Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm.Louis Peeters
Louis, Philippe, Joseph, Peeters gebore op 7 November 1905 in Weert en is gestorreve op 14 November 2000 in Brugge, Belzj. Heer studeerde rechte en waor vaanaof 1931 advecaot in Eindhove. Heer waor lid vaan de N.S.B. Louis Peeters waor mèt de Duitse bezètting Börgemeister vaan Mestreech, es vervènger vaan Börgemeister Baron Willem Michiels van Kessenich, in de jaore 1941 tot einde 1943. Ouch waor heer in de maonde September-December 1942, vervèngend Börgemeister in de gemeinte Hier. In 1944 vertrok heer es lid vaan de Nederlandse-Waffen SS nao ’t Oostfront. Louis, Philippe, Joseph, Peeters waor ‘ne groete veurstaander vaan eine groete Nederlandse staot. Veur tot heer lid woort vaan de N.S.B waor heer lid vaan ’t Zwart Front, dat later woort umgeduip tot ’t Nationaal Front, ‘nen partij veur facistische dinkende katholieke intellectuele dat in 1941 weer woort opgeheve. In 1946 woort heer veroordeild tot ach jaor gevaangenis, meh kaom al in 1950 vervreug vrij. Heer emigreerde toen in 1950 nao Ecuador. In de jaore 1990 kierde heer trök nao Europa, en góng in Brugge woene, boe heer ouch in 2000 is gestorreve. Vaanaof 29 Mei 1940 waor Arthur Seyss-Inquart Rijkscomissaris vaan ’t bezètte Nederland. Heer bestuurde us land es ‘ne gevolmachtigde vaan Hitler. Heer veerdigde zien “Achste Verordening” oet, wat inheeld tot me ‘nen aontal maotregelinge had genome, betroffende op ’t Provinciale en Lokale bestuur. Zoe woorte oonder aandere de wèrkzaomhede vaan de Provinciale Staote en Gemeinte raode stop gezat.
E paar daog daonao   hadde de Duitsers Fort Eben-Emeal ingenome en zoe kóste zie vaan den’ aandere kant Mestreech wijer innumme. Mestreech is es me dat vergeliek mèt de steij Rotterdam, Nijmege of Arnhem röstig gebleve mèt de bombardeminte en de sjouj daovaan. Meh Mestreech is wel e paar kier good geraak door de Amerikane en Ingelse bommewerpers. Dat kaom umtot hei belangrieke verbindings - brögke laoge. ‘Nen ierste bombardemint waor op 11 en 12 Mei 1940, vlak nao de bezètting vaan de Duitsers. De Duitsers hadde de brögke al weer gerippereerd en de Ingelenders perbeerde die toen weer te rampenere. Dat mislökde en hoezer in de Rechstraot, Groete Grach en Slevrouwe Plein woorte wel geraak. ’t Gevolg hei vaan waor 13 doeje en 100 gewonde. Dat waor ’t ierste bombardemint in Mestreech. Op 27 November 1941 veel in Blauw Dörp ‘ne groete Ingelse bom, ‘ne zoegenaomde Blockbuster dee e gans hoezerblok plat goeide tösse de Mr.Ulrichweeg, Gildeweeg en Proosdijweeg. De gevolge waore, 25 doeje en 120 gewonde en 140 verrinneweerde hoezer. Meh me had ouch ‘ne kier gelök, wie op 5 Oktober 1942 de binnestad oontsnapde aon ‘ne groete ramp. Mie es 80 brand of fosforbomme woorte toen aofgeworpe. De mieste oontbrande neet, meh es dat wel waor gebäörd, waor de ramp veur Mestreech neet te euverzien gewees.’t Zwoerste bombardemint waor veur Mestreech vlak veur de bevrijding op vriedag 18 Augustus 1944 en me nump deen daag “ De Zwarte Vriedag ”. Um drei minute euver zes in den aovend, versjijnde 12 Amerikaanse B17 bommewerpers bove de stad Mestreech. Veur tot me lochalarm had kinne geve, lete zie twie laojinge bomme valle. Me perbeerde de Spoorbrök te rake, meh dee woort neet getroffe. De mieste bomme vele op   de diechbewoende woenbuurte wie 't Roed Dörrep,  ’t Krejje Dörrep ,en ’t Quartier Amélie. De wiek Amélie woort noets mie opgebouwd. De gevolge waore weer groet, 92 Mestreechter börgers en 17 Duitse soldaote doed, en mie es 325 hoezer verrinneweerd ! Op 12 september 1944 trokke de Amerikane, Zuid-Limburg binne en woorte de ierste Nederlandse gemeinte bevrijd, Eijsden, Mesch, Mheer, en Noorbeek.Op 14 September 1944 woort Mestreech bevrijd.
