Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Guus  Olterdissen
Guus Olterdissen is gebore in Mestreech op 7 Miert 1860. Zien awwers waore Heinrich Hermann Olterdissen en Alida Hendrica Femina Verhoef. Heinrich Herman Olterdissen waor in 1842, wie heer 16 jaor waor, gelegerd in Mestreech es soldaot. Heer waor op 15 Juni 1827 in Emden bij Hannover,(Duitsland) gebore. In ’t jaor 1850 kaom heer weer trök nao Mestreech en góng woene in de Hoenderstraot. Heer lierde zien vrouw Alida Hendrica  kinne in Mestreech. Haor broor had ‘ne touwbak- zaak in de Bouillonstraot en Herman Olterdisse waor dao bookhawwer. En zoe is ’t gekaome, tot die twie ‘ne verhajding kraoge, en later gónge trouwe. Dat gebäörde op 21 Oktober 1857 in de Lutherse kerk in de Hondstraot. Same kraoge zie ach kinder, boevaan zes kinder, evels veur ’t zevende levesjaor gestorve waore. Zjus Guus (Gustaaf - Adolf ) en zien broor Fons zien in leve gebleve. Wie Guus Olterdissen 40 jaor waor, trouwde heer op 21 Augustus 1900, mèt May Goovaerts. En dat is neet zoe verwoonderlek, umtot zien broor Fons, good bevreund waor mèt Henri Goovaerts dee  op Sint Pieter woende. Guus en Fons kóste ’t good mèt ein vinde, en zie beteikende daan ouch väöl veur ziech. In ’t jaor 1901 bevèlt May van ‘ne zoon, naomelek Herman Siegfried. Guus Olterdissen waor in zien leve bezunder begoon mèt meziek. Heer woort meziek lieraar aon de Steijleke Mezieksjaol vaan Mestreech, en gaof dao oonder aandere solfège les. Meh Guus waor in deen tied neet allein lieraar, meh ouch muzikant en wel in ’t Mestreechs Stijelek Orkes, en späölde dao op ‘ne hobo. Ouch waor heer koerzènger en örgenis vaan de Lutherse kerk, gelege aon de Hondstraot.  ’t Protestant Gemink Koer heet heer ouch opgeriech. Later woort de naom vaan dat koer veranderd in, Interkerkelek Koor Maastricht. De Keuniklike Hermenie Walram oet Valkeberg zeukde ‘ne nuie dirizjent, en voont dee in de persoen vaan .... Guus Olterdissen.
In ’t jaor 1898 woort prinses Wilhelmina tot Keuningin gekroend, en Guus componeerde ‘nen aontal cantate’s , boevaan Marie Koenen den teks sjreef.  ’t Stök woort op 31 Augustus in ’t stadspark opgeveurd, mèt 1600 kinder en begeleid door drei Hermenie-orkeste. In ’t jaor 1906 componeerde heer ’t Rembrandt-Oratorium veur nen’ internationale kuns-tentoenstelling. D’n teks waor vaan H.H.Knippenberg. E jaor later in 1907 góng de kemikken-opera De Kaptein vaan Köpenick in première. De gebreurs Olterdissen hadde e prach verhaol tot ’n aontrèkkeleke veurstèlling bewèrk. Guus had de meziekstökker biejein gezeumerd en gecomponeerd, en zien broor Fons d’n teks. In ’t stök späölde Guus d’n hoofrol, in de persoen vaan De Kaptein vaan Köpenick. ’t Stök waor e groet suksès; de Bonbonnière waor 11 aovende aofgelaoje vol, en de kretiek in de “ Limburger Koerier “ vaan maondag 2 Aprèl, woort ’t stök  toen  bezunder gepreze. Vief jaor later in 1912, sjreve en componeerde de gebreurs Olterdissen e nui stök, naomelek “Trijn de Begijn”. Op ’t eind vaan dat stök woort ’t Mestreechs Volksleed gesjreve dat ‘nen ode aon Mestreech is, en waor. De melodie is groetendeils gebaseerd op die vaan ’t Albaans volksleed, gecomponeerd door Ciprian Porumbescu.(1853-1883).  ’t Leed is door de jaore eweg 'nen eige leve goon leie. In ’t jaor 1926 is May Olterdissen, de vrouw vaan Guus, gestorve op 56 jaorige leeftied . Guus is gestorreve op 25 Oktober 1942 en woort begraove op de begraofplaots vaan ’t Witte Vrouweveld. Twintig jaor later woorte de stoffeleke reste vaan Guus Olterdissen euvergebrach nao ’t graaf vaan zien broor, Fons Olterdissen, op de Algemeine Begraofplaots vaan Mestreech, gelege aon de Tóngerseweeg. Herman Siegfried Olterdissen, ziene zoon, waor de einigste erfgenaom vaan de femilie Olterdissen . Heer kraog ‘n verhajding , meh zie kraoge same gein kinder. Herman Siegfried spróng gét ónversjèllig mèt de erfenis um vaan zien awwers, en noonk Fons. Zoe woort de zegelrink vaan Fons, ‘nen aontal kiere aon de baank vaan liening gegeve, en woorte de orginele handgesjreve stökke vaan de Kaptein vaan Köpenick veur meh 60 gölde verkoch. Nao ’t euverlije vaan Herman Siegfried  is de naom vaan Olterdissen in Mestreech oetgestorve.  
Hoera! Vivat! Mestreech!!! Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech, door alle ieuwe heer. Veer bleve diech altied genege En deilde dreufheid en plezeer. Veer huurde nao dien aw histories Te peerd op grampeer ziene sjoet. Us ouge blónke bij dien glories · Of perelde bij diene noet. En dee vaan diech 't sjoens wèlt prijze, In taol, die al wie zinge klink, Dat dee op nui Mestreechter wijze Zien aajd Mestreech mèt us bezingk. Me zong vaan diech ten alle tije, Eus mojers zonge bij de weeg, En voolte veer us rech tevreie Daan zong ze e leedsje vaan Mestreech. Doe, blom vaan Nederlands landouwe, Gegreujd op 't graaf vaan Sintervaos, Bis weerdeg dobbel te besjouwe, Gespiegeld in de blanke Maos. 'n Staar, De witste oet de klaore, Besjijnt diech mèt häör straole zach En, um diech zuver te bewaore, 'nen Ingel hèlt bij diech de wach. Wie dèks woorste neet priesgegeve, Mèh heels dien kroen toch opgeriech En ongeknak bis te gebleve, Door euze band vaan trouw aon diech. Daorum de hand us tòwgestoke, 't Oug geriech op 't stareleech; En weur dat oug daan ins gebroke, Daan beidt veur us het aajd Mestreech. Wäörd: Fons Olterdissen (1865-1923). Meziek: Guus Olterdissen. Slotleed oet: "Trijn de Begijn".
Kemikke Opera Trijn de Begijn.
Mestreechse Realistische Operette. Meziek en regie vaan Guus Olterdissen
Toneel Vereiniging Kunst en vermaak.
Mestreechs Volksleed 1912.
Den ’  ierste oetveuring vaan, De  Kaptein vaan Köpenick in 1907. In de beklaogde baank Guus Olterdissen dee de hoofrol späölde.
De Kaptein vaan Köpenick Gram. Plaat.
Graaf vaan Guus en Fons Olterdissen.
Guus Olterdissen.
Herman Olterdissen.
Hoeshajdster Fien Thijs, Guus Olterdissen en zoon Herman Olterdissen.
Broor Fons Olterdissen.
Limburgs Dagblad. 25 Oktober 1942.
1860-1942.