Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Bestuurders
t Is neet gemekelek um te zègke wie 't bestuur vaan Mestreech d'r oet zaog nao 't vertrek vaan de Romeine. 't Verplaotse vaan de Bissjops-zetel vaan Tóngere nao Mestreech in 384 maakde tot Mestreech 't middelpunt vaan 't kèrkelek bestuur euver 'n groet gebeed woort. Bissjoppe en Abte waore in 't Frankische riek de steunpilere en 't lengsel vaan de euverheid. Daorum waor de residentie vaan de Mestreechter Bissjoppe, ouch 't centrum vaan 't wereldbestuur. Lambertus , Mestreechteneer vaan geboorte, woort in 705 vermaord, en opgevolg door Bissjop Hubertus oet Luik, dat ziene zetel euverbrach vaan Mestreech nao Luik. Later kaom Mestreech oonder 't bestuur vaan Karel de Grote te stoon. Mestreech huurde noe bij Neder-Lotharinge en zouw nog mie es 'ne have iew door de aofstammelinge vaan Karel de Grote es 'ne Hertogdom weure bestuurd. Venaof 1006 kaom Mestreech es vrije rieks-stad direk oonder 't gezag vaan de Duitse Keizer te stoon. In 1039 waor keizer Hendrik 3e , zjus gekroend in Aoke, op bezeuk in Mestreech. Heer toende ziech deen daag veur 't iers aon de Mestreechter bevolking. Op 19 mei 1214 trouwde Keuning Otto de 4e mèt Maria van Braobant, en venaof dat momint kraog Mestreech twie besture naomelek, de Hertoge van Braobant en de Bissjoppe vaan Mestreech en Luik. De Bissjoppe vaan Luik en de Hertoge vaan Braobant, höbbe same oonaofgebroke euver Mestreech geregeerd tot 1632.Vaan de Braobantse kant is et gezag lange tied oetgeoefend door de Hertoge vaan Boergondië, en daonao door de keuninge vaan Spanje in hun kwaliteit es vaan Hertoge vaan Braobant. In 1632 maakde prins Frederik Hendrik ziech meister vaan eus stad, en troje de Staten-Generaal Der Verenigde Nederlanden in de rechte vaan Braobant. Dat heet gedoord tot 1673 wie keuning Lodewijk XIV Mestreech innaom, meh bij de Vrede van Nijmege tösse de Franse en de Hollenders in 1678, kraoge de Staote hun rechte op de stad weer trök, um die te behawwe tot de zoegenaomde Franse tied  in 1794. Venaof noe behuurde Mestreech bij 'n Hertogdom. In de Middeliewe woorte de stads-bestuurders (de nuie raod) gekoze op 1 Oktober, de fiesdaag vaan Sint Remigius, en in 1399 koos me 'nen aofgevaardigde vaan 23 ambachte, twie börgemeisters en ach gezwore raode, deils vaan Luik en deils vaan Braobantse geboorte. Tegeliek kóze zie twie tot veer Gouveneurs veur edere ambach, twie stads-oontvèngers (cent) en veur sommege ambachte ouch käörmeisters. De nuie raod stèlde alderlei meisters aon, zoewie erme-meisters, leprameisters, en gasthoes-meisters, die daan de zörg hadde veur de behoofte vaan melaatse of kraanke pelgrims. D'r waore o.a. touwziech-hawwers op de lake-handel, käörmeisters (slachhoes-meisters), opziechters vaan meulens op de Maos of Jeker, en zoe nog väöl miejer bestuurders. Perceis noteerde de stads sjreiver (secretaris) daan in de raods-vergaderinge (notule) de beëideging, vaan alle raodsleie en ambachsdregers. De stadsbevolking merkde wieneg vaan dees belaankrieke gebäörtenisse, umtot alles gebäörde in 't deepste geheim.
Later trokke de nui benumde raodsleie, in roej mantels, in 'ne cortège róntelum 't stadhoes, zoetot ederein hun nuie weerdegheid kóste zien. Op 4 November 1794 vele de Franse Mestreech binne, oonder de leiding vaan Jean-Baptiste Kléber, en dat beteikende 't einde vaan de twiehierigheid. Bij 't verdraag vaan Den Haag op 16 Mei 1795, stoond de Republiek der Verenigde Nederlanden häör rechte vaan Mestreech aof aon Frankriek. Mestreech woort de hoofstad vaan 't nui Franse Departement " Nedermaas " en Mestreech woort vaanaof noe ouch bestuurd door zeve maan vaan 't gemeintebestuur, zjus wie de Franse dat in Fraankriek hádde . 't Doorde tot nao 1800 wie 't gèt röstiger woort in de stad en 't land, en kaom de leiding te ligke bij eine persoen, de Maire. Veur 't Departement Nedermaas kraog de Perfect (gouveneur) de leiding en veur de gemeinte de Maire (Börgemeister). Nao de ineinstorting vaan 't Imperium vaan Napoleon leijde 't tot 'ne groete staotskundige ónröstige tied. 't Departement Nedermaas woort op 1 Augustes 1814 aon Willem I der Nederlande touwgewese, en woort Mestreech de hoofstad vaan Limburg en ónderdeil vaan 't Vereinig Keuninkriek. De gemeinteraod waor in 1815 bij oetstek samegestèld oet prottestante renteneers, juriste en kaoplui. Börgemeister waor in deen tied Christiaan Coenegrach 1808-1815. Nao 1840 naom geleidelek de prottestanse invlood op 't stadsbestuur aof en kraog 't mie 'n bestuur vaan 'ne conservertieve katholieke struiming.
Twie Hierigheid Mestreech  1214 - 1794  Links 't waope vaan de Bissjoppe (Luik) en rechs  't waope vaan De Hertoge vaan Braobant.
Keunig Willem 1
Börgemeisters nao 1800.
Naom. Emmanuel Joseph Lefebvre Pierre Etienne Monachon  Christiaan Coenegracht André Charles Membrede Godard Jan Cornelis van Slijpe Hendrik Nierstrasz Jaques Pascal Wijnands Hiëronymus Johannes Wilhelmus van Aken Hendrik Raat  Willem Hubertus Pyls Petrus Christianus Hubertus Bauduin Leopold Bernard Josef van Oppen Willem baron Michiels van Kessenich Louis Ph. J.Peeters T.A.A.A. Copraij A.C. de Leij Alphonsus Maria Ignatius Hubertus Beaten Philippus Josephus Ignatius Houben Gerardus Bernardus Maria Leers Onno Hoes
   Gebore. 13-03-1772  12-04-1731 29-06-1755 04-11-1758 22-11-1757 26-01-1773 30-05-1797 22-01-1796 28-02-1819 18-11-1815 22-10-1836 23-08-1871 16-10-1902 07-11-1905 12-02-1912 13-09-1909 10-04-1920 29-01-1941 12-07-1951. 5-6-1961.
Maire/Börgemeister 1800-1801 1801-1808 1808-1815 1815-1818 1818-1835 1835-1850 1851-1855 1855-1860 1867-1873 1861-1867+1873-1900 1900-1910 1910-1937 1944-1967 1941-1942+1943-1944 1943-1943 1944-1944 1967-1984 1985-2002 2002-2010 2010-2015.
Euverlije 03-04-1820 12-10-1811 18-08-1818 25-10-1831 28-11-1838 19-02-1855 16-03-1855 19-07-1860 06-02-1903 13-02-1899 13-08-1910 20-10-1941 09-01-1992 20-01-1965 12-01-1968 20-11-1967 07-01-1996 - - -  
Karel de Grote
Bestuurders