Henri Jonas
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Henri Jonas 1878-1944 (zelfportret 1939)
Hendrikus, Carolus,Charles  Jonas  (roopnaom Henri of Hari) woort gebore in Mestreech op 28 Mei 1878 en wel in de Mestreechter Smeistraot nommer 2930, es twiede kind vaan Charlus,Herman,(Sjarel) Jonas en Helena Hubertina (Tieneke) Jungsleager. Charles Jonas waor vaan beroop Meisterknech-Hoessjelder. Charles Jonas en Tieneke Jungsleager kraoge same veertien kinder. 't Ierste kind waor 'ne dochter,gebore in 1877, en storf wie 't  twie maond waor. 't Twiede kind waor Henri Jonas , gebore in Mestreech op 8 Mei 1878 en is gestorreve op 15 September 1944. Nao e jaor in 1879, woort Petrus Josephus gebore en e jaor daonao in 1880 woort 't veerde kind doed gebore. In 1882 woort Maria Hubertina gebore, en storf in 1884, wie 't kind twie jaor waor. Ouch 't dao op volgende zèsde kind Arnoldus Johannes gebore in 1883,  is gestorreve in 1889 wie 't zes jaor waor. In 1885 woort Maria gebore. Zie zouw noets trouwe en bleef bij häör mam woene in 't hoes gelege aon de Kleine Lurestraot boe de femilie vaanaof 1897 woende. Hélène Hubertina woort in 1887 gebore es achste keend. E jaor daonao in 1888 woort 't negende kind doed gebore, en in 1889 woort Petrus Josephus Antonius gebore, en storf twie maond nao de geboorte. In 1891 woort Maria Theresia Hubertina es elfde keend gebore. En in 1893 Hubertus, Hendrikus es twèlfde en e jaor daonao in 1894 Johannus Josephus es dertiende keend. In 1895 woort es veertiende keend Carolus Franciscus gebore meh storf nege maond nao de geboorte.
Servaos brögk Henri Jonas 1938
Henri Jonas
Henri Jonas 1878-1944.
Netteke Roukens & Henri Jonas 2 Juni 1903
Nao ziene liegere sjaol góng Henri Jonas wèrke bij de baas vaan ziene Pa, es lierling hoessjèlder,decoratiesjèlder,en glazemeker. Meh de verstandhajding waor neet ummertouw good tösse Henri en ziene pa. Naotot Henri Jonas ouch nog vaan 'ne stèllage waor gevalle, en 'ne hersesjödding had opgelaope,pakde heer zien congé, en zeukde heer nui wèrk. Heer voont die bij de Sphinx febrik es decoratie sjèlder vaan serviezer. Nao 'nen aontal jaore beveel de rösteloze Henri Jonas 't decoratie- sjèldere neet mie zoe good, en zeukde nui wèrk dat heer voont bij Johannes Desaive in de Rechstraot in Wiek. Dao woort heer weer hoes en decoratie-sjèlder. Heer sjèlderde wen, plaffóngs, en deure. En es decoratie-sjèlder maakde heer decoratieve en monemintaole sjèlderinge. Dat decoratieve wèrk waor nao ziene zin en heer bekwaomde ziech es technisch en artestiek teikeneer en góng daonao ziech miejer en miejer touwlègke op 't sjèldere vaan de natuur. Henri Jonas góng ouch weer trök nao sjaol en wel nao de in 1893 opgeriechde Patronaats-Teikensjaol veur jeugdige wèrklui. Den'aovendsjaol waor dao 'n oonderdeil vaan en stoont oonder leiding vaan Kappelaon Felix Rutten,en volksdiechter en sjèlder Fons Olterdissen. In 1898 góng Henri Jonas nao die nui opgerichde Stads-Teikeninstituut ,'ne gemeinteleke vaksjaol veur teiken oonderwies. 't Teikenoonderwies stoont oonder leiding vaan de toen nog jonge arties Rob Graafland (1875-1940) dee vaan Amsterdam nao Mestreech woort gehaold. Meh Rob Graafland zaoch al snel de beperkinge vaan dees opleiding, en riechde daan mèt touwstumming vaan de steijeleke autoriteite de Zoondags-Sjaol voor Decoratieve Kunste op. Tijdens dees praktijklèsse op de Zoondag-middag in de tuine vaan Rob Graafland lierde Graafland zien lierlinge 't teikene en sjèldere nao de natuur.
v.l.n.r. Henri,Hub,Jean,Jos Maria,Hélène,Trees Jonas.
