Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
Thomas Regout
't Femilie waope vaan  de Femilie Regout.
'n Aondeil vaan 248.000 gölde vaan de Maastrichtsche Spijker & Draadnagel fabriek Thomas Regout
Thomas Dominicus Regout woort gebore op 17 Miert 1805 in Mestreech,en is gestorreve op 4 Juli 1862 in Mestreech. Thomas Regout waor ‘ne zoon vaan Petrus Regout gebore op 23 Miert 1801 en gestorreve op 18 Fibberwarie 1878. Petrus Regout waor getrouwd mèt  Maria Gertrudis Nijsten gebore op 23-05-1766.en gestorreve op 07-06-1835. Same kraoge zie  vijf kinder. 1. Petrus Laurentius  Regout,  gebore in Mestreech  op 23- 08- 1801,en gestorreve op 18-02-1878. in Mestreech. 2. Jean Thomas Regout, gebore in Mestreech op 10-04-1803 en gestorreve op 22-05-1871 in Mestreech. 3. Thomas Dominicus Regout gebore in Mestreech op 07-03-1805 en gestorreve in Mestreech op  04-07-1862. 4. Maria Ida Regout,gebore in Mestreech op 12-10-1807 en gestorreve  in Mestreech op 25-02-1810. 5. Henricus Hubertus Philippus Regout,gebore in Mestreech op 30-04-1810 en gestorreve in Mestreech op 28-09-1810. De bekinste vaan de vijf kinder waor, Petrus Laurentius Regout en waor den’opriechter vaan oonder aandere de Sphinx febrikke. De kinder, Maria en Henricus zien vreug gestorreve wat in deen tied nog väöl veur kaom. Thomas Dominicus Regout trouwde op 12-04-1836 mèt, Janette Ghijzen gebore op 25-09-1812 in Mestreech  en  gestorreve in Mestreech op 02-09-1894. Zie kraoge same zeve kinder. 1. Marie Leonie Hubertine  Regout,  gebore in  Mestreech  op 28- 12- 1837,en gestorreve op 06-02-1906 in Mestreech.  2. Theophile Jean Marie Regout, gebore in Mestreech op 24- 05- 1839, en gestorreve in Mestreech op 04-06-1890. 3. Antoinette Marie Alphonsine Hubertine  Regout, gebore in Mestreech op 01-07-1841 en gestorreve in Mestreech in 1929. 4. Victorine Barbe Marie Henriette Hubertine  Regout,  gebore in Mestreech op 17-12-1843 en gestorreve in Mestreech op 16-06-1908. 5. Caroline Wilhelmine Marie Hub.  Regout,  gebore in Mestreech op  27- 02- 1845,en gestorreve in Middelkerke (Belzj) op 16-09-1895. 6.  Ernestine Wilhelmine Marie Hub Regout, gebore in Mestreech op 23-04-1847,en gestorreve in Limmel-Meerse op 09-06-1930. 7.  Oscar Pierre Marie Hubert  Regout,  gebore in Mestreech op 01-04-1849 en gestorreve in Mestreech op 04-03-1895.  
Thomas Dominicus Regout 1805-1862
Femilie Thomas Regout mèt  in ‘t midde sjoenmam Gijzen. 1844.
In ’n verslaag vaan de “ Provinciale Inspecteur der Belastinge “ in ’t jaor 1834, woort gemeld tot me mèt de  Spieker en Nagelfebrik vaan J.G. Lambriex en Petrus Regout, in de maond Miert, 1834 begonne is. J.G.Lambriex waor ‘n zwaoger vaan Petrus Regout, en waor Meister Slotemeker. “t Febrik waor in die daog neet miejer es ‘ne wèrkplaots, in ’t hoes vaan Lambriex, gelege in de Kleine Staat. De fabricaasj waor toen nog in ‘n periood vaan  ‘nen experimint. In dezelfde maond vroog Lambriex aon de Börgemeister en Schepene vaan Mestreech, um in ’t pand nommer 1303, gelege aon de Boschstraot, um dao drei “Smisjes” te mage plaotse. Smisjes waore in deen tied, de naom vaan smeed, mèt smeedvuur, aombeeld en touwbehure. Me wouw Nederland neet aofhenkelek laote zien vaan             den ‘ inveur vaan spiekers vaanoet Belzj, dat nog in oorlog waor mèt de Nederlande. Meh ouch de hoege wèrrekeloesheid in Mestreech en de behoofte vaan spiekers, waor ’n groond um febrikke te opene en te vestege in Mestreech. Me kraog al snel touwstumming en in Aprèl 1834 woorte dao den’ ierste spiekers gesmeid. ’t Twietal wèrkde oonder de naom vaan  “De Firma van P.Regout & J.G. Lambriex”. In de laop vaan dat zelfde jaor, trooj Thomas Regout touw en woort de naom vaan ’t spieker febrik veranderd  in  “Nieuwe Nederlandsche Spijkerfabriek P & T.Regout & J.G.Lambriex”te Maastricht. Veur ’t smeie vaan spiekers deeg ’t nui febrik Luikse vaklui aonnumme. Me maakde groete koste um die vaklui nao Mestreech te hole, zoetot die ouch nao Mestreech zouwe verhuize.
