Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
Société Ceramique
Winand Nicolaas Clermont woort gebore in 1802 en greujde op in 'ne tied tot Mestreech den ' ierste stappe maakde tot 'ne groete industrialisatie. Heer trouwde in 1829 mèt Adèle Elisabeth Chainaye. Iers wèrkde heer same mèt Petrus Regout en hadde zie in 1842 same e geweer febrik. Zie kraoge ruizing en Clermont góng zien eige weeg. Ouch zaote zie same in 'ne kemissie vaan spoorwege, um 't bestudere um 'ne spoorbaon aon te lègke tösse Mestreech en Aoke. Wijer had Clermont same mèt N.A.Bosch in deen tied 'ne zaajt en zeip-febrik in Wiek. Vaanaof 1843 zaot heer in de Gemeinteraod vaan Mestreech en in 1851 woort   heer gekoze tot Wethouwer. 't Suksès vaan de febrikke vaan Petrus Regout waore aonleiding veur Clermont um zellevers 'nen eerdewèrk-febrik in Wiek te beginne. Heer vroog same mèt zien sjoenbroor Chris Chainaye in 1850 'ne vergunning aon, um 'nen eerdewerk febrik te vestige, neve zien zaajt en zeip-febrik in Wiek-Mestreech. Dee vergunning woort häöm op 4 November door de Gedeputeerde Staote verliend. 't Eerdewerk febrik woort nog binne de vestigingwerreke gebouwd en 'nen oondergroondse gaank (poterne) zörgde veur den 'aonvoer vaan groondstoffe en den 'aofvoer vaan de produkte. 't Bedrief góng in 1850 mèt tien wèrklui vaan start, meh had al in 1852 mie es hoonderd lui in deens. 't Febrik had genóg vaklui in deens en de mieste kaome vaan 't febrik vaan Petrus Regout, die dao weg gekoch woorte. Petrus Regout perbeerde dat tege te hawwe, door de werklui contracte te laote teikene zoetot zie neet bij 'nen aandere eerderwerk-febrik gónge en kóste wèrke. 't Aontal werklui greujde in 1855 tot 245, meh e jaor later waore dat nog mer 185 werklui.'t Bedrief had las vaan de crisis in 1857, en de jaore daonao stagneerde de verkoup, en woort de financiële positie aongetas. In 't jaor 1859 had me 'n aontal Belzje financiers gevoonde um in 't bedrief te investere. De oondernumming woort noe in 'ne commanditaire vennootsjap umgezat. De naom vaan 't febrik woort noe: Société pour la fabrication des faïnces fines et produits céramiques de toute espèce, sous la raison sociale Guillaume, Lambert et Compagnie. De start vaan de nuie vennootsjap waor good en me verkoch väöl eerdewerk nao Nederlands-Indië. Me plaotste in 't febrik e nui stoom-mesjien, meh me had nog väöl awwe veurraode vaan slechte kwalliteit eerdewerk, en me mos die veur wieneg geld verkaope. 
Victor Jaunez 1863-1913
't Febrik waor verawwerd en me had väöl sjöld en me waor bang tot ze pleite zouw goon. In 'ne boetegewoene vergadering vaan de aondeilhawwers, woort in 1863 beslote tot umzètting in 'ne naomloze Vennootsjap, De NV Société Céramique. Winant Clermont naom ziene congé en benaderde A.Jaunez same mèt ziene zoon Victor oet Metz, um de leiding vaan 't febrik euver te numme. De situatie die de hiere Jaunez aontroffe waor neet um nao hoes te sjrieve en de ierste jaore stoont in 't teike vaan, reparere, oetbreiding en vernuiing. Ouch woort de werktied vaan 'ne werkmaan vasgestèld tot 11 oor per daag in de zomer en 10.30 oor in de winter. Aw mesjienes woorte vernuit en me koch in Ingeland twie nui peerse veur de eerdbereiding. In 1867 koch me boete de vesting land, op umtot de vestingsmör gedeiltelek woorte aufgebroke. Mèt de verliechting sjakelde me vaan olie en petrolium euver op gaas, en me bouwde e febrik um bakstein te make veur eige gebruuk en bouwde mör um 't febrik die d'r noe nog altied stoon. Meh 't góng nog altied neet zoe good mèt 't febrik, umtot zie nog altied mèt verluus drejde. De aondeilhawwers H.de Meeûs, B.Dewandre, Ch.Gillot en E.de Haussy liende e bedraag vaan 260.000 francs aon 't febrik, en zoe woort e faliesemint veurkaome. In 1872 trooj Winand Clermont es lid vaan de raod vaan bestuur auf, umtot zien gezoondheid slech waor.   Lankzaam góng 't beter en vaanaof 1880 greujde 't febrik oet tot 'ne krachtige oondernumming. 't Aontal werklui steeg in 1866 tot 229, in 1871 tot 325 en tot 764 werklui in 1887. Mèt de touwneumende produktie maakde me noe wel groete winste, en in 't jaor 1891 melde me gruuts tot zie geine sjöld mie hadde bij de baank. In 1907 woort 't febrik weer oetgebreid en me bouwde toen 'ne nuie tunnelove op gaas .
In 1910 góng me euver op èllektrik en woorte hoonderd nuie èlletrikke moters geplaots. Vlak veur d'n ierste wereld- oorlog woort 'ne nuie divisie geplaots, veur sanitair eerdewerk de zoegenaomde Division II. Toen woort ouch de bekinde Wiebengahal gebouwd vaan gewapend beton, dat in deen tied nui waor in de bouw. Bij 't oetbreke vaan den' ierste wereld-oorlog raakde de Céramique weer in de probleme, umtot de touwveur vaan China klei stopde. Nao de bevrijing in 1945, steeg de vraog weer nao servies en sanitair, en had me gelök tot 't febrik mèt d'n oorlog gein sjaoj had gelijje. In 1956 woort de naom veranderd in Céramique Maastricht NV en woorte twie nui ovens in gebruuk genome um aon de stijgende vraog nao sanitair te voldoen.'t Euverlègk in 1958 mèt de plaotseleke concurrent De Sphinx kaom daan ouch veur väöl lui oet de loch valle, meh eve later waor de fusie e fiet. De directeure Graof C.A. de Meeûs-d'Argenteuil en K. van Hindeloopen-Labberton woorte in de directie vaan de nuie NV Sphinx-Céramique opgenome. Door de fusie kaom 'n einde aon 't ruim hoonderd jaor bestoon, vaan de Société Céramique, 'ne Belzje oondernumming op Hollands groondgebeed.!
‘t Beroemde servies Braobands Boond 1925-1965
De Céramique.
De  Wiebengahal
Toenzaol Céramique 1910
50 Jaor Céramique 1863-1913.