Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Guilaume Franquinet
Neve dialek-sjrijver waor Franquinet sjrijver vaan e groet aontal bekindmakinge euver taolkunde, lètterkunde en gesjiedenis. Heer waor stèrk verboonde es bestuurslid mèt Sociëteit de Momus, en veer sjrieve euver de Momus e bitsje historie. De Momus Sociëteit waor evels mie daan ne Vastelaovends vereiniging. Zie organiseerde ouch 't Sint Servaos Fies in 1842, en veurde me Kemedie stökke op. In 1843 hadde 'nen aontal vrun 'ne zangvereiniging “De Momulier” opgeriech. Me organiseerde ouch nen aontal gebäörtenisse in de winter, um de erm lui te veurzeen vaan sop mèt twie hieringe of e zak mèt kole. 't Góng neet allein um sjpas en plezeer, zoe wie de groond-wet veursjreef. "Wat doen tog de Momusse! Ze geeve d' erme broed en doen rieke laghe" Allewel d'r ouch Hollenders lid waore vaan De Momus, woort 't sjrieve en spreke in 't Mestreech op pries gestèld. Zoe ouch de groond-wèt. De Sociëteit de Momus waor hoegswoersjijnelek den ‘ ierste Vastelaovends vereiniging vaan Nederland, en woort opgeriech in 1839. 't Is meugelek tot de Venlose Vastelaovendsvereiniging de Wannevlegers oet 1842 al langer bestoont, meh hei-euver besteit gein dudelekheid. De Mestreechse sociëteit Momus is neet de ajdste Vastelaovends vereiniging umtot de vereiniging Momus door de twiede wereldoorlog in 1939 woort opgeheve. De ajdste Vastelaovendsvereiniging vaan Nederland is daodoor op dit momint de Venlose Jocus. Nao d'n oorlog woort de Vastelaovend in Mestreecg georganiseerd door de Tempeleers. Vaanaof 1839 woorte väöl aander Sociëteite opgeriech die daan ouch versjèllende bals organiseerde. In feite naome die Sociëteite dees activiteite euver vaan de Gildes die dat al organiseerde vaan veur de Franse bezètting. De Momus Sociëteit organiseerde veur 't iers in Nederland in 1840 't ierste Vastelaovendsbal, gevolg door de Jocus oet Venlo in 1842. De naom Momus stamp aof vaan de Griekse God Momus. Momus is de Griekse God vaan spot en kretiek. Momus organiseerde versjèllende openbare fieste, boe-oonder ouch de Vastelaovend in Mestreech. Heibij waore bepaolde attrebute en gebäörtenisse die wat oet sloetend in han vaan de Sociëteit waore. Ein vaan die gebäörtenisse waor 't insjete vaan de Vastelaovend mèt 't Momus-kenon, dat vendaog d'n daag  door de Tempeleers nog weurt gebruuk. Daoneve organiseerde de Momus eedre jaor 'ne groete Cortège. Guillaume Franquinet heet 'n aontal toneelstökke gesjreve zoewie ;"Klaos Pompernikkel" in 1856," Bloodzukers" in 1857," 't Kindermaogske"   in 1857   en "Jonk bij jonk en Auwt bij auwt " in 1861. Wijer heet heer 'nen aontal diechtwèrke gesjreve, wie De Legenden vaan Sint Servaos en Mestreech.
Guillaume Desiré Lambert Franquinet is gebore op 1 Mei 1826 in Mestreech, en is gestorreve op 29 Jannewarie 1900. Zie awwers waore, Jean Lambeert Pierre Franquinet, gebore op 23 Jannewaqrie 1788 en gestorreve in 1871, en trouwde op 28 Miert 1813 mèt Marie Catherine Timmers, gebore in 1791 en gestorreve in 1820. Jean Lambert Pierre Franquinet waor offeceer vaan “Gezondheid” in Antwerpe. In 1811 woort heer apotheker in Mestreech, mèt in 1813 ‘n vestiging in Mechelen - Belsj. Heer waor Lid vaan de Commissie Medisch Toezicht in Limburg en vice-president vaan ‘t Genootschap van apothekers te Limburg. Heer waor bezunder actief botanist,  deeg oonderzeuk nao plante en woort ierelid vaan de Societé Royale de Botanique de Belgique. Oet de ech vaan Jean Lambert en Marie Catherine woort ein dochter gebore, Marie Isabelle Franquinet gebore in 1816 en gestorreve in 1870. Nao ‘t euverleije vaan Marie Catherine Timmers trouwde Jean Lambert Pierre Franquinet veur de twiede kier op 29 Jannewarie  1824 mèt Marie Catherine Everts, gebore op 3 Fibberwarie 1792 en gestorreve op 3 Oktober  1877. Oet dee ech woorte veer kinder gebore: 1.Jean Lambert Franquinet, gebore in 1825 en gestorreve in 1843. 2.Guillaume Lambert Désiré Franquinet, gebore op 1 Mei 1826 en gestorreve op 29 Jannewarie  1900. 3.Jean Francois Oscar Jules Franquinet, gebore in 1827 en gestorreve in 1866. 