Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Slevrouwe  Poort
Kaart Mestreech 1670. Good te zien, zien de boete-verdeidigings werreke,um de verdeidigings-poorte te versterke, die door Frederik Hendrik vaanaof 1632 zien aongelag.
                                          Stads Poorte. De stadspoorte waore in vreugere tied e soort grens-euvergaank, boe al ‘t in en oetverkier gekóntroleerd woort. Aon de poorte waor ‘ne milletaire wach en ‘ne commissiewach, boe de amtenere vaan de gemeinteleke belasting de versjöldigde in en oetvoeurrechte bepaolde , en bäörde. Op ‘ne vaste tied in d’n aovend, miestal um 22.00 oor, woorte de poorte op ‘ne “Klinket” gestèld. Dat beteikend tot de poorte waore geslote .Meh me kós allein nog tege betaoling vaan e poort geld nao binne. E haaf oor veurdat de poorte op Klinket gónge, woorte de poortklokke geluid , um de börgers te waarsjouwe tot de poorte euver ‘ne haaf oor touw gónge. Wee nog nao sletings tied nao binne,of boete wouw goon,moos daoveur touwstumming aon de Stads- commedant vraoge. De poort gèng waore dèks laank, doonker en soms gèt geboge. De poort-doorgaank vaan de Brusselsepoort waor de langste, gèt geboge en wel 15 meter laank.
Slevrouwe Poort Veldkant. 1867.
In 't jaor 1229 verliende de Hertog vaan Braobant de stad Mestreech, 't rech um de stad te veurzeen vaan ' ne steine umwalling. Vaanaof de 11e iew had me al nen’eerde wal gemaak, mèt 'ne houte palissade dr'op. Later bouwde me op dee wal, in 1229  'ne  nuie steine umwalling. De lengde vaan dee nuie stads-moer waor 2400 meter laank en op sommige plaotse tösse de 5,50  en 9,00 meter hoeg, en 1,25 meter dik. Me maakde dao in 13 poorte en twie waterpoorte.U zoe  de jeker door de stad te laote strome. De einigste poort dee is euvergebleve vaan d'n ierste umwalling is de Helpoort. De mör neve de Helpoort zien op nui gebouwd ,evels wel gèt lieger es tot ze vreuger waore. In de Stads-wal maakde me ouch nog 'nen aontal Poterne's. Poterne's waore kleine doorgèng in de stadsmoer, boe me oonopvallend nao binne of boete kós goon. Ouch bij 'ne belegering kós me de vijand verrasse, mèt nen' oetval door 'n Poterne. In de Slevrouwe wal waore 'ne groet aontal Poternes, boevaan de mieste waore touwgemetseld. De groetste Poterne waor de Batpoort bij de vissers-maos. Bij 't graove vaan 't kenaal Mestreech Luik, moos dee evels gesloop weure. Dee poterne woort e kwaart slaag gedrejd, en dao weer opnui gebouwd. Ein vaan die poterne's  späölde e hoofrol in 't verraod vaan Paoter Vinck. De paoter zouw informatie gegeve höbbe euver dee pas touw gemetselde poterne, aon Alva en zien Spaonse tróppe, um zoe de vesting Mestreech binne te kinne kaome. De Slevrouwe Poort waor vreuger  veur 1655 nog 'n poterne,gelege aon de Maoswal. In dat zelfde jaor is me op koste vaan 't Stadsbestuur en 't O.L.Vrouwekapittel begós  um op dee zelfde plaots 'ne groetere  Stads-poort  te goon  bouwe. Later in 't jaor 1849 woort de Slevrouwe Poort gerestaureerd en   gèt breijer gemaak mèt mattriaol vaan oonder aandere de Batpoort. Vreuger numde me de Onze Lieve Vrouwenpoort ouch wel de Koolpoort. Dee bij-naom heet de poort woersjeinelek gekrege, umtot me vreuger dao de sjepe losde mèt kulle, vaan Sint Pieter en umstreke,  bestump veur de greunte-mèrret in de stad.  In 1868 woort de Slevrouwe Poort gesloop.
Drei kier per jaor waor ‘ne jaor-merret in Mestreech. ‘t Stadsbestuur maakde daan bekind tot de kaoplui, veertien daog vrij de stad in en oet kóste goon. 1721.
Wach Huiske Slevrouwepoort. 1786.
                                     Wach Huiske Slevrouwe Poort. t Wach huiske gelege aon de Slevrouwe Poort is gebouwd in 1786 en oontworpe door Matthias Soiron. D’n aonnummer waor Pierre Francois Deplaye. ‘t Aw wach-huiske woort in 1786 aofgebroke en me heet op de aw fundaminte ‘t noe nog bestaonde huiske gebouwd. ‘t Wach-huiske heet twie dezelfde hoofgevels, aon de kant vaan de Stokstraot en aon ‘t Slevrouweplein. Oersprunkelek had ‘t wach-huiske allein aon de Stokstraot kant ‘ne hoofgevel. De 18e iewse hoofgevel had in ‘t midde e trök ligkend portiek, dat door drei rónde baug  woort gedrage en door ‘ne fronton of wie me ouch zeet, de bekroening vaan ‘ne gevel. Aon beits kante waor dao e vinster. In ‘t jaor 1840 heet me ‘t wach-huiske ingriepend verbouwd. De linker- partij mèt de twie vinsters woort aofgebroke, en herplaotst aon de Slevrouwe-kerk kant. De wach-huiskes woorte door ‘t stadsbestuur gebouwd en oonderhawwe. In de jaore roontelum 1920 woort ‘t wach-huiske gebruuk es pelitie bureau.
Slevrouwe Poort Stadskant.
Wachhuiske Sle Vrouwe Poort. Alexander Schaepkens. 1850.
Garnizoens Regelemint Mestreech.1749.
Garnizoens Regelemint.