkruimte vaan de Keplaon, dee ouch zörgde veur de administratie vaan de Burcht, en spraok dao ouch rech. In 1576 begós Jan IX de Merode-Pietersheim mèt versterkinge, um 't domijn te kinne verdeidege tege 'nen inval vaan beveurbeeld de Spaonse tróppe. Meh dat haolde neet väöl oet, umtot in 1579 de Hertog van Parma, Alexander Farnese mèt zien leger de Waterburcht vaan Pietersheim veroverde. Farnese bleef in de Waterburcht woene tijdens 't belèk vaan Mestreech. De Hiere vaan Pietersheim kraoge 't kestiel in 1587 weer trök, meh gónge dao neet mie woene. Zie gebruukde 't domein allein nog mer es jach-kestiel, en lete 't bestuur euver aon 'n Rentmeester. Reste vaan de woening vaan de Rentmeester zien later trök gevoonde in de zone tösse de kapel en 't poortgebouw. 't Kestiel bleef zoe in gebruuk tot 1797, tot 't nui jach-kestiel klaor waor, dat op de plaots stóng vaan 't allewijl bestaonde (Hotel Restaurant) kestiel. De Waterburcht veel vaanaof toen wijer in verval.
Floris van Pallandt. Broor vaan Margaretha van Pallandt
Kestiel Westerlo.
Waterburcht Pietersheim. 1587
Waterburcht Pietersheim.
Willem van Horne (Willem van Heeze) is gebore in Le Quesnoy, in (umtrint) 't jaor 1550 en is gestorreve in Le Quesnoy op 8 November 1580. Le Quesnoy is e gemeinte in 't Franse Noorder-Departemint. Willem van Horne waor 'n Nederlandse Edelmaan en Milletaer in de tied vaan de “Nederlandse Opstand”. De awwers vaan Willem van Horne waore, Maarten van Horne (1510 – 21 September 1570) en Maria van Luxemburg – Fiennes. Maria van Luxemburg-Fiennes  is kinderloos gestorreve. Maarten van Horne hertrouwde in 1539 mèt Anna van Croy. Oet de ech woorte 5 kinder gebore: 1.Filips van Horne,(?-1573),Heer van Heze en Geldrop 1570-1573. 2.Joris van Horne (1545-1608) 3.Amandus I van Horne (1550-1617), 4.Willem van Horne (1556-1580) 5.Maria van Horne (1556- ?. Willem van Horne woort gebore es veerde zoon vaan Maarten van Horne en Anna van Croy. Zien peetnoonk waor Willem van Oranje. Heer waor “Heer van der Clusen” en vaanaof 1573 Heer van Heeze, Leende, Zesgehuchten, en Geldrop, die heer erfde vaan zien joonk gestorreve broor Filips. De Hornes en de Egmonts slote in 1579 'n dobbel houwelek aof. Willem van Horne trouwde mèt Maria van Egmont en zien zuster Maria van Horne, trouwde mèt Filips van Egmont. Al de twie houweleke bleve zoonder kinder. Wie de Spaonse tróppe nao de doed vaan Landvoogd Requesens, aon 't muite sloge, stèlde de “Staten van Brabant” häöm aon es Kolonel van 'n nui regimint, um zoe de rös en de orde weer trök te bringe. Willem van Horne veurde mèt zien tróppe op 4 September 1576 'ne staotsgreep oet, boe bij de lei vaan de Raad van State oonder arres woorte gestèld. Daonao woort begós mèt 't belék vaan 't Spanjaarde Kestiel.('n belegering op 't Spanjaardenkestiel in Gent 15 September 1576 ) Heer woort bevorderd tot Kaptein-Generaal en waor de leier in Brussel, en stóng ummertouw in verbinding mèt Willem van Oranje. Heer waor ein vaan de oonderteikeneers vaan de ierste “Unie van Brussel”, op 9 Jannewarie 1577, dee veurzag in de trök trekking vaan de Spaonse tróppe. Es katholiek waor heer e tegestander vaan de oetbreiing vaan 't Calvinisme en veurstander vaan van 'n verzeuning mèt Spanje. Dat leijde tot 'n touwnadering nao de nuie Landvoogd Juan van Oostenrijk, dee häöm ouch daoveur e jaorgeld belaofde.
