Alexander Schaepkens
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Johannes Christianus Antonius Schaepkens , roopnaom Alexander, is gebore op 23 Juni 1815 in Mestreech en is gestorreve op 1 September 1899 te Mestreech. Heer stamde aof oet 'nen aw bekinde Limburgse femilie, boevaan versjeiende leie deil oet maakde vaan 't Mestreechs gemeintebestuur. Alexanders vaajer hètde Jan Arnaud Schaepkens en is gebore op 2 December 1770 in Brugge. Zien moojer waor Maria Anna Ryckelen gebore in Mestreech op 14 Aprèl 1776. Alexander’s geboorte-hoes stoont aon 't Vriethof en de femilie verhuisde later nao ‘n hoes in de Groete Staat nommer 23.  Heer had oonder aandere twie gebreurs, nen ' awwere Theodore en de jongere Arnaud , die zich ouch aongetrokke voolte tot de sjèlderskuns, en boe vaan Theodore later in Brussel ziene liermeister woort. 't Gezin Schaepkens bestoont oet vaajer en moojer en hun ach kinder,Vief zäöns en drei dochters. 1.Jean Piere Antoine gebore in Mestreech op 01-06-1803 en gestorreve op 23-08-1803. 2.Marie Therese Barbe gebore in Mestreech op 04-12-1804 en gestorreve op 10-09-1805. 3.Maria Joanna Antoinette gebore in Mestreech op 28-05-1806 en gestorreve op 01-12-1891. 4.Thedore Lambert Antoine gebore in Mestreech op 27-01-1810 en gestorreve op 17 December 1883 inSt.Josse ten Noode. 5.Jean Henrie Antoine gebore in Mestreech op 30-03-1811 en gestorreve op 26 Oktober 1891 in Mestreech. 6.Marie Lude Clementine gebore in Mestreech op 19-07-1812 en gestorreve op 24 Augutus 1823 in Mestreech. 7.Joannes Christianus Antonius Alexander gebore in Mestreech op 23-06-1815 en gestorreve op 01-09-1899 in Mestreech. 8.Joannes Arnoldus  Antonius gebore in Mestreech op 30-10-1816. en gestorreve op 7 Juni 1904 in Elsene. Alexander zwórrref es kleine gamin al door de stad um dao kleur-sjètskes vaan gebouwe en vestingwèreke te make. Heer verzamelde ouch munte en penninge. Bij de kopersleger " Van der Nordaa" moch heer bij 't aw koper naor weerdevolle numismatica zeuke. In ruil heiveur kraog de kopersleger teikeninge en sjetse vaan de jonge Alexander. Aon Van der Noordaa is 't te daanke, tot vaan Alexander Schaepkens' jäög-wèrek väöl bewaord is gebleve. Nao 't Keuningklek Atheneum te höbbe doorloupe volgde heer in Mestreech de Stads-Teikensjaol. Es zestienjaorige zaot heer, zjus wie Theodore had gedoon, zien artistieke studies wijer aon den' “Academie voor Beeldende Kunsten” te Antwèrrepe en daonao in Brussel. Op e tentoenstèling in Antwèrrepe versjeen zien ierste sjèlderij. Dat waor in 1834 en dat bleef neet oonópgemèrek. In 1837 is Alexander weer trök in Mestreech. Heer göng met groete iever weijer mèt 't vastlègke vaan de sjèlder-achtige punte vaan de stad Mestreech en häör umgeving. Heer loerde evels ouch wijer daan zien stad " laank " waor. Heer maakde reize door Nederland en Bèlsj. Oonderwijl wie heer in 't jaor boe-in heer veurgood nao Mestreech trök kaom , heer ouch naor Peries reisde um daor kinnis te make mèt wèrreke, vaan meisters vaan de Nederlandse sjèlderskuns. 
Aon 't Keuninklek Instituut te Amsterdam haolde heer oondertösse zien diploma vaan teikenlieraar. In Mestreech woort heer toen benump tot direkteur vaan de Stedeleke Teikensjaol. Heer waor 'nen direkteur, dee door versjèllende ginnerasies vaan lierlinge, ouch um zien lesse op 't Atheneum gepreze woort. Ein vaan   dees lierlinge waor Victor de Stuers. Alexander Schaepkens is neet allein  de historie ingegaange es de kunsteneer dee zoe good es gein aander, zoeväöl vaan zien stad veriewigde. Veural väöl vaan wat aon stadspoorte en vestingwerreke,door sloop in zien daog veur altied verlore zien gegaange. Heer vestigde ouch eeders aondach op de archeologische sjatte vaan Mestreech. Heer heet , mèt e paar geliekdinkende, ‘t Oudheidkundig Genootschap Hertochdom Limburg, opgeriech um  't verleie te bestudere vaan de Provincie. Die vereiniging vergaderde veur 't iers op 3 Jannewarie 1864. Dreiënveertig jaor zouw die oonder dees naom blieve bestoon. Toen veel, in 1906, 't woord duché eweg , umtot de Provinciale staote van 't Hertogdom Limburg, beslote veurtaon Provinciale Staote vaan Limburg te heite.Dreij jaor, tot 1866, is Alexander Schaepkens veurzitter gewees vaan wat noe 't “Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap”(LGOG) hèt.                                                                            
Daonao woort heer opgevolleg door Jos Habets, de bekinde aajtheidskundige en rieks-arsjivaris vaan Limburg. Alexander Schaepkens leef vendaog d'n daag nog op väöl menere weier op zien väöle sjèlderije, brandgesjèlderde vinsters, etse, litho's en aquarelle. Mèr altied, ouch oet zien olieverve, spreke zien werreke , zien spesjaole aonlag en leefde veur 't aquarelleren en door zien liechte dee 't aosemp. Zien kleurelitho's bringe allewijl bij de antiquariate en op antiekbeurze ummertouw hoegere prijze op. Alexander Schaepkens waor ouch eigens 'ne verzameleer vaan aw kuns. Heer had in zien hoes aon de Breusselsestraot 'nen opmèrkeleke kolleksie antiquiteite bijein gebrach. De oondersjeijinge die heer in zie leve kraog en de väöle lidmaotsjappe vaan wetensjappeleke genootsjappe tot in Rusland en Griekeland touw, getuige vaan'ne groete rippetasie vaan Alexander Schaepkens es kunsteneer, archeoloog en gelierde. Vaan häöm is mer ein portrèt bekind. Dat woort gemaak door zien jonger broor in de kunst, Arnaud. Ein portrèt mer vaan de maan dee zèllevers 't geziech vaan zien stad Mestreech en zien Provincie Limburg, mèt zoeväöl leefde en vakmansjap, veur altied en zoe zörregvöldeg, veur us heet veriewig op pepier, linne en  glaas. Joannes Christianus Antonius Alexander  trouwde op 6 Mei 1880 in Brussel mèt Catherina Marie de Lange, gebore in Surakarta op 11 September 1835 en is gestorreve in Mestreech op 1 September 1899. Zie waor ‘n dochter vaan George de Lange en Christine Mannie.
Alexander Schaepkens 1815-1899 (Zelf portret  Alexander Schaepkens)
Slevrouwe Kèrk 1856.
Sint Maartens Poort 1857.
Brusselse Poort 1879
Theodorus Schaepkens  broor vaan Alexander.
Alexander Schaepkens. 1815-1899.
Bosch Poort
Duitse Poort
Hoegbrök Poort.
Fort Sint Pieter.
Aofbraak Sint Nicolaas kèrk. 1838.