Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
    Stoom  Tram
                                                                                                                     Glons-Bassenge-Kanne-Mestreech. Op 1 Juli 1891 versjeen 't volgende beriech in de gezèt: “De Gemeinteraod vaan Mestreech heet beslote tot den' aonlegk veur eige rekening, vaan 't gedeilte vaan de Stoom-Tramlijn Glons-Maastricht, dat door 't Jekerdal euver Nerderlands groondgebeed nao Glons geit laopen.  De koste vaan de aonlègk vaan dat spoor op Nederlands groond-gebeed, woorte op FL.100.000 geraomp. Op 24 Augustus 1891 woort de aonlègk vaan de Stoom- Tramlijn Glons-Kanne door de Keuning vaan Belsj goodgekäörd. Op 3 September 1891 volgde den’ aonkóndeging tot de Belzje regering 'n subsidie vaan 149.000 francs veur dee lijn had touwgekind. De aonbesteiing veur de aonlègk vaan 't Belzje gedeilte vaan de 15,88 kilometer lange lijn Glons-Mestreech, voond plaots op 3 Augustus 1892, en wel veur 'n bedraag vaan 197.800 francs. Den’ opening vaan dee lijn waor op 1 September 1893.Veur 't  Nederlandse gedeilte vaan de lijn, versjeen op 16 November 1892 't beriech dat de Gedeputeerde Staten van Limburg aon de gemeinte Mestreech 'n consessie hadde verliend veur 90 jaor, veur 't aonlègke en exploitere vaan de Stoom-Tram weeg vaan Glons-Mestreech, oonder de volgende bepaoling dat: op d'n tramweeg gein aander beweegforce moch weure gebruuk, daan vaan de door stoom gedreve locomotieve, en dat vaan de Belzje grens tot Mestreech, en neet sneller daan 10 kilometer per oor maag weure gerije. Op 27 Oktober gaof de Provincie Limburg 'n liening vaan Fl 20.000,-. Veur 't oonderhaajd en de exploitatie vaan 't in Nederland gelege gedeilte Mestreech-Kanne, woort mèt de N.M.V.B. en de gemeinte Mestreech, op 3 Juli 1893 'n euvereinkoms geteikend, nao de goodkäöring vaan de Gemeinteraod op 23 Juni 1893.
In Mestreech had dees lijn, Mestreech-Kanne-Bassenge-Glons, zien beginpunt bij de Boschpoort, en leep via de Statensingel, Brusselsepoort (Konigin Emmaplein), Hertogsingel, Elisabeth Strouvenlaan, Cannerplein en Cannerweeg nao de grens mèt Belsj. Bij Kanne weijer euver Eben Emael, Wonck, Bassenge, Roclenge, Boirs nao Glons. 't Eindpunt veur de mieste persoenetreine kaom in 1898 te ligke bij 't door de N.M.V.B. gebouwde Stationsgebouw bij de Brusselse poort (Konigin Emmaplein). Bij de Boschpoort kaom de aonsleting te ligke op 't spoorweeg-emplacemint vaan 't eerdewerkfebrik vaan Petrus Regout en 't Gemeintelek Gaasfebrik. Gedeiltelek woorte dees aonsletinge veurzeen vaan 'n derde rail. Bij de grens vaan Kanne woort e wisselplaots en station gebouwd. In Glons waor 'ne kleine werkplaots veur 't oonderhajd vaan 't op de lijn Mestreech-Glons rijdend materiaol. In Kanne woort e vrij groet Station gebouwd mèt daobij e Douane-ketoer. In Juni 1896 woort door de Gemeinteraod vaan Mestreech beslote um 'ne Stoom-Tram weeg aon te lègke vaan Mestreech- Smeermaas-Lanaken-Tournebride, in aonsleting op de Belzje lijn, Tongeren-Lanaken, en dee vaanoet Lanaken verlengk zouw weure nao Maaseik. Naotot de de aonlègk vaan de lijn Tongeren-Lanaken op 18 Juli 1895 waor good gekäörd, woort dee lijn op 15 Mei 1897 in gebruuk genome. De lijn Lanaken-Maaseik, boevaan den' aongelag op 13 Juni 1897 waor goodgekäörd, woort toen in twie gedeiltes geopend.
Stoom-Tram Mestreech.
De N.M.V.B., de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, woort in 1884 door de Belzje Staot opgeriech. De lijn Mestreech- Lanaken-Maaseik had de volgende haltes: Mestreech Brusselse Poort,(Emmaplein), Caberg, Smeermaas, Lanaken, Neerharen, Rekem, Opgrimby, Mechelen aan de Maas, Eisden, Leuth, Meeswyck, Lanklaar-Stokem, Dilsen, Rothem, Eelen, en Maaseyck. De reis vaan Mestreech nao Maaseyck doorde bekans twie oor.En de lijn Mestreech-Toongere-Lanaken, had de volgende haltes:Mestreech Brusselse Poort (Emmaplein)- Vroenhoven, Riemst, Herderen, Millen, Genoels Helderen, Toongere, en vaan Vroenhoven via Kesselt, Hees, Veldwezelt, nao Lanaken.
               Aonlègk vaan de Lijn.   Glons-Bassenge-Kanne-Mestreech.
Statie Glons NMVB.
Grens-euvergaank  Canne. 1925.
Stasie NMVB.Emmaplein
Trein-Tram Tóngere.
De Nationale Maatschappij Van Buurtspoorwegen (aofkorting N.M.V.B), of wie in ‘t Frans "Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux" (aofkorting S.N.C.V), waor ‘t nationaol streek-verveurs-bedrief in Belsj. De N.M.V.B woort door de staot opgeriech op 29 mei 1884, en had de taak um tramwege aon te lègke, in de gebeeje die me neet per trein beriekbaar zouw zien.  Oonder ‘t beheer vaan de N.M.V.B woort e groet tramwege-netwerk opgebouwd. Dat tram- wegenèt is later ingekrompe en op een paar lijne nao, vervaangen door böslijne. In 1991 woort de N.M.V.B opgesplits in ‘ne Vlaomse maotsjappij (De Lijn) en ‘n Waolse maotsjappij (TEC). In ‘t verleie woorte de buurt-trams vaan de N.M.V.B ouch wel de boeretram genump, umtot dees de boere vaan ‘t platteland nao de stad verveurde.
Stoom-Tram Lok AR 113-135. 1925.
Stoom-Tram Lok AR 113-135. 1925.
Emmaplein 1912.
Statie Emmaplein NMVB.
N.M.V.B.
Logo N.M.V.B.