Willem van Horne Gouverneur 1578
Willem van Oranje. Peetnoonk vaan Willem van Horne
De nuie Landvoogd waor evels bang, tot Willem van Horne te väöl mach zouw kriege, en bij de oonderhandelinge mèt de “Staten-Generaal”, dróng heer dr'op aon, um Willem van Horne te onsloon, en mèt de tröktrekking vaan zien tróppe oet Brussel. 't Gemeintebestuur vaan Brussel stumde in Juli 1577 dao mèt in. Wie Juan van Oostenrijk gèt later Namen innaom, woort Willem van Horne milletaer aonvoerder vaan “De Staatse” kant. Heer waor ein vaan de vieftien Edele die in September 1577, Matthias van Oostenrijk oetnudigde um Landvoogd vaan “De Nederlande” te weure. Heer voch op 31 Jannewarie 1578 mèt, in de Slag bij Gembloers, en braok toen mèt Willem van Oranje, umtot Willem ziech de regering euver dee provincie wouw laote touwvertrouwe. 't Verblief vaan Willem van Horne in Brussel woort daodoor oonmeugelek. Willem van Horne vertrok in 1578 mèt zien Regimint nao Mestreech, boe heer woort benump tot Milletaer Gouverneur. Zien tróppe plunderde evels in de umgeving, en de getergde Mestreechtenere klaogde häöm aon vanweges corruptie en slech beleid, zoetot heer in Augustes 1578 weer oet Mestreech vertrok. Heet sloot ziech aon bij 'n gróp Edele oonder leiding vaan de Heer van Champagney, die neet kóntent waore euver de religieuze tollerantie die toen door Willem van Oranje woort veurgesteld. Zie eiste ouch dat Brussel es hoofstad katholiek zouw blieve. De Edele woorte gevaange genome en mooste ziech in Antwerpe verantwoorde, meh Willem van Horne kós evels oonderweeg oontsnappe. Heer sloot ziech toen aon bij Emanuel Filibert van Lalaing, leier vaan de Malcontenten, en waor ein vaan de ónderteikeneers vaan de  “ Uni van Atrecht ” op 6 Jannewarie 1579. Evels umtot de Spanjaarde ziech neet aon de belofte hele, begós heer te oonderhandele mèt Frans van Anjou, dee door Willem van Oranje in de functie vaan Landvoogd woort gerope. De Spaonse Landvoogd Alexander Famese kaom dao achter, en leet Willem van Horne gevaange numme in Le Quesnoy. Heer woort op 7 November 1580 veroordeild veur “ Hoogverraad ”, en de daag daonao geköp. Heer woort ouch veroordeild umtot heer dèks in zien leve  versjèllende polletieke  käös had gemaak. Bij zien veroordeiling woorte al zien bezittinge vaan häöm aofgenome.
Kestiel Heeswijk
Melchior van Schwarzenberg is gebore in 't jaor 1536 en gestorreve tijdens 't belèk vaan Mestreech in 1579. Heer waor 'ne zoon vaan Johann von Schwarzenberg en Elisabeth von Bentzerath. Melchior van Schwarzenberg trouwde mèt Anna de Merode-Houffalize. Oet de ech woorte 4 kinder gebore; 1.Hans Willem van Schwarzenberg. 2.Wilhelm Rikalt van Schwarzenberg. 3.Dorothea van Schwarzenberg. 4.Lorchen van Schwarzenberg. In 1577 woort door Don Juan touwstumming gegeve veur het “Ewege Edict”. Op verzeuk vaan de Staten-Generaal vertrokke daonao alle Spaonse soldaote oet de stei. Evels bij 't vertrek oet Mestreech, staoke zie, nog eve veer wieke in brand. Duitse tróppe bleve in Mestreech, meh die leefde in oonmin mèt de bewoeners vaan de stad. De Dominicaanse Paoters woorte de stad oetgejaoch, en hun kloester en kèrk woorte geplunderd. In 1578 verklaorde Mestreech ziech roondoet veur de  “ Staten-Generaal ” ,en trooje zie touw tot de “ Pacificatie vaan Gent ”. In 't veurjaor vaan 1578 kaome de Staatse tróppe nao Mestreech, tege de zin vaan de katholieke börgers. De Staatse tróppe steunde de Calviniste, die toen al de Sint-Mathijs kèrk in bezit hadde genome. In dat zelfde jaor begós Parma aon 'n insleting vaan Mestreech. De börgers koze toen Melchior van Schwarzenberg tot Gouverneur- Opperbevel-höbber vaan de verdeidiging vaan de stad. Willem van Oranje had evels neet väöl vertrouwe in Melchior van Schwarzenberg es milletaer, en benumde Sebastién Tapin tot opperbevelhebber. 