Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Jan  Giacobini - Vale
Jan Giacobini (Vale) gebore in Mestreech in 1945 es zoon vaan Beppie Giacobini, en is gestorreve op 6 Juni 2019 in Mestreech. Beppie Giacobini is 85 jaor gewore. De pa vaan Jan waor Jim Vale, gebore in Florida, en 'nen Amerikaanse Sergant-Majoor vaan de lochmach dee 'n verhaiding kraog mèt Beppie Giacobini. Jan Giacobini (Vale) waor ein vaan de 17.600 kinder vaan Amerikaanse soldaote, heet evels ziene pa noets gekind, meh naom dèks wel ziene achternaom aon. In 1952 kaom zien mam Beppie bij de Sterre Der Zee, op 't Sle Vrouwe plein Jean Jacobs tege, en dao kaom e relatie oet. Jean besjouwde Jan altied es ziene zoon. Zie höbbe nog 'ne lange tied same gewerk op de Sphinx in Mestreech. Jan waor in zien kinder jaore oonrösteg en 'ne riechtige batjakker. Heer woort later nao Venraoj gesjik umtot heer thoes neet mie te hawwe waor. Later kaom heer in aonraking mèt de pelitie bij 'n kraakpand, boe heer 'ne pelitie-hoond heet gestoke. Jan heet lange tied ‘gelogeerd’ in Vijverdal meh góng later op ziechzelf woene in 't Wittevrouwenveld, in, wie heer zag 'ne criminele buurt. Edere daag kaome dao pelitie- oto's um lui op te hole, en dat vin iech neet fijn. Jan vertelde aon zien vrun vaan,  “Mörge krijg iech weer spuite en daan hoop iech tot iech weer e bitsje rös krijg,” Heer vertelde ouch,  “Iech höb gèt versjrikkeleks gedoon vreuger en dao höb iech nog altied erge spiet vaan. Mèr dat is neet mie trök te drejje. Kós iech dat mèr trökdrejje ! 't Zit edere daag in miene kop, meh iech moot wijer met mien leve.”. Daorum góng Jan ouch hiel vreug de deur oet mèt gitaar, e setsje reserve-snaore, steulke, boterhamme, en 'n bleekske veur 'ne kleine bijdrage. En es in dat bleekske genóg geld zaot veur e tèske koffie, verhuisde Jan nao 'n terras, de Hema of De Oude Vogelstruis.Meh heer klaogde ouch umtot d’r neet al te väöl cent in 't bleekske kaom. " De lui kinne miech en weite tot iech 'nen oetkiering höb !! ". Es 'ne drekmaan langs kaom vertelde heer dat 't 'n collega vaan häöm waor, dee wèrk ouch bij de Gemeinte, meh dee wèrk wel heller es iech ! Dao num iech mien pet veur aof ! Op 'ne zomer daag zaot heer in 'n bös-hökske te wachte op de bös nao 't Witte Vrouweveld, wie ne maan vroog um ouch 'ne sigarètsje te mage drejje. Heer zouw ouch eine veur Jan daan drejje. Wie Jan 't vuur dr'in staok en nen'aontal trèkskes deeg, waor 't opins wie heer zag tot heer in de zevende hiemel waor ! Dee vrunteleke maan had gèt hasj in zien sigarètsje gedoon ! Jan waor ouch sociaol, en wie de ma vaan Bil Clinton storf, sjikde heer 'ne condoleance kaart nao Bil Clinton, en kroug gèt later 'ne bedaank kaart trök !
Jan  Giacobini  en Beppie  Giacobini 1945.
Veur väöl Mestreechtenere waor heer beter bekind es Jan Gitaar of Jan Giacobini. Zien muzikaol repertoire waor breid. Heer späölde op zien gitaar zoewel Mestreechse Vastelaovendsleedsjes, es hiel väöl klassiek wèrk. In dat klassieke soort waor zien groete favoriete wèrk oongetwiefeld Asturias van Isaac Albeniz. Um noe te zègke tot heer good gitaar kós speule is gèt väöl gezag, meh heer had ziech dat allemaol wel zellevers aongelierd ! Heer waor ummertouw gekleijd in zien zwart conzèr kostuum mèt nondedzjuke, en ziene zwarte hood. Meh es de Vastelaovend in aontoch waor, droog heer zien bekind clowns-pèkske, en späölde dèks Vastelaovends-Leedsjes wie d'n Drekmaan, vaan Sjeng Kraft, en Dat is de Sajs, vaan Haake en van Loo. Neve ziene meziek waor Jan Vale-Giacobini ouch stèrk geïntresseerd in teikene en de gesjiedenis vaan de twiede wereld oorlog.Jan waor voor 'nen eder vruntelek, meh de mós wel gèt tied investere um ech bij häöm binne te gerake. Ein vaan die persoene waor zeker ein vaan de top-obers vaan Mestreech, Guido Wolfs. Dee Eijsdeneer waor al sinds jaor en daag ein vaan de bepaolende geziechte vaan kaffee In den Ouden Vogelstruys. Giacobini en Guido Wolfs kraoge 'ne bezeundere band mèt ein. Zie deilde e geheimsjrif oonderein en Wolfs woord oongemerk de conservator vaan hiel väöl teikenwerk vaan dee bezundere Mestreechteneer.De lètste maonde vertèlde Jan aon zien vrun, ziech neet mie zoe good te veule, en meinde tot heer neet mie zoe lang te leve had. Dat vertèlde heer neet um op te valle, of zien angs oet te spreke. Jan kós daan hiel direk zien en vertèlde in wat heer kwied wouw. Dat Jan Vale op zès Juni (75 jaor nao D-Day) 't leve leet maag opmèrkelek genump weure. 't Moot roond deen tied zien gewees dat zien Amerikaanse pa voot zat op 't Europees continent. Later waor heer betrokke bij de bevrijding vaan Mestreech, of waor zier zeker hei ingekwarteerd. Zittend op 'n terras mèt zien gitaar kaom  dat verleie ummertouw aon bod. Zjus wie zien leefde veur zien ma Beppie en zien steefpa Jean. Mestreech verloor in Jan Vale op 6 Juni 2019 mesjiens wel zien lètste authentieke stadsfiguur.
1945-2019.