Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Huub Noten
Daonao kaomde de klöchte wie "Boe is 't Kinneke" daan en "Zwijnderij " en veur de twiede kier  "De Kaptein vaan Köpenick ". De groetste suksèsse waore in de jaore '90 de musicals " Iech en die vaan Miech ", " Petatte Polka " ,"Lomele Lies"en "Slókspek". Huub Noten naom eind 2006 aofsjeit es artestiek leier, meh heer kös 't Theater nog neet misse. Heer sjreef 't aofgelope jaor nog de Mestreechter tèks vaan de musical "Trosse Los! , Humme Oet !" . Favoriet waor bij häöm de sjrijvers Fons Olterdissen en Bèr Hollewijn. Heer spraok daan ouch dèks euver ziene noonk Funs, en mèt zien lachstökke heel Huub ouch 't Mestreechs dialek in iere. Huub Noten riechde ouch 't Reuzegilde Gigantius mèt op en stoond ouch aon de bassis vaan de Vastelaovends-Studente Póp , Vrow Wielemösj, en organiseerde heer de Kletskriemerkes middag. Huub waor ei baar tejater. Heer späölde al kemedie wie heer nog in de weeg laog. Ziel en zaoligheid waore veur altied verboonde aon d'n tejater. Op de buun of thoes, Huub prakkezeerde ál oet en rezjiseerde 't speul mèt strakke hand, en aaf en touw mèt 'ne vlook. Eder veurstèlling moos perceis zoe zien wie heer 't ziech veurstèlde. Mèt väöl leefde bleef heer aon zie stök wèrke, verandere, sjaove en vijle.'t Kós altied beter, sjoener, geistiger. Huub waor alle ze leve aon 't sjrieve of prakkezere. D'n einen inval nao d'n aandre voonds, sjöddelde heer mèt ougensjienlek gemaak oet ziene mouw. Mehjeh in zien jong jaore is heer daan ouch  goocheleer gewees... Zelf ‘s wie heer kraank woort, bleef Huub nog altied de rezjisseur.Tot 't lèste memint aon touw, heet heer aonwijzinge gegeve. Wie heer 't wou, en zóé moos 't gebäöre. ‘t Zal daan ouch niemes verwoondere tot Huub ouch dees deens inein gezat heet. Huub waor 'ne meistervertèller dee niks sjoener voont es lui te ammesere: "Es ze mer demèt kinne lachte." Zien verhaole vertèlde Huub in artikele in de gezèt, in kemediestökke in d'n tejater of gewoen thoes in ziene zedeleer aon femilie en vrun. Verhaole die aaf en touw veur te kriete, meh dèks veur te lachte waore. Wat dat betröf had Huub väöl weg vaan zien groet exempel Fons Olterdissen. Huub heet dèks genóg de wins oetgesproke tot heer gere neve Fons Olterdisse begraove zou wèlle weure."Want," zoe zag heer daan, "veer höbbe us nog zoeväöl te vertèlle". Ei dink is zeker: Es die twie ziech biejein zètte, daan ligk de zaak daobove op 'ne knab vaan 't lache. Meh wie Huub altied zag: "Lache is 't sjoenste wat 't gief!"  
Jao, diech höbs us aon t hart gelege In 1996 kaom de bibliografie oet vaan Fons Olterdissen gesjreve door tejatermaan Huub Noten.
Tuinen van Stilte Oetgaof: 1998
  Huub Noten is gebore op 16 December 1940 in Mestreech, en waor 'ne zoon vaan bekker Noten, dee 'n zaak had in de Kleine Staat. Huub begós ziene journalistieke laopbaon in de jaore '60 bij de KRO, meh stapde e paar jaor later euver nao de gezèt vaan De Nieuwe Limburger. In de jaore '70 begós heer in de Wolfstraot e Nuits-winkelke boe de lui 't nuits kóste bringe veur de gezèt. Huub sjreef stökke in de gezèt, euver en vaan de stad Mestreech, en 't leefs minseleke verhaole euver Mestreechtenere mèt 'n verhaol vaan e lach en 'n traon. Notens groete veurbeeld waor Fons Olterdissen, boe heer é book euver heet gesjreve vaan, "Jao diech  höbs us aon 't  hart  gelege ". Huub Noten waor 'ne kemedie maan mèt veur-leefde veur spektakel stökke, en dat kaom o.a. tot heer vreuger heet gewerk in cirk vaan Heros, Rancy en Sarrasani. Naotot heer miejer zellefvertrouwe had gekrege tijdens de vastelaovends-zittinge vaan de CV De Strabenders, begaof heer ziech  miejer nao 't théjater. In December 1966 regiseerde heer de kemikke Opera " Trijn de Begijn " e stök vaan  Fons Olterdissen. Gasspeuler waor in dat stök  Guillaume de Piele Hameleers. Ouch regiseerde heer de stökke vaan "De Keizer vaan Sint Pieter, Fäös en Greetsje, de Revu-Operette Treechter Geis en Mie Fien Mamzèlke. t Groetste suksès waor netuurlek de kemikke Opera " De Kaptein vaan Köpeninck " In 1982 riechde heer ziene eiges gezelsjap op naomelek 't Mestreechs Vollekstejater. Den 'ierste productie waor de door Huub Noten eiges gesjreve en geregiseerde klöch " Medam de Ginneraol " en die gespäöld woort in de Spinxzaol en in 't Gymnazium gelege aon de Paotersbaon.   
Huub Noten Tejater maan.
Graafmonumint Huub Noten.
Mestreechs Volleks Tejater:  “Medam de Ginneraol”, 1982
De Kaptein vaan Köpenick Gram. Plaat.
1940-2009.