Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Alexander Batta
De beneuming tot Commandeur vaan de Eikekroen waor hiel bezunder umtot ’t door ‘ne Keuning en ‘t ‘ne persoenleke verliende oondersjeiding waor. De orde vaan de Eikenkroen woort in 1841 door Keuning Willem II in ’t leve gerope wie heer ouch Groethertog waor vaan Luxemburg. Es Groethertog kós heer zoonder touwstumming vaan de Nederlandse regering dees benumming' s orde verliene. Neve ’t speule op ‘ne cello waor Alexander Batta ouch ‘ne componis.Veur ’t groetste gedeilte componeerde heer variaties vaan bekinde thema’s ,die vaan bekinde Italiaanse en Franse opera’s oet de negentiende iew waore. Vaan d’n eine kant maakde heer groete indrök op ’t pebliek, meh vaan d’n aandere kant waor d’r e bitsje kritiek umtot heer miejer ’t zwoertepunt had ligke op de techniek en minder op ’t romantische vlak. Meh in aandere gevalle kós Alexander Batta ouch laote zien tot heer ‘nen echte romanticus mèt de zjuste dosis sentimint en lyriek waor, wie heer in zien stök “ Pierre veur zaank,cello en ölger” leet zien. Nao zien euverlije in Versailles, op 8 Oktober 1902,   leet Alexander Batta aon Mestreech zien oondersjeidinge en geld nao,en dat gebruuk mós weure um daomèt ‘ne foonds veur studiebeurse, veur jonge violiste of celliste op te riechte. De lètste studiebeurs woort in 1911 oetgreik. Nao ’t aofbreke vaan de Vestigingsmör en Stadspoorte, breide Mestreech flink oet en d’r woort nao Luiks veurbeeld brei laone mèt buim aongelag. Ein vaan die laone is de noe Alexander Battalaan ,meh dee naom kraog die straot neet metein. In de raodsvergadering vaan 8 Fibberwari 1892 klaogde raodslid “Nijst” dr’euver,  tot de nui straot nog gein naom en de hoezer nog gein nommer hadde. Singelweg, Middenweg, Parallelweg,en Kerkweg dat waore gein gooi straotnaome wie heer zag. In de raodsvergadering vaan 14 Juli 1892 woorte aandere naome aon die straote gegeve. Ein vaan die brei straote woort de Wilhelmina Singel, genump nao de nui regerende keunigin Wilhelmina, en d’r woort e straot genump nao Alexander Batta. De stad Mestreech wouw op dees meneer hölde bringe aon de in Mestreech gebore musicus. Hiel bezunder, umtot Alexander Batta de einigste neet keuninklike persoen in leve waor boe  ‘ne straot nao is vernump.
Nicolas Joseph Plattel   1777-1835
Petrus Alexander Batta woort gebore op 9 Juli 1816 in de Wolfstraot nommer 3, in Mestreech, es zoon vaan ‘ne cellist en zanglieraar Pierre Jaques Batta en  Isabella Laquesse. Neve Petrus Alexander krijg de familie Batta nog twie zäöns naomelek ,  Joseph  en Jean-Laurent. Al de drei zäöns kriege de musikaole gaof vaan hunne pa mèt. Jean-Laurent weurt later pianis en Joseph violis. Wie zie nog joonk waore verlete zie Mestreech um in ’t boeteland (miestal) Fraankriek ‘ne muzikaole carrière op te bouwe. Zie höbbe mer twie kier same in Mestreech opgetroje en wel in 1929 en in 1930. De recensie’s waore bezunder gepreze en me sjreef in de gezèt euver de vastig en behendigheid vaan die twie virtuoze Batta’s.  Alexander studeerde den ’ ierste jaore bij ziene Pa thoes, meh later kraog heer lès vaan de bereumpde Nicolas Joseph Plattel (1777-1835) aon ’t concervatorium vaan  Brussel. In ’t jaor 1835 góng heer in Paries woene, boe heer al snel ‘ne belangrieke plaots in ’t meziekgebäöre innaom. Al gauw kraog heer de bijnaom vaan de “Chopin vaan de violoncel ". Vaanoet Paries maakde heer konzèr-reize door gans Europa. Heer heet bezunder väöl suksès en krijg ‘nen aontal hoege oondersjeidinge. Heer späölde veur Keuning Willem II, Willem III, Keizer Napoleon III, en Keuning Leopold I  vaan Belzj. Keuning Willem III, beneumde häöm tot keuninklek violon-cellist . Heer woort  Commandeur in de orde vaan ’t Eikekroen en de keuning sjónk häöm ‘ne gauwe medaalje veur zien kunste.  
Commandeur in de orde vaan ’t Eikekroen
Petrus Alexander Batta 1816-1902
Keuning Willem III