Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm.Coenegracht
Cristiaan  Coenegracht 1755-1818. Börgemeister vaan 1808-1815
Christiaan Coenegracht woort geborre op 29 Juni 1755 in Mestreech, en is gestorreve op 18 Augustus 1818 in Heugem Mestreech, en begraove in de aw perochiekèrk vaan Sint Pieter. Heer waor 'ne zoon vaan Nicolaus Coenegracht en Anna Catharina Goesens en waor de ierste Börgemeister (Maire) vaan Mestreech in de jaore vaan 1808 tot 1815. Heer had wijsbegeerte en rechtsgelierdheid gestudeerd aon de Hoeger Sjaol vaan Leuven. Christiaan Coenegracht waor kaopmaan, wie de Franse Mestreech op 3 November 1794 veroverde en innaome. In dat zelfde jaor 1794, waor heer ouch mede eigeneer vaan de “Hollandse-Branderij” (jeneverstokerij)  in de Rechstraot in Wiek-Mestreech. In 1806 deeg heer dee zaak euver aon ziene ajdste zoon Marie Joseph Joannes Theodorus Coenegracht. Christiaan Coenegracht waor getrouwd mèt Sara Catharina Bemelmans, gebore op 27 Jannewarie 1750, en is gestorreve op 26 fibberwarie 1829. Zie waor 'ne dochter vaan 'ne " Préposé en Chèf de l'Octroi," door wie heer, um zien veurdeil d'r mèt te kinne doen, miermaole op de huugde woort gebrach vaan verhandelinge vaan domein-geujere. De Franse vestigde in Aoke 'ne centraal bestuur vaan len, tösse Rijn en Maos, die ingedeild waore in Arrondisseminte. Me kós Coenegracht euver holen um zitting te numme in 't Arrondissemint-Bestuur vaan Mestreech. Heer woort geïnstalleerd op 3 December 1794 in 't aw Staotenhoes. Bij 't verdraag vaan Den Haag in Mei 1795, woorte Staots Vlaandere, Staots Limburg, en Staots Gelre door de Bataafse Republiek aon Fraankriek aofgestoon. Op 1 Oktober 1795 woorte de Zuideleke Nederlande in 9 Departeminte ingedeild en bij de Franse Republiek ingelijf. Vaanaof dat momint waore veer Mestreechtenere officïeel Franse staotbörgers. Mestreech woort de hoofplaots vaan 't Departemint Neder Maas. Ouch waor Coenegracht in dee periood Griffier vaan 't Crimineel Departemints-Gerech in Mestreech en lid vaan de raod vaan Perfectuur. Op 18 Miert 1808 woort heer door keizer Napoleon benump tot Maire vaan Mestreech. Christiaan Coenegracht waor den ' opvolger vaan Maire Pierre Etiene Monachon (1801-1808) en Emanuel Joseph Lefebvre, dee Maire vaan 1800 tot 1801 in Mestreech waor. Mestreech waor officïeel Frans groondgebeed meh woort wel bestuurd door Mestreechtenere. Meh Maire Christiaan Coenegracht waor neet al te zier Frans-gezind.
Heer heet in deen bewoge tied , e tactvol beleid geveurd in de stad Mestreech. Bij den  euvergaáf (trökgave) vaan de stad Mestreech aon de Nederlande op 5 Mei 1814 , (Keuning Willem I) woort de gehiele gemeinteraod veurluipeg gehandhaaf en bleef Christiaan Coenegracht Maire - Börgemeister vaan Mestreech. Heer bleef Börgemeister tot 16 Mei 1815, wie Keuning Willem I 'ne bestuurs-vernuiing doorveurde in Mestreech. Heer woort opgevolg in 1815 door 'nen ierste Börgemeister vaan Mestreech vaan de Nederlande, naomelek Joonkhier André Charles Membrede. Coenegracht woort benump tot raodslid, wat heer is gebleve tot zien doed op 18 Augustus 1818. 't Nui Stads-bestuur woort op 3 Juni 1815 plechtig geïnstalleerd door 'ne gedillegeerde vaan de Gouveneur vaan Braobant, boe oonder Limburg toen nog behuurde. Christiaan Coenegracht woende op Kestiel " De Hooge Weerth " in Heugem en waor ouch eigeneer vaan kestiel Hoogcruts, Sinnich en Lichtenberg. Zien zoon Marie Joseph Theodoor erfde 't kestiel Lichtenberg. Heer is euverlije op 12 December 1839, wie heer 53 jaor waor. Zien dochter Maria Christina Sara Dorothea gebore op 23 September 1838 en euverlije op 4 Mei 1866 ( 27 Jaor) bewoende daonao 't kastiel en trouwde mèt Hubertus Theodorus Laurentius Straetmans gebore op 16 Juli 1862 en is euverlije wie heer 35 jaor waor op 5 Mei 1873. 't Door de Franse Geconfisceerde kastiel Lichtenberg woort op 15 februari 1809 door Christiaan Coenegrach gekoch veur 76.000 francs vaan de Franse administratie. De ajdste zoon vaan Christiaan Coenegracht 's broor Lambert Paul, waor Johannes Lambert Coenegracht. Heer woort gebore op 12 Jannewarie 1798 in Oudkerk Friesland en is euverlije op 14 Juli 1861 in Mestreech.