Verkezinge mochte neet mie weure gehawwe en de Börgemeister vaan Mestreech moos die take vaan de Gemeinteraod en Wethouwers goon euverneume. Dat waor daan ouch ‘t einde vaan de democratie. In deen tied waor Börgemeister vaan Mestreech, Baron Willem Michiels van Kessenich. Heer naom metein ziene congé nao ’t hure vaan die nui maotregele vaan Arthur Seyss-Inquart. Op 15 Oktober 1941 woort heer daan opgevolg door Mr.Louis Ph.J.Peeters, dee NSB-er waor, en dee me in Mestreech al snel Lewieke numde. De veer zittende Wethouwers hadde nao de “Achste Verordening” geine polletieke functie mie, meh wouwe dat besluut neet acceptere. Zie kraoge daorum hunne congé en woorte opgevolg door twie NSB-Wethouwers. Vaanaof 29 Mei 1940 waor dr.Arthur Seyss-Inquart Riekscommesaris veur ’t bezètte Nederland. Heer bestuurde us land es gevolmachtigde vaan Hitler. Op 11 Augustus 1941 veerdigde heer zien “Achste Besluut” oet.                                                            Operatie Fall Gelb. Nen’ oorlog in Nederland waor werkelekheid gewore. Den inval vaan de Duitsers in Mestreech waor netuurlek neet zoonder planning gegaange, en waor eigelek al begonne op 9 Mei 1940. Ne grop vaan 7 maan hadde d’n opdrach gekrege um de Wilhelmina brögk te verovere en te zörrege dat dee brögk gans bleef. Die soldaote woorte al maonde vaan te veure opgeleid in e kamp dat zjus neve Kerkraoj laog. De Duitsers hadde al in 1939 de brögke bespioneerd, en hadde e gooi informatie daovaan gekrege. Nao zeve maond vaan veurbereiding waor ’t daan zoewiet. Mèt zeve maan woort ‘n poging gewaag um de brögk te verovere meh oeteindelek waore mer twie maan tot bij de brögk gekaome. En die twie woorte al snel aongehawwe door Mestreechtenere die de brögk bewaakde. De verovering door de Duitsers waor mislökt !! Nen twiede actie um noe de Sint Servaos of spoor brögk te verovere mislökde ouch. De Duitsers woorte oontdek bij 'ne wachpos, zjus boete Wiek. Twie persoene woorte aongehouwe en de res is kinne vlöchte. De derde poging, waor eine um de spoorbrögk te verovere. Mèt e grop vaan 85 maan oonder leiding vaan Lutenant Hokke woorte bij die sluize vaan Borghare tege gehawwe door de Nederlandse soldaote. Oeteindelek lökde ’t de Duitsers um de spoorbrögk te bereike meh de Nederlanders hadde de spoorbrögk al laote springe. En gèt later woorte ouch de twie aander brögke gespronge veurdat de Duitsers dao gebruuk vaan kóste make.  
L.Ph.J.Peeters sprik tege de NSB-commesaris Marchant et d ' Ansembourg en Mussert.
v.l.n.r. de Generaols Bradley, Tedder, Eisenhower, Montgomery en Simpson veur ‘t gebouw vaan de R.K. HBS en Gymnasium aon de Aylvalaan.
Mestreech bevrijd.
Börgemeister Kessenich en Wethouwers. 1941.
Wilhelmina Brögk.Mei 1940.
1905-2000. Börgemeister Mestreech 1941-1943