Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Belègk   Mestreech   1814.
De Blokkade vaan Mestreech vaan 1814, waor 'n Militaire blokkade vaan de op dat momint Franse Vestigings-stad Mestreech, door de geallieerde tróppe oonder leiding vaan Ginneraol Jean-Baptiste Jules Bernadotte. De blokkade waor vaan eind Jannewarie tot 5 Mei 1814 tijdens de Zèsde Coalitieoorlog tösse Fraankriek en aandere Europese len, en eindigde op 5 Mei 1814 mèt de capitulatie vaan Mestreech, en 't vertrek vaan de Franse tróppe. Nao de groete nederlaog vaan Napoleon bij de “Slag bij Leipzig”, boe-in Karel Johan, de Zweedse legers aonveurde, naom Jean-Baptiste Jules Bernadotte, (Karel XIV/III Johan van Zweden 1763-1844) es bevelhöbber, nog deil aon 'nen aontal acties in Duitsland en Nederland. Zoe veurde heer same mèt Ginneraol Henrik Anckarsvärd de Zweedse tróppe aon, die begin 1814, 't Franse Garnizoen in Mestreech inslote. Den' aonveurder vaan 't geallieerde leger dat Mestreech ruim drei maond had ingeslote, waor veur de Mestreechtenere 'nen awwe bekinde: Jean–Baptiste Jules Bernadotte, waor twinteg jaor ieder 'n jong väöl belaovende Brigade-Ginneraol in ‘t Franse leger vaan Ginneraol Jean-Baptiste Kléber gewees, de Ginneraol dee in 't naojaor vaan 1794  Mestreech had ingenome veur de Franse. Jean-Babtiste Kléber had toen Jean–Baptiste Jules Bernadotte benump tot milletaer Gouverneur vaan Mestreech, 'n Functie dee heer evels mer veur 'ne korte tied vervölde. Jean–Baptiste Jules Bernadotte woort later Maarschalk vaan Fraankriek in 't leger vaan Napoleon, en in 1810 “aongenome” es Kroenprins vaan Zweden. Jaore later kierde heer ziech tege Napoleon, en zoe kaom 't tot heer in 1814 leiding gaof aon de gealieerde tróppe die de blokkade vaan Mestreech instèlde. In 1814 woort heer gekroend es Karel XIV, Keuning vaan Zwede en Noorwege. Mestreech waor nao de verovering door Ginneraol Kléber in 1794, 'n Franse stad gewore. De opheffing vaan kloesters en kapittels haolde 'n striep door de Middeliewse Stande-Maotsjappij, en de inveuring vaan 'n nuie bestuurs-organisatie. In November 1799 kaom Napoleon Bonaparte in Fraankriek aon de mach. Door 't Concordaat vaan 1801 mèt de Paus, waor d'r weer gèt miejer vrijheid veur de katholieke godsdeens, boedoor Napoleon miejer aonzeen kraog in 't groetendeils katholiek Mestreech. In 1803 en in 1811 kaom Napoleon nao Mestreech, boebij heer oonder aandere de melleger grotte vaan de Sint Pietersberg bezeukde, en de vestings-werreke inspecteerde. Nao de ramp-zaoleg verlaope veldtoch vaan Napoleon nao Rusland in 1812, kierde 't tij veur de Franse. 'n Leger vaan 680.000 soldaote trok vaanaof Juni 1812 veur 'n veldtoch riechting Moskau. Nao 'n verpletterende nederlaog kierde in December, nog mer 40.000 soldaote nao Fraankriek trök. Vaan 16 tot 19 Oktober 1813 lijde de “Grande Armée” 't leger vaan Napoleon, en 't ierste Franse Keizer-riek 'ne zwoere nederlaog in de “Slag bij Leipzich”. De vereinigde legers vaan de “Zèsde Coalitie” (Rusland,Oosteriek,Ingeland en Pruisen) achtervolgde de Franse legers tot aon Parijs. Eind Jannewarie 1814 slote legers vaan 't Zèsde Coalitieleger de door de Franse bezat Mestreech hielemaol in. In de dörpe roontelum Mestreech laoge oonder aandere tróppe oet Oosteriek, Rusland, Zwede en Ingeland. Besjetinge waore d'r neet, zoetot me neet vaan 'n belègk kós spreke, meh ieder vaan 'n blokkade vaan de stad. De Franse perbeerde af en touw oet de Vesting te breke, wat evels neet lökde. Tijdens de kaw winter-maonde waor 't door de blokkade zwoer veur de Mestreechtenere, en dao kaom nog bij 'n tyfus oetbraok, wat 't Garnizoen sterk verzwaakde. Op 31 Miert 1814 veroverde de gealieerde tróppe Parijs, en op 6 Aprèl deeg Napoleon Bonaparte aofstand vaan de troen. Lodewijk XVIII volgde Napoleon op es keuning vaan Fraankriek, en 't Franse Garnizoens-leger zwoer trouw aon de nuie Keuning. Op 19 Aprèl woort de waope-stèlstand geteikend door Ginneraol- Majoor George Andreas von Rosen en de Franse Ginneraol  Pierre Hugues Victoire Merle. Nao 'nen aontal weke vertrokke de tróppe oet Mestreech. Op 3 Mei kaome d’n ierste Nederlandse tróppe, en op 5 Mei 1814 naom Lutenant-Ginneraol Dupont 't milletaer commando vaan de Vesting-stad Mestreech euver.
Grigory Vladimirovich Rozen  (1782 - 1841) Russische Ginneraol vaan ‘t Russische keizerleke leger.
De jonge Jean Baptiste Jules Bernadotte. 1763-1844.
 Keuning Louis XVIII vaan Fraankriek. 1755-1824.
Femilie waope Napoleon Boneparte.
Franse Ginneraol Pierre Hugues Victoire Merle. Gouverneur vaan Mestreech vaan 1813 tot 1814. (1766-1830)
 Franse Ginneraol Jean-Baptiste Kléber. Veroverde Mestreech in 1794. (1753-1800).
Napoleon Bonaparte 1769-1821.
Waope vaan Mestreech.
Franse soldaot 1800.
Plattegroond vaan Mestreech in de 18e iew.