Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Guillaume Franquinet
Neve dialek-sjrijver waor Franquinet sjrijver vaan e groet aontal bekindmakinge euver taolkunde, lètterkunde en gesjiedenis. Heer waor stèrk verboonde es bestuurslid mèt Sociëteit de Momus. De Momus Sociëteit waor evels mie daan’ne Vastelaovends vereiniging. Zie organiseerde ouch 't Sint Servaos Fies in 1842, en veurde me Kemedie stöke op. In 1843 hadde 'nen aontal vrun 'ne zangvereiniging “De Momulier” opgeriech. Me organiseerde ouch nen aontal gebäörtenisse in de winter, um de erm lui te veurzeen vaan sop mèt twie hieringe of e zak mèt kole. 't Góng neet allein um sjpas en plezeer, zoe wie de groond-wet veursjreef. "Wat doen tog de Momusse! Ze geeve d' erme broed en doen rieke laghe" Allewel d'r ouch Hollenders lid waore vaan De Momus, woort 't sjrieve en spreke in 't Mestreechs op pries gestèld. Zoe ouch de groond-wèt. De Sociëteit de Momus waor hoegswoersjijnelek den’ ierste Vastelaovends vereiniging  vaan Nederland, en woort opgeriech in 1839.'t Is meugelek tot de Venlose Vastelaovendsvereiniging de Wannevlegers oet 1842 al langer bestoont, meh hei-euver besteit gein dudelekheid. De Mestreechse Sociëteit Momus is neet de ajdste Vastelaovends vereiniging umtot de vereiniging Momus door de twiede wereldoorlog in 1939 woort opgeheve. De ajdste Vastelaovendsvereiniging vaan Nederland is daodoor op dit momint de Venlose Jocus. Nao d'n oorlog woort de Vastelaovend in Mestreech georganiseerd door de Tempeleers. Vaanaof 1839 woorte   väöl aander Sociëteite opgeriech, die daan ouch versjèllende bals organiseerde. In feite naome die Sociëteite dees activiteite euver vaan de Gildes die dat al organiseerde vaan veur de Franse bezètting. De Momus Sociëteit organiseerde veur 't iers in Nederland in 1840 't ierste Vastelaovendsbal, gevolg door de Jocus oet Venlo in 1842. De naom Momus stamp aof vaan de Griekse God Momus, en is de Griekse God vaan spot en kretiek. Momus organiseerde versjèllende openbare fieste, boe-oonder ouch de Vastelaovend in Mestreech. Heibij waore bepaolde attrebute en gebäörtenisse die wat oet sloetend in han vaan de Sociëteit waore. Ein vaan die gebäörtenisse waor 't insjete vaan de Vastelaovend mèt 't Momus-kenon, dat vendaog d'n daag ouch door de Tempeleers weurt gebruuk. Daoneve organiseerde de Momus eder jaor 'ne groete Cortège. Guillaume Franquinet heet 'n aontal toneelstökke gesjreve zoewie ;"Klaos Pompernikkel" in 1856," Bloodzukers" in 1857," 't Kindermaogske"   in 1857   en "Jonk bij jonk en Auwt bij auwt " in 1861. Wijer heet heer 'nen aontal diechtwèrke gesjreve wie De Legenden vaan Sint Servaos en Mestreechter Veerskes.