'nen Aonval op de stad woort verwach, en Tapin zörgde d'r veur tot de Vestingswèrke woorte verstevigd, en naom alderhand maotregele um de stad op 'nen aonval vaan de Spaonse tróppe veur te bereije. Zoe woort op de Jeker 'ne meule gebouwd, um polver te kinne make. Alle börgers woorte verpliech mèt te helpe aon 't bouwe vaan vestings-wèrke, en de boere die de stad waore ingevlög, woorte ingezat bij de verdeidigende tróppe. Begin Miert 1579 kaom Parma mèt gegesjöt en 34.000 maan aon in Mestreech. Zie slote de Maos aof, en graofde ziech in laopgraove in, boe me vaan dao oet 'ne weeg maakde nao de Vestigings-mör. Väöl Mestreechtenere waore al geklipseerd, meh die nog dao waore vochte mèt, tot d’r höllep kaom vaan de Staten-Generaal oet Brussel. De mieste strijd waor ónder de groond, umtot Farnese opdrach had gegeve um tunnels te graove, um zoe oonder de Vestings-mör te kinne kaome.
Melchior van Schwarzenberg Gouverneur 1578-1579.
Belèk vaan Mestreech 1579.
De Mestreechtenere graofde ouch tunnels, in de tegeneuver gestèlde riechting. Ouch vaan boven aof woorte looker gegraove, en goeide me kokend water dr'in of maakde me raok in de tunnels. Nao 'n belegering vaan veer maond, kaom Parma oonder aandere via de Brusselse Poort Mestreech binne, en woort d'r drei daog laank gemäörd, geplunderd en brand gestiech. Väöl inwoeners vaan Mestreech (900 - 4.000 ?), woorte gemaord. De val vaan Mestreech maakde euveral väöl indrök. Nao de verovering woort 't “Rooms Katholicisme” oonder dwaank weer ingeveurd. De kerke die gebruuk woorte door de Calviniste, woorte weer opnui gewijd, 't Stadsbestuur woort gezuverd, en de bewoeners móste 'ne nuie  “ Eed vaan Trouw ” aoflègke aon Kèrk en Keuning. De Jezuïeten kierde weer trök nao de stad, en de predikante woorte verbanne. Bij 't belèk vaan Mestreech in 1579, is Melchior van Schwarzenberg gestorreve. Nao de verovering vaan Mestreech woort Francisco de Montesdoca 'nen aontal maonde de awwe ( 1569) en nuie Gouverneur vaan Mestreech.
Adrien de Gomicourt Gouverneur 1580-1590.
Adrien de Gomicourt is gebore in 1540? en gestorreve in 1596 te Hesdin. Hesdin is 'n gemeinte in 't Franse departemint Pas-de- Calais, Noord Fraankriek. Zien awwers waore Adrien de Gomicourt, (Seigneur de Gomicourt en Lagnicourt, Chevalier du Conseil d'Artois) en Anne de Poix, dame de Lignereulles. Adrien de Gomicourt trouwde op 31 Miert 1586 mèt Philipine de Monterency Wastines. Häör awwers waore Francois de Montmorency Wastines (1520-1594) en Hélène Villain. Adrien de Gomicourt, is gestorreve in 1596 in Hesdin. Heer waor “ Heer van Cunchy ”, Lignereule en Maziéres, en Ridder in de Orde van Santiago. Adrien de Gomicourt waor 'n bekinde milletaer oet de begin-jaore vaan de Tachtig Jarige  oorlog. Adrien de Gomicourt waor commedant vaan de artillerie in 't Spaonse leger, President vaan de krijgsraod en Gouverneur vaan Mestreech (1580-1590) en Hesdin. Oet de ech vaan Adrien de Gomicourt en  Philipine de Monterency Wastines woorte vijf kinder gebore naomlek; 1.Philippe de Gomicourt, 2.Pierre de Gomicourt 3.Hermand de Gomicourt 4.Francois de Gomicourt 5.Ambroise de Gomicourt. Op 16 Miert 1580 volgde heer Francisco de Montesdoca op es milletaer Gouverneur vaan Mestreech. Heer lag de eed van Trouw aof, aon Gerard van Groesbeek, de Bisjop vaan Luik. Zien ierste zörrege waore um de financies weer op orde te kriege, en de Vesting weer in 'ne gooj staot vaan verdeidiging te kriege, nao 't belèk vaan Mestreech in 1579. De stad betaolde die herstellinge, door oonder aandere oet de opbrings vaan 't Maaslicent. (e soort in en oetveur-rechte, veur 't verlof um handel te drieve op de vijand). Eind 1580 en begin 1581 woort heer door Parma gesjik mèt ne diplomatieke missie, nao Filips II van Spanje. Bij de aofwezigheid  vaan Adrien de Gomicourt in Mestreech, naom Commedant d ' Esteves 't tijdelek bevel vaan de stad euver.  Adrien de Gomicourt heet ziech ouch ingezat veur de Jezuïten, die nao 'n verbanning in 1583 weer trök nao Mestreech kóste kaome. Nao zien congé es Gouverneur vaan Mestreech, vertrok heer begin 1590 nao Hesdin (Pas-de-Calais), boe heer Gouverneur woort. Dao lag heer op 21 Miert 1590 d'n eed vaan trouw aof.   Francisco de Montesdoca woort in 1590 opgevolg door Antonius van Grenet Heer van Werp. 
