Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
Roal Mosa
In 't jaor 1883 heet Hubert Gérard Louis Regout, de vijfde zoon oet de ech vaan Petrus Regout en Maria Regout- Hoeberechts, same mèt ziene zoon Louis Hubert Willem Regout, aon de Meersenerweeg toen nog de gemeinte Meerse, e porselein febrik opgeriech oonder de naom vaan " Firma Louis Regout en Zoon ". De pa vaan Louis waor de bekinde Petrus Regout, d'n ierste groet-industriëel vaan Nederland, opriechter en groond lègker vaan o.a. de Sphinx febrik. Hubert Gérard Louis Regout 1832-1905, trouwde in jaor 1855 mèt Theresia, Hubertina, Berger gebore op 5-06-1829 en gestorreve op 13 10-1899. Same kraoge zie zes kinder. In 't jaor 1888 begós heer, neve 't producere vaan porselein ouch de productie vaan moertegels. Ziene neef Alfred Hubert Regout begós toen aon de Franciscus Romanusweeg 'ne vloertegel febrik oonder de naom vaan REMA. In 't jaor 1888 heet ziene zoon Louis Hubert Willem de leiding vaan de moertegel febrik in han, umtot ziene pa Hubert Gérard Louis 't te drök had es directielid vaan de CV Petrus Regout en Co, febrik vaan eerdewerk, kristal en glaas.  Oet historische bronne vaan de Gemeinte Meersse ,(umtot toen nog de Meersenerweeg, gemeinte Meerse waor), had 't febrik in 1890 'ne stoommachien gekoch vaan 70 peerdekrach en mèt twie stoomketels. In 't jaorverslaag vaan de Mosa in 1891 sjreef me tot de Mosa 12 manne, 12 jongens, en 95 meidskes dat jaor in deens had. 't Jaor daonao had me 150 manne in deens en in  't jaor 1905 had de Mosa 480 manne en vrouwe in deens. In de porseleinfebrik maakde me in 1900 't bekinde " Blauw Chinees" , dat me ummertouw weer verbeterde en dat jaorelaank good verkoch woort. Meh 'nen aontal jaore daonao woorte ouch aander motive bekind, zoewie 't Hollands Zie, Strand en Boere dessin. Wie d'n ierste wereldoorlog oetbraok puilde de maggezijne oet vaan 't tegelfebrik en me dach toen tot d'n oorlog snel veurbij zouw zien. Me wouw aofwachte en eve neet mie producere. Meh Louis Regout III   dach dao aanders euver en gaof opdrach um gewoen door te producere mèt moer tegele en servies. Louis Regout III veurspelde tot d'n oorlog nog lang zouw dore en heer had dao achteraof gezeen geliek in. Wie in 1917 d'n aonveur vaan groondstoffe vaanoet Ingeland stèl kaom te ligke en ouch 't vervoor euver zie, neet mie meugelek waor es gevolg vaan d'n duukboten oorlog, had de Mosa de maggezijne vol ligke. De verkoup leep toen gewoen door, boe aandere nein móste verkoupe. D'n periood tösse de twie wereld orloge waor en gaof veur de Mosa oonbeperkde meugelikhede, umtot de vraog nao tegele, sevies en elctronische geujere vaan porselein groet waor. 't Blauw Chinees servies stopde roontelum 1925 umtot de vraog nao 't deftiger Ingelse thee servieze groeter woort. 
In 1925 woort 't glaasfebrik vaan de Sphinx en de Mosa samegevoog en góng in 't glaasfebrik wijer oonder de naom vaan NV.Kristaluni op 't terrein vaan 't Stella glaasfebrik. In de begin jaore dertig geit me ziech ummer miejer touwlègke op de binnelandse merret en dat neet zoonder suksès. Me maakde en verkoch zellevers mèt suksès barokke servieze. Wie op 't eind vaan de twiede wereld oorlog 't febrik zwoer woort getroffe door 'ne bombardemint, doorde 't tot nao 1945 tot me 't febrik weer had opgebouwd. Gebrek aon groond en brand-stoffe verlamde de productie. Meh zoe tege 't jaor 1949 had me weer 't productiepeil vaan 1939 bereik en had de Mosa väöl werk umtot ouch me in Mestreech väöl hoezer góng bouwe. Bouwvereinginge wie St.Servatius en Beter Wonen bouwde gaanse nui wieke en de vraog nao Mosa wand en vloer tegels waor bezunder groet. 't Góng zoe good tot me in de wiek Lummel 'e nui vloertegele febrik opende en dao riechde me ziech veurnaomelek op kwaliteit en vörm. In 't jaor 1958 wie 't febrik 75 jaor bestóng had me bij de Mosa e stapelbaar servies óntworpe speciaal veur hotels en horeca.