’t Spiekerfebrik booj handgeld, ’n hoeger loen, en vrij woene, dat me in Belzj kós kriege of  betaole. Meh ’t hel leve binne de Vestings-stad Mestreech waor neet nao de zin vaan de Belzje en ’t verlaop waor daan ouch groet oonder de Belzje. In ’t begin vaan ‘t  jaor 1838 waore vaan de 227 gewerfde Spieker-Smeie op ’t eind vaan dat jaor nog mer 36 smei euver. Um good touwziech te höbbe op dees werklui, oet ’t opstandig land Belzj, woorte zie oondergebrach in vaste woeningen vaan ’t febrik. Op de Boschstraot woort e gebouw mèt woeninge ingeriech, boe plaots waor veur 200 werlui. Ouch woort ’t febrik in dat jaor, verplieg um eine jong, woenende in Mestreech ‘nen opleiding in ’t febrik te laote doen. Rootelum Mestreech laoge in deen tied Belzje soldaote, en de grenze waore daodoor  geslote. Meh langs de Maos en Zuidwillems vaart kaomde  spiekers vaanoet Luik Mestreech binne die goodkaoper waore daan die vaan Thomas Regout. In Luik had me iezererts en kole bij de hand en zoe kós me dao goodkouper producere. Ouch waore de loene dao lieger es in Mestreech ’t geval waor. ’t Verzeuk aan de Keunig um de spiekers oet Belzj te belaste mèt 10% of 15% woort neet goodgekäörd. In ’t jaor 1841 woort ’n oonderzeuk ingesteld in de febrikke  door de euverheid . Me kraog e good beeld vaan wie väöl lui in ’t febrik wèrrekde en wie aajd of joonk de arbeiders waore.  ’t Spiekerfebrik had toen 83 persoene in deens : 20 manne, 50 groete jonges, en 13 kinder tösse de 9 en 15 jaor. De manne verdeende 100 tot 125 cent, de groete jonges 40 tot 60 cent, en de kinder vaan 25 tot 40 cent per daag. In ’t jaor 1843 dege de mede vennote aofstand vaan ’t febrik en woort Thomas Regout allein eigeneer vaan ’t spiekerfebrik. Thomas Regout verplaotste zien febrik vaan de Boschstraot, nao de Drie Emmerstraat. Dat waor e straot gelege achter de Gubbelstraot. Hei greujde ’t febrik in de laop vaan ’n tiental jaor oet tot e groet spiekerfebrik.  
D’en aandere sjoenzoon waor Eugène Regout (1831-1908) zoon vaan Petrus Regout en mede vennoot in ’t bedrief vaan ziene pa. Heer waor dus ‘ne volle neef vaan Léonie , boe heer in 1864 mèt trouwde. Eugène dee al oet ’n aander houwelek drei kinder had, kraog bij Léonie nog nege kinder. De nuie naom vaan ’t febrik woort toen veranderd in “Spijkerfabriek Thomas Regout en Compagnie”. ’t Febrik woort sterk oetgebreid en in e paar jaor greujde ’t aontal spieker en draadnagel masjienes oet, vaan 40 tot 83. In 1875 woort e nui stoommesjien aongekoch, vaan 80 pk. In 1875 woort de totale productie euver de ein miljoen kilo !!  In de jaore rootelum 1900 zaog de N.V. ziech gedwonge um beslissinge te numme die vaan groet belang waore veur de touwkoms vaan ’t febrik. ’t Rommelde tösse de bedriefsleiding en eigenere en broch ’t febrik aon de rand vaan den’ aofgroond. ’t Waor ‘ne gevaarlek periood in ’t bestoon vaan “Spijkerfabriek Thomas Regout en Compagnie”. Me begós toen mèt ’t zeuke vaan aander en nui produk. Ein daovaan waor nave veur fietsen. Ouch woort ’t besluut genome um te verhuize nao ’n aander terrein umtot ’t febrik in de Drie Emmerstraat beuretig vol laog. In 1903 woort e stok groond gekoch boe-op ’t nui febrik gebouwd zouw weure. Me had in de toen nog zelfstandige gemeinte Oud-Vroenhove , in ’t Bosserveld, groond aongekoch boe ’t frebrik geboud zouw weure. De bouw vaan ’n modern febrik woort gestard in 1904 en stoond oonder leiding vaan de Rijsselse ingenieur Sée. Op zoondag 5 Jannewarie 1905 woort ’t febrik ingeweid en kós me de mesjienes vaanoet de binnestad verplaotse nao Bosserveld. Me had ouch e nui draod-trekker-mesjien gekoch en geplaots. In augustes waor ’t febrik gereid um de produktie te beginne.
