Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Vollekstiepe
Al  iewe laank tèlde me in zien range, vaan 'ne streek, stad of wiek 'n Stadsfiguur of wie me ouch zeet, e Volleks-tiepe. Zoe'n persoen had miestal e gèt aofwiekend fysiek, eigenaordeg gedrag of wie me ouch zeet, e raar geweente. Me zeet ouch wel vaan " dee of zie sprong e bitsje boete 't rijjke " !  De cultuur vaan ‘n stad weurt of woort ouch bepaold door persoene, die in dee stad heet of höbbe geleef en die wie ze leefde de  sfeer vaan die stad höbbe bepaold. Ouch Mestreech kint of kós die Stadsfigure of Volleks-Tiepe die de cultuur  mèt höbbe  beinvlood. Es veer hun naom numme reup dat ‘ne bepaolde gedach op. In de mieste gevalle  moot me lache, umtot väöl vaan die Volleks-tiepe ‘nen uutzoonderleke levenswandel hadde en aanders waor es de gemiddelde Mestreechteneer.  Zoe af en touw waore ‘t ouch batteraove, die es ze gèt oetgevrete hadde, ‘t metein de runde deeg in de stad  of dörp. Mesjiens bestoon zie vendaog nog wel hei of dao, meh of zie oets 't zellefde kleur-rieke stare-dom bereike es wie vreuger, is nog mer de vraog dee me ziech kin stèlle. Daoveur is uzze tied gèt te zier gepollies gewore. Me kin aon 't woord Vollek miejer beteikenisse geve of boe zoe wie  e gróp lui vaan kin aonduijde. De naom vaan “ Vollek “ kin me ouch es, 'nen  aontal bewoeners vaan e land of gebeed, lui of  ‘n meinigte vaan 'ne liegere klasse, klante in 'ne winkel, wèrk vollek of  'ne gróp lui numme. Boe woorte die Volleks figure gebore, en wie waor hunne eigenste naom ? Vaan väöl persoene of figure zal me dat noets mie weite !  Zie zien dao of waore dao en lepe door de straote vaan e wiek of stad en wisselde oets 't tijdelike veur 't iewege !!  Meh 'nen aontal bijnaome vaan die Volkstiepe circulere nog altied in 't collectieve geheuge vaan meinig Mestreechteneer. Dink mer ins aon Roei Tina, Lang Lies, de Drei Sjoenste, de Piele Hameleers, Rieka, De Sjerel, Puck d'n Doder, Sjarel mèt zien tropöt, en nog väöl mie vaan die Volkstiepe.  Vaan Roei Tina en Berb de Lotsch weite veer tot zie de hoor späölde in de Stokstraot, in de jaore 40 en 50, veur de renovatie vaan ‘t Stokstraotketeer. Ten tijje vaan de twiede wereld-oorlog, en ouch daonao, hadde zie väöl klandiesie vaan soldaote, en wel Duitse meh gèt later ouch vaan Amerikaanse.                                                                                                                                                                              
Bei 't begin vaan de renovatie vaan ‘t Stokstraotketeer woort 't werk-terein verplaots nao 't Stads-park. Dèks kaomde in de winter de meitskes, haaf bevrore, um ziech eve gèt te wèrme of te drinke in kaffee Paco, gelege aon de Graon-Mèrret. Rika Cesarin kaom vlak veur d’n oorlog mèt häöre femilie nao Mestreech. Dao woende ze iers op e kemerke in ‘ne Hotel in de Stokstraot. Vaan dao oet perbeerde zie gèt te verdene door pinda’s en op vriedag vès te verkaope. De Piele Hameleers had ‘ne winkel vaan stempels, naobördsjes en aander kiksjozerije. Dat góng euver de toenbaank, meh oonder de toenbaank góng dèks preservatiefkes of beter gezach kepötsjes wat in deen tied nog verboje waor. In Blauw Dörp dao woende de Sjerel, 'ne maan dee de ganse daag roond leep mèt e kajee en potloed. Heer sjreef gediechte en verhäölselkes euver alderlei lui of oonderwerpe. Heer zaot dèks in 't Stads-park op e bènkske bij de bieste, te diechte en te sjrieve. Ouch e gleeske of fleske beer späölde 'ne belaankrieke rol in zien leve, bij 't zeuke nao insperatie veur zien gediechte. D'n draank waor ouch veur "Sjarel mèt zien tropöt" e groete ambras. Sjarel waor ‘ne maan dee altied gooi zin had, meh de lui in de binne stad vaan Mestreech, mèt zien tropöt groete sjrik aonjaogde. Heer fietsde of leep door de Groete Staat en versjrikde de lui door achter iemes te goon stoon en daan hèl op zien trompöt te bloze. Heer kós mer ein toen bloze, meh dat waor genóg um die lui de stuupe op 't lief te jaoge !! D'r waor mer eine maan boe heer naor luusterde en dat waor de Börgemeister !!  Op aandere paasj kint geer vaan gèt miejer vaan die bekinde Mestreechter Volleks tiepe leze.
Rika Cesarin.
De Piele Hameleers.
De Drei Sjoenste.
Sjarel.
D’n Awwe en de Aw.
De Belzje Zjenderrem.
Vollekstiepe