Pierre Kemp
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Pierre Petrus Johannus Kemp gebore op 1 December 1886 in Mestreech, en is gestorreve in Mestreech op 21 Juli 1967. Zien awwers waore, Hubertus Kemp gebore in Mestreech op 11 Juni 1859 en is gestorreve op 13 December 1938, en Maria Catharina van der Venne, gebore in Mestreech op 5 Juli 1854 en gestorreve op 20 December 1924. ‘t Koppel trouwde op 17 November 1884 in Breda. De femilie Kemp góng woene in de Mariastraot op nommer 15. 't Broor vaan Pierre Kemp, Mathias Hubertus (Jeuke) Kemp is gebore op 31 December 1890 en gestorreve op 7 Augustus 1964. Toen woende de femilie Kemp in de Rechstraot op nommer 79, in Wiek-Mestreech. Wie Pierre Kemp ander half jaor waor verhuisde de familie in 1887 nao 't Duitse stèdsje Poppelsdorf, en voond Hubertus Kemp dao werk es Steingut und Porzellandrucker. Daoveur waor 't beroop vaan Hubertus Kemp, Meulestein-Kapper. Noe góng heer wèrke in 't Duitse febrik es porselein drökker. Hubertus waor neet de einegste Mestreechteneer dee nao Poppelsdorf trok. In heurkazernes woende dao 'ne groet aontal femilies, die dao nao 't Reinland waore getrokke um wèrk te vinde. Heer had wèrk gevoonde bij 't febrik vaan Ludwig Wessel, boe in deen tied 1200 wèrklui wèrk hadde gevoonde. 't Febrik had toen twie Stoom-Machienes in gebruuk. 't Febrik had weijer 16 ovens en 8 koper-drök-peerse in gebruuk. In 1889, wie Hubertus es keramiek-drökker wèrkde, begós me in 't febrik nui eerde-wèrk produkte te make, zoe wie oonder aandere wand-tegels. De jonge Pierre Kemp woende oongeveer vaan zien twiede tot zien veerde leves-jaor in Duitsland, en spraok daodoor haaf Mestreechs en haaf Duits. Wie heer weer in 1890 in Mestreech kaom woene, voonte zien Mestreechter vrundsjes tot heer mer e raar taolke spraok, en kóste häöm bekans neet verstoon. Wie de femilie Kemp weer in Mestreech woende, góng Hubertus Kemp wèrke bij de Société Céramique in Wyck. Heer wèrkde dao tot aon zien pensioen, wie heer op 11 Juni 1924, 65 jaor woort. Heer verstóng zien vak good, mèt 't aonbringe vaan decoraties op eerdewèrk. Heer brach ouch zoe genaomde printe vaan blomme mèt nao hoes,Images d’Epinal, die Pierre daan perbeerde nao te teikene en in te kleure. De femilie Kemp heet in e groet aontal woeninge gewoend, wie tösse 1893 en 1897 op de Steine Wal, noe Cörversplein, nommer 12, twie hoeg mèt e sjitterend ziech op de Stad en de Maos. 't Dèks verhuize zeet ouch wel gèt euver de woen-umstandeghede in de late 19e iew en begin 20e iew. 't Góng miestal um e twie kamer woening , en boe ouch miejer femilies in dee bouw same woende. Vaan 1906 tot 1910 woende de femilie in 'n hoes in de Lage Barakken nommer 13, boe nog vijf aander lui woende. Tösse zien 6e en 11e levensjaor heet Pierre vlak bij de Maos gewoend en later in 1902, wie heer 15 jaor waor, verhuisde heer weer nao de Steinewal en wel op nommer 15. Pierre Kemp woende dao gere, wat ouch bliek oet zien gediechte vaan, “Daar zijn weer De Maas en de Wal ”. 
Wie Pierre Kemp dertien jaor waor góng heer wèrke bij de Société Céramique es plateelsjèlder. In deen tied waor 't normaal um es jong zoe vreug te goon wèrke. Vaanoet zien wèrk es decorsjèlder kraog Pierre ouch imtresse in ‘t teikene en sjèldere. En in de jaore umtrint 1900 begós heer zien ierste gediechte te sjrieve en booj ze aon de Limburger Koerier, die ze deeg publicere. Die gediechte trokke ‘den aondag vaan Paoter Jezuïet Jos van Well dee Pierre góng steune en begeleide nao 't zelfstandig kunsteneerssjap. Heer góng nao de Zoondags-Teikensjaol boe heer lès kraog vaan Robert Graafland. En bezeukde ouch dèks kaffee “Suise “gelege oppe Vriethof. Dao koumde väöl kunsteneers en heer woort lid vaan de “Limburgse Kunskrink”. In 1913 verleet Pierre Kemp de Société Céramique um ziech miejer te kinne touwlègke op de sjèlders-kuns. Meh 't sjèldere brach neet genóg op um te kinne leve es vrij kunsteneer.En dao kaom bij, tot heer ziech ummertouw miejer veulde aongetrokke tot 't diechte. Heer góng 't in 1915 nog perbere in Amsterdam um dao 't vak vaan journalist te liere, meh dat woort gein suksès en kraog oonder aandere heimwee nao Mestreech. Heer kaom weer trök nao Mestreech en mós wel keze veur 'ne vaste baon, dee heer voond in Eygelshove, bij de Laura mijn. Dao woort heer loen-administrateur. Paoter Jos ven de Well heet häöm dao gèt bij geholpe mèt 't vinde vaan dee baon. Op 11 Jannewarie 1918 trouwde Pierre mèt Hubertina, Catharina,(Tina) Mommers, en same kraoge zie drei zäöns. Zie verhuisde nao de trouw nao Haanrade, gelege kort bij de mijn. Meh zie kóste dao neet wene en verhuisde weer trök nao Mestreech, boe Pierre vaan dao oet, mèt de trein nao station Hopel-Eygelshove-Heerle reisde, dat vlak bij zien kentoer waor. Zie woende op 'nen aontal adresse in Wyck, meh ummertouw kort bij de Statie. In de trein had heer tied veur zien gediechte, en heer waor die daan ouch edere daag in de trein aon 't sjrieve.