Alexander Farnes Hertog van Parma
Filips II
Albrecht van Oostenrijk
Antonius van Grenet Heer van Werp is gebore in 't jaor 1560 in Sint-Omaars, en gestorreve op 20 September 1619. Heer waor getrouwd mèt Charlotte Haultain de Zoete. Antonius van Grenet van Werp waor 'ne zoon vaan Jan van Grenet Heer van Dainville, Werp enz. en Jeanne van Camier. Antonius van Grenet van Werp waor 'n Zuid-Nederlandse milletaer, oet den ierste hèlf vaan de Tachtigjarige Oorlog. Heer is gebore in Sint-Omaars (Saint-Omaars), 'n stad in 't noorde vaan Fraankriek, Departemont Pas-de-Calais. Antonius van Grenet van Werp waor Heer en Groot- Baljuw vaan Kortrijk vaan 1583 tot 1590. Baljuw waor 'n benaoming vaan 'n ambteneer, dee tijdens 't Ancien Régime, de Vorst vertegewoordigde in 'n landelik gebeed en in sómmige gevalle in steije. Es commedant vaan 't “ Kortrijkse Garnizoen ”, veurde heer ouch 't bevel euver e paar Italiaanse Vendels (compagnieën), die op 10 Aprèl 1584 , nao 'n maonde laank belèk (ruim ach maond), de stad Ieper veroverde veur de Spaonse Keuning Parma. Op 27 Juni 1590 woort Antonius van Grenet, Heer van Werp, benump tot Gouverneur vaan Mestreech, en lid vaan de Raad van State. Heer lag de eed vaan trouw aof op 28 Miert 1591. Begin 1592 trok heer mèt De Hertog van Parma, mèt op veldtochte nao Fraankriek. Umtot heer dèks eweg waor, woorte de milletaere take in de Garnizoens-stad Mestreech euver genome door de Stads-Commedant. Oonder zien bestuur drökde de koste vaan 't Garnizoen zwoer op de inwoeners vaan Mestreech. In Miert 1616 vroog heer aon “Aartshertog  Albrecht van Oostenrijk” en “Isabella van Spanje” um ziene congé, umtot heer mèt zien 56 jaor neet mie de jongste waor. Op 31 Miert 1616 verliende ze häöm  congé, en woort heer iervol oontslage es Gouverneur vaan Mestreech. Heer is gestorreve in Saint-Omer, op 20 September, 't jaor 1619. Aon de stad Saint-Omer had heer 'ne groete gif gegeve veur de bouw vaan 'n hospitaol. Antonius van Grenet waor getrouwd mèt Charlotte Haultain de Zoete. Woersjijnelek had 't koppel gein kinder, umtot de twie Heerlijkheden “Werp” en “Pitgam”, bij hun doed, euver gónge nao hun achterneef Pierre Amour de la Haye.
Isabella van Spanje.
Antonius van Grenet Heer van Werp Gouverneur 1590-1616.
Femilie waope Merode-Pietersheim.
Johan IX de Merode-Pietersheim Gouverneur 1577-1578.
Jean Philippe Eugène de Merode 1674-1732.