Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Kemedie
 In 1789 woort de Bonbonniëre geopend en kraoge de lui, oet betere kringe, veur 't iers e Kemedie stök te zien in 'n tejater in Mestreech. Stökke vaan Mestreechtenere kraog me pas te zien in 't jaor 1861, naomelek  't stök "Joonk bij Joonk  en Auwt bij Auwt "gebrach door G.D.L.Franquinet. Aandere bekinde organisaters vaan historische Cavalades waore Guus en Fons Olterdissen. Vaan beroop waor Fons Olterdissen teikenlieraar aon de Patronaats-teikensjaol en heer kós diechte, ensenere, en regisere. Heer regiseerde populaire stökke in 't Mestreechs en dat  trok altied volle zaole, es  me wie De Kaptein vaan Köpenick of Trijn de Begijn späölde. Heer waor ouch de groete trèkker en organisater vaan straot fieste en cortèges.  De Sociëteit  Momus waor in de negentiende iew de gruutste gèngmeker veur de Mestreechter taol en 't ierste artikel vaan 't regelemint sjreef daan ouch veur: "Vergèt tog noeijt jonges, eus moijertaol, ranjeert zoe eur weurt wie me sprik in Mestreech ". Binne de Momus woort netuurlek allein Mestreechs gesproke en allein Hollandse leie zoewie Garnizoens  Offecere en Ambtenere hadde hei dispensatie veur gekrege.
Den’ oersprunk vaan de Kemedie ligk neet in de kleine tejaters of op de straot, meh 'me späölde vreuger veur 't iers kemedie in de kèrk. De Middeliewse Kemedie, waor 'nen oetvinding vaan de geisteleke, die wel begrepe tot de kèrkdeenste dèks saai en oonbegriepelek waore veur 't gewoene volk, en umtot die ouch geine  latien kóste leze of  verstoon.  Es de prachtege verhaole oet de Biebel mèt e speul woorte vertoend, daan zouwe de gewoen lui dat zier zeker beter kinne begriepe. 't Ajdste middeliewse kemedie stök, waor e geistelek  kemedie stök, zjus wie de verhaole die in de kèrk woorte verteld. Iers waore d'r veural Passie en Paos-speule, boein 't lije en de opstanding vaan Jezus woort vertoend. Later woorte ouch 't Keersverhaol en 't leve vaan Maria en alderlij heilige levens op de buun gebrach. Iers späölde me in de kèrk meh gèt later verhuisde de Kemedie nao 't kèrkplein, umtot de kèrk te klein woort veur al die lui. Me späölde dèks op buun, meh dèks ouch op wagele, die me op versjèllende plaotse in de stad kóste weure neergezat. Mèt de jaore kaom ummertouw mie spèktakel roontelum de Kemedie, umtot de duvels miejer kebaal maakde en me ‘t vuur en de rouk door de loch slingerde. De Ingele vloge door de loch en maakde de sjoenste meziek. 't Publiek genoot daovaan, al waor 't mesjiens miejer um 't spetakel daan euver 't gelouf. Aon 't eind vaan de middeliewe kraog Mestreech zien ierste Kemedie-Vereiniging. 't Waore amateurs, die nao o.a. Antwerpe gónge um dao mèt te doen aon 'ne Kemedie wedstrijd. In 't jaor 1770 waor Rose Clairville, de groete staar vaan de Mestreechter Kemedie en de leveling vaan 't publiek. Zie hoofde mèr op te kaome of de gánse zaol begós te rópe of te klappe. Zie waor 'ne sjoene knappe vrouw, meh eigelek behuurde 'ne fatsoenleke vrouw neet op de plaanke te stoon. In de stökke veur amateurs woorte in deen tied de vrouwe-rolle gespäöld door manslui. In de achtiende iew späölde me, ouch wie me gein Franse speulers had, ummetouw miejer Frans-taolige stökke. 't Kaom door de touwnummende invlood vaan de Franse cultuur in Mestreech en zoe ouch in gans Europa. In de jaore roontelum 1800 woort de belangstèlling veur de Kemedie ummertouw groeter en wie de Sociëteit vaan de Jezuiëten woord opgeheve, kraog Mestreech vaan de Franse bezètter in 1786 't leegstaonde kloester-kèrk gebouw gelege aon de Breijstraot, de Bonbonniëre um dao e nui tejater te opene.
Kemedie in de Middeliewe.
De Bonbonniëre.
Kunst en Vermaak 1889
Ierste Pries annonce vaan Momus Kemedie Vereiniging.
Kemedie