Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Keuninklike Hermenie
De Keuniklike Hermenie  1975.
Meziek heet me altied väöl gemaak in Mestreech, örgelmeziek, zaank in kèrke, en meziek vaan roond-trekkende muzikante. Ouch meziek vaan zèngers, beiardere vaan kèrke en stad-hoes, en opera-meziek in de tejater. Beroops-muzikante had me oonder mie bij ’t Garnizoens-leger. In de Franse tied hadde die muzikante vaan Mestreech ’t meujelek umtot oonder aandere de milletaere meziek, kerk örgels en kerk-zaank door de Franse verboje waor. Nao de Franse tied kaom de meziek weer laanksem trök in eus stad Mestreech. Leefhöbbers vaan blaos-meziek riechde in ’t jaor 1825 ‘ne Philharmonisch Genootsjap op, naomelek de Sociëté d’Harmonie. Eder veertien daog oefende zie in Kaffee De Rode Haan geleg op Sint Pieter. Nao de rippetisie góng ‘t gezelsjap mèt de boot weer trök nao Mestreech. De Sociëté d’Harmonie waor de veurläöper vaan de Keuninklike Hermenie. Vief jaor later in 1830 mèt de Belzje opstand, kaom e tijdelek einde vaan dee Hermenie, umtot toen e verbooj waor op vereiniginge. Dat verbooj doorde tot ’t jaor 1839. De zake woorte in dat jaor weer opgepak, ouch umtot Mestreech in 1841 bezeuk kraog vaan Keuning Willem II en tot me voond dat me de keuning neet zoonder ‘ne hermenie kós weure oontvaange. Me deende ‘t verzeuk in veur ‘t predikaat vaan Keuninklik in, en op 9 November 1846 kraog me dat predikaat bij ‘t bezeuk vaan Keuning Willem II. Op 6 Fibberwarie 1853 opende de Hermenie ‘nen ierste konzèr-zaol gelege aon de Kleine Grach. Later woort dee zaol beter  bekind es cinema de” Mabi”. In dat gebouw maakde me ‘nen aontal zaole, boe in ouch ‘n meziek-sjaol kaom. Eder veertien daog gaof de Keuninklike dao ‘n conzèr. Tot aon de opening vaan de Staar-zaol, waor dat de einigste conzèr-zaol in Mestreech.Venaof 1853 had de hermenie ouch ‘ne gemingde zaank-aofdeiling, de Section de Chant, en die hadde mie es 100 leie. Oonder begeleiding vaan de Hermenie hadde zie oetveuringe vaan Rossini, Mozart, en Haydn. ‘Nen aontal jaore daonao góng ’t weer berg aof mèt de vereiniging door gevreigel, aofsplitsing en ‘ne faillisemint volgde. De Hermenie maakde in 1873 weer ‘n nuie start door ‘ne Fanfare op te riechte, oonder de naom vaan “ Fanfare Orphée “. Drei en twintig jaor later in 1896 woort de Fanfare weer ‘ne Hermenie. Twie jaor later naom me weer de naom aon vaan Keuniklike Hermenie en me presenteerde ziech es ‘n Neutrale, Nationaal gezinde en Liberale vereiniging.  
Roontelum de jaore vaan 1930 verkierde de Hermenie in geldnoed en me perbeerde toen um de Hermenie te laote fusere mèt de Fanfarte Sint Joezep. Meh op ’t lètste momint góng dee fusie neet door. De twiede wereld-oorlog waor oetgebroke en de bezètter Duitsland droog de vereiniging op, um lid te weure vaan de “ Kultuurkammer ”. De Kultuurkammer waor ‘ne door de Duitse bezètter ingestèld instituut, boe ederein dee ’t vak vaan artiest, sjrijver, of muzikant wouw oet-oefene, deende ziech dao bij aon te melle. De Kultuurkammer mós ten deenste stoon vaan de Nationaol-Socialistische ideologie, dee verboonde waor mèt ’t land en volk, hostorisch besef, en mèt ne positief-Germaonse hajding. Meh ’t bestuur vaan de Hermenie had geine zin um lid te weure vaan ‘t Nationaol-Socialistische Instituut. Dat leide tot probleme mèt de Duitse bezètters. Me waor genoedzaak um de vereinigiing te oontbinde, en perbeerde de instreminte aon de leie mèt te geve mèt d’n opdrach die  nao den oorlog weer trök in te lievere. Meh dat waor te doorziechtig veur de Kultuurkammer. Zie gaof opdrach um alle eigendomme vaan de Hermenie in beslaag te neume, oonder bedreiging vaan Pelisie en of ‘ne concentratie-kamp. Veurzitter Evers zaot al in de gevaangenis en de leie wouwe neet tot nog miejer bestuurs-leie in gevaar bringe en lieverde alle bezittinge in. Dat gebäörde in ’t jaor 1942 en ’t dook veel weer euver de Keuninklike Hermenie. Alles woort mèt genome wie de instreminte, partiture, ’t veendel, medailles, pette enz. Nao den oorlog woort ’t veendel trök gevoonde in ’t aajd NSB Hoofkentoer in de Groete Sociëteit, gelegen aon ’t Vriethof. D’n oorlog waor veurbij en me perbeerde de Hermenie weer nui leve in te bloze. Zieen doge dat mèt subsides vaan de gemeinte, collectes, en gifte vaan Mestreechter bedrieve en börgers.
In 1948 had me weer de nudige instreminte gekoch en de Keuninklike Hermenie kós ziech weer presentere aon Mestreech en zien Mestreechtenere. In al die jaore had de Hermenie nog gein uniforreme gedrage, meh dao kaom in 1951 verandering in. Gruuts presenteerde de Hermenie in dat jaor de nui uniforreme mèt ‘ne Gala-Konzèr aon de Mestreechter bevolking oonder leiding vaan Martin Koekelkoren. In ’t jaor 1958 bereikde de Hermenie e nui hoegtepunt in häör bestoon door wereld- kampioen te weure bij ’t Wereld-Meziek Concours in Kerkrade. In 2000 vierde de Hermenie ‘t 200 jaorig bestoon mèt e zjubilei konzèr same mèt Benny Neyman. Ziene Keuninkleke Hoegheid kroenprins Willem Alexander waor deen aovend de speciaole gas. Op ’t momint geit ’t neet good mèt de Hermenieje in Mestreech en mote d’r ‘nen aontal Hermenieje same-wèrke um e respectabele Hermenie op de bein te kinnne bringe. Vaanaof  1 Jannewarie 2013 is de De Keuninklike, opgeriech in 1825 en katholiek vaan hoes oet, same mèt de Ster der Toekomst (1907), oontstande oet de arbeidersbeweging begin 20e ieuw, gefuseerd. De fusie tösse de twie Hermenieje is neet gemekelek gewees. Twie totaal versjèllende culture, twie  aandere geschiedenisse en achtergroonde wiste door die eine belaankrieke euvereinkoms, de leefde veur de muziek, ziech te vinde um same sterker wijer te goon.
Fiesgids 60 jaor bestoon 1873-1933.
Veendel.
De nui Keuniklike Hermenie Ster vaan Mestreech. 2015.
Keuninklike Hermenie 1901.
Keuninklike Hermenie 1933.
De Keuniklike Hermenie  1946.
De Keuniklike Hermenie  1951.
Keuning Willem II.
Program 1858.
Société d'Harmonie 1825.