In ’t jaor 1914 braok den’ ierste wereldoorlog oet en dat had groete gevolge veur ’t febrik. ’t Doorde neet lang of me kaom zoonder groondstoffe te zitte. ’t Febrik waor genoedzaakt um de produktie te stake en mós de werklui nao hoes sjikke. Nao e paar maond begós de handel weer e bitsje te drejje en kraog ’t weer gèt groondstoffe vaanoet  Belszj en kós me weer in November goon producere. Ouch in de twiede wereldoorlog gaof ’t probleme mèt ’t febrik, meh nao de bevreiding in 1945 waor ’t febrik weer vol in bedrief. De jaore nao d’n oorlog deeg ’t bedrief ziech weijer oetbreije mèt nui produkte en d’n aonkaop vaan ’t verchroomfebrik Bofu oet Swalme. Drs.L.A.H. van Eyseren waor d’n nuie dirrecteur en oonder zien leiding bleujde ’t febrik weer hielemaol op. Me waor begonne mèt ’t producere vaan gordijnrails, runners , bloksteune, fietsoonderdeile, begagedregers enz. enz.  In 1999 woort ’t febrik gekoch door ’t Amerikaans concern Compx. ’t Doorde tot 2005 tot ’t febrik weer in Nederlandse han kaom.
Febrik Drie Emmerstraot
Eugène Regout 1831-1908.
Henri Rutten 1833-1909.
‘t Nui febrik gelege in Bosserveld. 1905.
D’r waore noe genóg ervare spiekersmeie oet Mestreech die in ’t nui febrik koste werreke. Veur de N.H.M. (de Nederlandse Handelsmaatschappij ) had heer väöl spiekers nudig , die gebruuk woorte veur ’t bouwe vaan nui sjepe die nao de Oost vore. De N.H.M. waor opgeriech naotot de V.O.C. faljiet gegaange waor, en handelde in koloniale waor. Ouch door de gooi kwalliteit vaan de spiekers vaan Regout, zörgde d’r veur tot ’t bedrief de kop bove water kós hawwe. Meh in ’t jaor 1851 werrekde d’r nog mer 46 persoene in ’t febrik. In 1850 kaom ’t kanaal Mestreech – Luik veerdig en in 1854 de spoorverbinding Mestreech- Aoke. Ouch ’t spoor vaan Mestreech en Nijmege kaom in 1863 veerdig en  dat waor dus weer gunstig veur ’t transport nao ’t Noorde vaan ’t land en nao Duitsland. De groetste verandering in ’t febrik waor door de stoomaondriefkrach gekaome. Thomas Regout had e stoommachien gekoch , en vaan noe aof aon woorte de machienes aongedreve door stoomkrach en woorte de spiekers mechanisch gemaak. Woorte de spiekers mèt de hand gemaak daan had me drei kier zoeväöl wèrklui nudig. Woersjeinelek had Thomas bij zien broor Petrus geld geliend um ’t machien te kinne kaope. Vaanaof 1857 maakde Thomas Regout twie produkte, naomelek spiekers en draodnagele. In ’t jaor 1862 storf Thomas Regout, wie heer 57 jaor waor, en leet e vrouw en vijf kinder achter. ‘t Góng weer neet good mèt ‘t febrik. Den ‘ export nao Nederlands-Indië veel oonder aandere weg, en dat had groete invlood veur ’t febrik en de werklui. ’t Aontal werklui woort mèt de helf trök gebrach tot 31 persoene.Wee toen de leiding naom is neet bekind meh ’t febrik góng weijer oonder de naom vaan “ Wed.Thomas Regout en kinderen”. In 1870 begós e nuie begin veur ’t febrik, umtot twie sjoezäöns tot de firma touwtrejje in ‘ne Vennootsjap. ’ne Rieke sjoenzoon waor Henri Rutten (1833- 1909) , beerbrouwer en zoon vaan ‘ne bekinde femilie oet Zuid-Limburg. Heer trouwde in 1868 mèt dochter Victorine.
Femilie Graaf Thomas Regout