4.Constance Franquinet gebore in 1829 en gestorreve in ?. Zie trouwde op 10 September 1861 mèt George de Cloedt gebore in 1837 en gestorreve in ?. Guillaume Lambert Désiré Franquinet trouwde in Mestreech op 2 september 1856 mèt Catharina Hubertina Lemaire , gebore in 1824, en gestorreve in 1887. Zie waor ‘n dochter vaan Pierre Guillaume Lemaire en Catharina Marres. Oet de ech vaan Guillaume en Catherine woorte twie kinder gebore; 1.Jan Hubert Franquinet, is gebore in 1857 en gestorreve in 1858. 2.Marie-Hubert Edmond Franquinet, is gebore in 1858 en gestorreve in 1938. Heer trouwde mèt Marie Emilie Philomène Antoine Paulus, gebore in 1860 en gestorreve in 1913. Heer hertrouwde op 4 Juni 1920 mèt Marie Catherine Fourier. Guillaume Lambert Désiré Franquinet góng rechte studere in Leuven, en wie heer dao aofgestudeerd waor vestigde heer ziech in Mestreech es advocaot. Zien belangstèlling góng evels mie oet nao gesjiedenis, taol en letterkunde. Zoe oontdèkde wie heer 22 jaor waor, in 1848 bij touwval op de zolder vaan 't Gemeintehoes, aw stadsarsjieve vaan de stad Mestreech, die heer vaan d'n oondergaank wis te redde. In 1850 woort heer beneump es Stads-Arsjivaris, wat heer zouw blieve tot 1867, umtot heer toen gekoze woort tot gemeinteraodslid. Guillaume Franquinet maakde deil oet vaan 't stadsbestuur vaan 1867 tot 1869 en vaan 1873 tot 1879. Iers es raodslid en later es wèthawwer. Vaan 1851 tot 1881 waor Franquinet daoneve ouch plaotsvervaangend Katonrechter. Vaan 1866 tot 1880 had heer ouch de functie vaan Provinciaol Arsjivaris. In 1880 woort heer beneump tot Distriks-Sjaolopzeender, wat heer bleef doen tot aon zien doed. Franquinet vervölde in zie leve tientalle nevefuncties. Zoe waor heer opriechter en sikkertaris vaan de Maatschappij veur Landbouw. Heer waor ouch opriechter en sikkertaris vaan de Maatschappij voor Landbouw (1848), bestuurslid vaan de sociëteit Momus (1854-1880), sikkertaris vaan 't Burgerlijk Armbestuur (1854-1856) en mèt-opriechter vaan 't L.G.O.G. (1863) en De Maasgouw (1879). In 1876 woort heer beneump tot Consul vaan België, en in 1896 tot Vice-consul vaan Spaanje. Franquinet waor wijer Ridder in de Leopoldsorde vaan België (1894) en Offecier in de Orde vaan Oranje-Nassau (1896). Franquinet heet in 't Mestreechs 'nen aontal kemedie stökke gesjreve, die oetgeveurd woorte door de leie vaan de Momus Sociëteit. 
Guillaume Desiré Lambert Franquinet 1826-1900
Ziene Pap Jean Lambert Pierre Franquinet  1788-1871.
'                                             Bibliografie t Toneelwerk vaan Franquinet besteit oet de volgende werke: Klaos Pompernikkel (1856) Bloodzukers (1857) 't kindermaogske (1857) jonk bij jonk, en auwt bij auwt (1861)Bibli Vaan Franquinet zien de oonderstaonde diechtwerke oetgegeve: De legenden van Sint Servaas [1] (1879) Mastreechter veerskes (1924) 'n Aontal vaan zien gedieche zien al veur de publicatie vaan Mastreechter veerskes los versjene in oonder mie: De Maasgouw (1879 - 1881) Momusklanken [2] (1883) Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect (Breuls, 1914) Limburgs Leven (1920) Werk vaan Franquinet is ouch trök te vinde in oonderstaonde blomlezinge: Mestreechter spraok, doe zeute taol! (Endepols, 1933) Mosalect (de Bruin e.a., 1976) Boekèt Mestreechs (Spronck & Aarts, 2005)Bron:Wikipedia
Ziene zoon Marie Hubert Edmond Franquinet  1858 - 1938
Guillaume Franquinet zittend in ziene serre gelege aon de Kapoenstraot
Femiliegraaf Franquinet.
Ridder in de Orde vaan Oranje Nassau
Ridder in de Leopoldsorde vaan Belsj
Mastreechter Taol Mastreechter spraok, doe zeute taol! Blief us altied gegeve, Es aojerslaag vaan eige leve, En blink us touw in leefdestraol.Z uug 't beekske dat z'n waters Kristalleklaor door wei en velder leidt;| Wie stèl, wat zach geklaters! En toch, wieväöl verfrissing dat 't spreidt! Zoe bistiech ouch; - de wèls neet bleve Door kale blink, door gruutse praol; Eenvoudig, sjoen, meh toch vol krach, vol leve, Blijfstiech eus hart z'n woere taol. Jao, klankeriek Wie zeut muziek, Dat zien akkoord liet speule, Zoe reurste zach, Daan weer mèt krach, De snaor vaan eus geveule.
Guillaume Franquinet es lid vaan de Momus Sociëteit.
Guillaume Franquinet
't Kindermaogske kemedie 1857