‘t Suksès had me veural te daanke aon de vörmgevers en oontwerpers vaan 't servies. In 1983 vierde de Mosa 't 100 jaorig bestoons-fies en woort 't predikaat Keuninklik verliend door Keunigin Beatrix   en   euvergedrage door de Gouveneur vaan Limburg. Venaof deen daag is de naom veranderd in “Royal Mosa Maastricht”. In 1991 woort de Royal Mosa euvergenome door de holding Franca Alfa mèt de hoofzetel in Paries. Zes jaor later kaom de Mosa weer in Nederlandse han, umtot 't huidige consortium besteit oet drei Nederlandse investeringsmaotsjappije naomelek : Holland Veture BV, TVI Investmens BV, en Wagram Equity Partners BV. Umtot nog altied groete vraog is nao de producte vaan Mosa tegels en porselein, geit 't good mèt de Mosa en zuut de Directie en 't personeel de touwkoms mèt vertrouwe tegemoot.
  Louis Hubert Willem Regout 1832-1905
Kahla Theeservice 1913
Mosa Febrik 1899
Louis Hubert Willem  Regout
Mosa Vloer & Wandtegels
Femilie graaf Louis Regout
Wilhelmina Johanna Everard
Louis Hubert Willem Regout
Hubert Gérard Louis Regout.
Louis Hubert Willem Regout gebore in Mestreech op 27 Oktober 1861,en gestorreve in Rome op 27 Oktober 1915. Heer waor getrouwd mèt Wilhelmina Johanna Everard. Gebore op 20 Oktober 1868 en gestorreve op 25 December 1956. Zie trouwde op 17 Mei 1888 in Amsterdam en oet de ech woorte 6 kinder gebore. 1.Theodora Theresia,Maria Regout gebore in 1889. 2.Ludovicus Franciscus Hubertus (LouisIII) Regout 1891-1966. 3.Wilhelmina Emilia Maria Regout 1892-1986. 4.Johanna Sophia Maria gebore in 1894. 5.Robert Hubert Willem 1896-1942. 6.Elisabeth Johanna Maria gebore in 1898. Louis Hubert Willem Regout deeg in 1878 examen bij ‘t “Stedelijk Gymnasium” in Mestreech. Daonao góng heer nao de Universiteit vaan Leuven, boe heer in 1883 ‘t diploma vaan Civiel-Ingenieur behaolde. Heer góng toen wèrke bij de door zien Bompa opgeriechde Ceramische Sphinx febrik in Mestreech. Mèt ziene pa stiechde heer in 1883 ‘t Porceleinfebrik de Mosa, boe heer d’n ierste directeur woort. Allewel Louis Regout zien leve laank industrieel bleef, góng heer in de polletiek. Nao ziene tied góng heer s’aovends rechte studere, en op 29 Juni 1896 promoveerde heer aon de Universiteit vaan Amsterdam, es Doctor in de Rechtswetenschap, op ‘t proofsjrif vaan de “Feitelijke Situatie van de Jaren 90”. Oondertösse waor Louis Regout gekoze tot lid vaan de “Provinciale Staten” vaan Limburg, en vaanaof 1898 maakde heer deil oet vaan  ‘t College vaan Gedeputeerde Staote vaan Limburg. Heer maakde ziech sterk veur gooi tram-trein verbindinge in Limburg, en behuurde ouch tot de Limburgers die in de veurige iew pleite veur ‘t bevaarbaar make vaan de Maos. In 1913 woort Louis III Regout (1891-1966),  de zoon vaan Louis, de nuije directeur.
Servies Cylindriek 1907
Servies Wilma. E. Bellefroid, ca 1958
Servies mèt Lange Lijs-decor (ca 1917)
Herdinkings Teleure (1928, 1937, 1919)
Theresia, Hubertina, Berger
Hubert Gérard Louis Regout.
Kestiel Kruisdonk Woenhoes vaan femilie Louis Regout.