De ajdste zoon vaan Christiaan Coenegracht 's broor Lambert Paul, waor Johannes Lambert Coenegracht. Heer woort gebore op 12 Jannewarie 1798 in Oudkerk Friesland en is euverlije op 14 Juli 1861 in Mestreech. Heer waor milletaer en volgde zien milletaere opleiding, tijdens de inlijving vaan Holland door Fraankriek, in Paries vaan 1812 tot 1815. In 't jaor 1829 woort heer es 1e Lutenant-Adjudant vaan 't 27e Battaillon Nationale Militie, euvergeplaots nao 't 1e Battaillon Jagers. Oonder comando vaan kolonel W.H. baron van Heerdt tot Eversberg heet heer aon de tiendaogse veldtoch deilgenome. Heer kraog den orde vaan 't Metale Kruis. In 1855 woort heer benump tot Kolonel Brigade-Commedant vaan 't 3e Regimint Infanterie en belas mèt 't opperbevelsjap vaan de Vestiging vaan Mestreech. Dao woort heer op 29 Miert 1858 bevorderd tot Generaol-Majoor- Bevelhebber. Heer kraog 'nen aontal decoraties veur zien milletaere verdeenste. Ouch heer is bijgezat in 't femiliegraaf vaan Sint-Pieter.
Cristian Coenegracht
Kestiel De Hoge Weert.
Femiliewaope Coenegracht
Kestielhoeve Lichtenberg
Cristiaan Coenegracht waor getrouwd mèt Sara Catharine Bemelmans. Zie waor gebore op 27 Jannewarie 1750 in Mestreech en waor ‘n dochter vaan Antonius en Joanna Bernau. Sara Coenengracht is euverlije op 26-2-1829. Oet de ech vaan Christiaan en Sara is gebore: 1.Anna Catharina Antonia Christina Coenegracht  gebore op 28-10-1781. 2.Joanna Catharina Victoria Alexandria Coenegracht, gebore op 18-01-1783 en gestorreve op 24-10-1810. 3.Henricus Godefridus Christianus Josephus Coenegracht, gebore op 6-09-1784. 4.Marie Josephus Joannes Theodorus Coenegracht, gebore op 7-11-  1786  en gestorreve op 12-12-1839. Heer is getrouwd op 27-10-1836 mèt Thérèse Gabrielle Crhistine de Ras. Gebore in Arras (Fraankriek) op 19-08-1812. 5.Marie Emmanuel Victor Alexander Coenegracht gebore op 6-04-1788 en euverlije op 20-06-1852. Heer waor Börgemeister vaan Teuven en woende op Kastiel Sinnich in    T  Teuven.  Heer trouwde in 1842 mèt Thérèse Gabrielle Crhistine de Ras. (zie 4). 6.Christian Antonius Nicolaas Eugenius Coenegracht gebore op 26-04-1789 en euverlije op 12-02-1821 in Utrecht. Heer waor cornet vaan ‘t 3e regimint Huzare in Bataafse deenst in 1810  en góng in dat zelfde jaor euver nao de Franse deenst. Heer naom in 1814 oontslaag en góng toen in Nederlandse deenst, es 1e Lutenant vaan ‘t regimint Kurassiers in ‘t jaor 1815.
Lambert Paul Coenengracht. 1798-1861.