Guillaume Desiré Lambert Franquinet gebore op 1 Mei 1826 in Mestreech, en is gestorreve op 29 Jannewarie 1900 in Mestreech. Heer trouwde in Mestreech op 2 september 1856 mèt Catharina Hubertina Lemaire, gebore op 8 Oktober 1824, en is gestorreve op 23 September 1887. Zie waor ‘n dochter vaan Pierre Guillaume Lemaire en Catharina Marres. Guillaume Franquinet woort gebore oet de twiede ech vaan ziene Pa, Jean Lambert Pierre Franquinet mèt Maria Catharina Everts. Oet de ech vaan Guillaume en Catharina woorte twie kinder gebore. 1.Jean Hubert Désiré Franquinet, gebore in 1857 en is gestorreve in 1858. 2.Marie-Hubert Edmond Franquinet, gebore op 8 December 1858, en is gestorreve op 15 maart 1938 in Brussel. Heer trouwde in Tóngere mèt Marie Emilie Philomène Antoine Paulus, gebore op 24 Oktober 1860, en is gestorreve op 28 September 1913. Oet de ech vaan Hubert en Marie woorte veer kinder gebore. Guillaume Franquinet góng rechte studere in Leuven, en wie heer dao aofgestudeerd waor, vestigde heer ziech in Mestreech es advocaot. Zien belangstèlling góng evels mie oet nao gesjiedenis, taol en letterkunde. Zoe oontdèkde wie heer 22 jaor waor, in 1848 bij touwval op de zolder vaan 't Gemeintehoes, aw stadsarsjieve vaan de stad Mestreech, die heer vaan d'n oondergaank wis te redde. In 1850 woort heer beneump es stads-arsjivaris, wat heer zouw blieve tot 1867, umtot heer toen gekoze woort tot gemeinteraodslid. Guillaume Franquinet maakde deil oet vaan 't stadsbestuur vaan 1867 tot 1869, en vaan 1873 tot 1879. Iers es raodslid en later es wèthawwer. Vaan 1851 tot 1881 waor Franquinet daoneve ouch plaotsvervaangend Katonrechter. Vaan 1866 tot 1880 had heer ouch de functie vaan Provinciaol arsjivaris. In 1880 woort heer beneump tot distriks-sjaol-opzeender, wat heer bleef tot aon zien doed. Franquinet vervölde in zie leve tientalle nevefuncties. Zoe waor heer opriechter en sikkertaris vaan de Maatschappij voor Landbouw (1848), bestuurslid vaan de Sociëteit Momus (1854-1880), sikkertaris vaan 't Burgerlijk Armbestuur (1854-1856) en de mèt-opriechter vaan 't L.G.O.G. (1863) en De Maasgouw (1879). In 1876 woort heer benump tot Consul vaan Belsj en in 1896 tot Vice-Consul vaan Spanje. Franquinet waor wijer Ridder in de Leopoldsorde vaan België (1894) en Offecier in de Orde vaan Oranje-Nassau (1896). Franquinet heet ouch in 't Mestreechs 'nen aontal kemedie stökke gesjreve, die toen oetgeveurd woorte door de leie vaan de Momus Sociëteit. 
 Jean Lambert Pierre Franquinet ziene pa  1788-1871.
't Toneelwerk vaan Franquinet besteit oet de volgende werke: Klaos Pompernikkel (1856) Bloodzukers (1857) 't kindermaogske (1857) jonk bij jonk, en auwt bij auwt (1861)Bibli Vaan Franquinet zien de oonderstaonde diechtwerke oetgegeve: De legenden van Sint Servaas [1] (1879) Mastreechter veerskes (1924) 'n Aontal vaan zien gedieche zien al veur de publicatie vaan Mastreechter veerskes los versjene in oonder mie: De Maasgouw (1879 - 1881) Momusklanken [2] (1883) Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect (Breuls, 1914) Limburgs Leven (1920) Werk vaan Franquinet is ouch trök te vinde in oonderstaonde blomlezinge: Mestreechter spraok, doe zeute taol! (Endepols, 1933) Mosalect (de Bruin e.a., 1976) Boekèt Mestreechs (Spronck & Aarts, 2005)
Bibliografie
Ziene zoon Marie Hubert Edmond Franquinet  1858 - 1938
Guillaume Franquinet zittend in ziene serre-woenhoes gelege aon de Kapoenstraot.
Femiliegraaf Franquinet.
Ridder in de Orde vaan Oranje Nassau.
Ridder in de Leopoldsorde vaan Belsj.
Mastreechter Taol Mastreechter spraok, doe zeute taol! Blief us altied gegeve, Es aojerslaag vaan eige leve, En blink us touw in leefdestraol.Z uug 't beekske dat z'n waters Kristalleklaor door wei en velder leidt;| Wie stèl, wat zach geklaters! En toch, wieväöl verfrissing dat 't spreidt! Zoe bistiech ouch; - de wèls neet bleve Door kale blink, door gruutse praol; Eenvoudig, sjoen, meh toch vol krach, vol leve, Blijfstiech eus hart z'n woere taol. Jao, klankeriek Wie zeut muziek, Dat zien akkoord liet speule, Zoe reurste zach, Daan weer mèt krach, De snaor vaan eus geveule.
Mestreechter Veerskes. Book.
Femilie waope. Franquinet.
Guillaume Desiré Lambert Franquinet. Lid vaan de Momus.
Verhandeling Over De Gothische Litteratuer.