De Stenen Roos. Awwerlek hoes.Lurestraot.
In 1900 góng Henri Jonas wèrke bij 't sjèlders bedreif vaan Victor Snel,'ne kerk,hoes en decoratie-sjèlder,gelege aon de Taofelstraot. Victor Snel kraog in deen tied d'n opdrach um in de aw Kapel vaan 't kloester vaan Calvarieberg de aw gewelleve in Romaansch-Renaissance stijl te sjèldere. Achter 't Hoofaltaar woort 'n sjèldering aongebrach, boeop de kruusing vaan Christus op de Calvarieberg centraal stoond. Henri Jonas lierde Maria Catherina (Netteke) Roukens kinne, en de twie angazjeerde ziech in 1900. Op 2 Juni 1903 trouwde 't koppel. Al snel bleek nao de ech tot 't frêle Netteke, tuberculose had. Zie woende toen nog in de Kleine Lurestraot nommer 25 , sjuins tegeneuver Henri awwerlek hoes. Umtot de gezoondheid vaan Netteke ummertouw slechter woort, verhuisde 't koppel nao 't boete de stad gelege hoes vaan Rob Graafland. Dao heurde zie 'ne zeivleugel vaan de Villa Aldegonda, gelege aon de Sjanerweeg. Op 18 Miert 1907 verhuisde zie dao nao touw. 't Boeteleve deeg Netteke Jonas good, meh de verstandhawwing tösse Henri Jonas en Rob Graafland waor neet al te good. 't Koppel verhuisde daan ouch in de winter vaan 1907/1908, nao 'n op de twiede etage gelege appartemint op de Alexander Battalaan. Dao bleve zie 'nen aontal jaore woene, meh in 1912 verhuisde zie nao 't awwers hoes vaan Henri Jonas in de Kleine Lurestraot nommer 10. In de jaore tösse 1925 en 1932 maakde Henri de sjoenste sjèlderije en teikeninge. Heer waor ouch bekwaom in 't make vaan glaas in loed vinsters,en heer kraog d'n opdrach um glaas in loed vinsters te make veur de nui  gebouwde Koepelkèrk. In 1926 lierde heer in Peries 'n bekind sjèlders-model kinne. Eugénie Servais en zie kraoge same e relatie. Oonder drök vaan de Kèrrekelike opdrach-gever vaan de glaas in loed vinsters, moch heer neet mèt Eugénie Servais trouwe , umtot zie nog altied neet gesjeid waor. Heer kaom daodoor in 'n depressie en woort opgenome in 'ne psychiatrisch hospitaol, boe heer veur lange tied woort opgenome.
Netteke Roukens.
Eugène Servais.
Venaof 1933 tot 1937 woort heer in 'nen aontal hospitaols verpleeg. Es terapie woort 't sjèldere door de dokters en verplegers aonbevole. In 1937 trouwde Henri Jonas toch nog mèt zien geleefde Eugénie Servais,umtot Eugénie oondertösse wedevrouw waor gewore. In Juni 1940, nao 't oetbreke vaan de twiede wereld-oorlog, woort Henri Jonas weer op genome, en noe in de psychiatrische aofdeiling vaan 't Mestreechs hospitaol Kalvarie. Henri Jonas storf veer jaor later, zjus 'ne daag nao de bevrijding vaan Mestreech in 1944 door de Amerikane. Oondertösse woort in de straote vaan Mestreech gedans en gefies, umtot 'nen einde waor gekoume  vaan veer jaor bezètting. Veur Henri Jonas kaom de doed ouch es 'n bevrijding  vaan 'n periood vol angs en duusternis. Inkele jaore nao de doed vaan Henri Jonas,kraoge de psychiatrische hospitaole 'nen affeer, umtot de weduwe vaan Henri, Eugène Servais beslaag lag op al de werreke die Henri in de Hospitaole gemaak had. Henri Jonas is wie heer 66 jaor waor, gestorreve op 15 September 1944.
Sculptuur Henri Jonaslaan. Caberg.