H.Communie Pierre en Mathias 1898.
Pierre Kemp 1924.
Hubertus Kemp 1887.
Pierre Kemp.  Diechtend in de trein.
Op de aofdeiling vaan de loenadministratie deeg Pierre Kemp neet allein de loen-administratie meh ouch de aofhandeling vaan de bedriefs-oongelökke. In de twiede wereld-oorlog kraog de Femilie Kemp 't lèstig, umtot 't reize ummertouw gevierleker en lèstiger woort. Es diechter moos heer ziech in 1942 melde, bij de door de Duitsers ingestelde Kultuurkammer. Zoonder lidmaotsjap vaan dee Kultuurkammer moch heer neet publicere. Evels heer besloot gein lid te weure vaan de Kultuurkammer. Väöl kunsteneers woorte zoe in de probleme gebrach, umtot zie daan zoonder inkomste zaote. Pierre Kemp had 't gelök tot heer ‘n vaste baon had bij de Laura. Dao waor heer chef gewore vaan 't loenbureau, meh heer laog neet zoe good bij zien mindere. 't Wèrkplezeer woort d'r neet beter op, door 't judasse vaan zien assistente en zien gezoonheid. Ummertouw 't vreug opstoon en 't reize nao zien wèrk leet häöm ouch geistelek in de steek. Heer zach; iech bin meuj, door en door meuj. Nao de April/Mei staking veulde Pierre Kemp de Duitse cotrolle en de drök, es 'nen euver-belasting en vroog eind 1943 oonbetaold verlof aon. In Fibberwarie 1944 vroog heer krenkde-verlof aon, dat ummertouw verlengk woort. Later vroog heer vervreug pensioen aon, en op 1 Jannewarie 1945 woort häöm dat vervreug pensioen gegeve. Pierre Kemp góng noets op vakantie, en numde ziech zellevers “ De Man in Zwart ”. In 1927 debuteerde heer in “ De Gemeenschap “,(e blaad dat in 1925 waor opgerich veur diechters en kunsteneers), mèt e paar vaan zien korte gediechte.
Heer publiceerde in 'ne groet aontal blaajer. Pierre kraog ouch versjèllende prijze veur zien poëzie-wèrke. In 1954 oontvóng heer de Poäzeie-pries vaan de Gemeinte Amsterdam, in 1956 de Constatijn Huygens pries, in Mei 1959 de P.C. Hoofdpreis, en in 1959 de Culturele Prijs van de Provincie Limburg. Heer woort Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Neve 't diechte waor heer ouch sjèlder en wel in de jaore tösse 1929 en 1935. Geïspireerd door 't Symbolisme en 't Duitse Expressionisme, gebruukde Pierre Kemp ummertouw heldere kleure en 'ne verbeelding, vaan naïve beeldtaol, dee aanders waor bij zien tied-genote. In 1935 stopde Pierre Kemp mèt 't sjèldere en riechde ziech hielemaol op zien Poëzie. Pierre Kemp is op  81 jaorige leeftied gestorreve in Mestreech, op 21 Juli 1967.
Foureures 1929.
Verzamelde Gediechte
KERKGANGSTER Ik hoor een sleutel in het slot en een huisvrouw zal gaan tot God. Die huisvrouw is eenmaal slank geweest en hield van feest. Nu leidt ze een rustig bestaan, door wijs van haar man naar God te gaan en te luisteren naar de bellen, want zij weet: haar man is smal en God is breed.
STADSGEZICHT Boven de rijen woningen voor één gezin hangt een maan van tin. Twee schoorstenen staan er naast in dit stadsstuk, nu zonder haast. De sterren hebben de nacht vergroot, hun diepste licht is hier rood, en voor de huizen zingt een hele stam het verhaal van de geroofde boterham.
AVONDROOD Er komt een rood over alle dingen en de vruchten, die op de velden staan missen de wind om over de stilte te zingen en hun reuk doet mij nu zo bitter aan. Al mijn jaren ben ik kind gebleven en ik wil ook verder zo blijven leven, maar zal het gaan?
Book Pierre Kemp. Gesjreve door Wiel Kusters.
Consems 1941.
Optimisme  1930.
De drei zäöns Kemp. Hub, Math, en Toine.
Hubertina,Catherina, Mommers.
De incompleteluisteraar. & De Sieraden.
Beeld Stadspark.
1886-1967.