Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Harie Loontjens
Henricus Gerardus Andreas (Harie) Loontjens, woort gebore op 30 November 1914, in de Spilstraot nommer 2, in Mestreech. Harie Loontjens waor ‘ne zoon vaan Antonius Fredericus (Twain) Loontjens en Anna Hubertina Philomena (Mina) Weijl. Harie Loontjens is op 86 jaorige leeftied gestorreve, op 23 November 2001 in Huize Providencia, Hier-Mestreech. Heer waor getrouwd mèt Johanna Philomena van Kan, gebore op 16 November 1919, en is gestorreve op 24 Fibberwarie 1989. Vaan beroop waor Harie, Chef verkuiper bij de Mosa. Meh neve zien beroop vaan Chef verkuiper, had Harie ‘ne groet aontal hobby’s, wie oonder aandere kemedie en leedsjes sjrieve. Harie Loontjens waor al vreug, in zien jong jaore, dèks aon de gèng es diechter en leedsjes sjrijver. En es me e femilie-fies  had, daan waor Harie present um gediechte of leedsjes te make, die heer daan deeg veurleze of  zinge. Heer had dao väöl suksès mèt, en woort ummertouw miejer en miejer door  femilie of vrun gevraog um gèt te koume veurdrage. Ouch in de oorlogsjaore waor Harie es kemedie-speuler, diechter en leedjes srjrijver dèks aon ’t sjrieve of sting heer op de buun. De stökke die heer in deen tied heet gemaak, mèt de door häöm gesrjeve meziek waore oonder aandere : ' Slivvenenier in Mestreech' (1941) en ‘t sjitterend en sterk gesjreve stök “ De Kruusweeg” (1944) ‘, ‘nen ech volks en relizjieus speul in veer bedrieve, dat leefs 180 kier woort oetgeveurd. Veur al de kemdie’s, sjreef heer ‘nen aontal leedjes en in alle stökke späölde heer ummertouw d’n hoofrol. Gemeinelek sjreef Bèr Hollewijn (1907-1978) daan d'n teks. Nao d’n twiede wereld-oorlog riechde heer same mèt  Bèr Hollewijn, ’t Vollekstejater, de “ Kemediespeulers “ op.
Henricus Gerardus Andreas (Harie) Loontjens. Veur ’t gemaak höbbe v’r zien geboorte en euverlije touwgeveug, umtot miejer Harie Loontjens bekind zien gewees naoventrint deen tied in Mestreech. Zoe verwisselde me in die jaore dèks (ziene neef) Harie Loontjens, boe zie twie daan, dèks ‘t groetste plezeer in hadde !!
Harie Loontjens bij de R.O.Z.
Bèr Hollewijn.
De Meitskes vaan Mestreech.
De Kemediespeulers trooje  door de ganse provincie op, mèt kemedie speul en kèrremisspeule. De kèrmesspeule greujde oet tot 'ne jaorlekse traditie, boe hiel Mestreech nao oetkeek. Es in September de meulekes en de póppekas vaan de naojaors-kèrmes op stónge, woort 't nui tejater-seizoen geopend in de Bonboniëre mèt e nui muziekaol speul veur joonk en aajd. 't Ierste Kèrremis-speul waor in September 1945  “ 't Ziegeunerkamp”. 't Waor 'nen operette euver de leefdes gesjiedenis, vaan José en  zigeunerin La Paloma. Meh 't speul waor neet laank genóg en Bèr Hollewijn en Harrie Loontjens maakde e proloog, boe-in de Mestreechter wèrrekelikheid woort besproke en bezónge door drei Mestreechter Zwerrevers. 't Waor de geboorte vaan 'n verneump tejater trio Keube, Flupke en de Bolhoed. Nao 't suksès vaan de Drei Zwerrevers in de proloog vaan  't Zigeunerkamp,  beslote Bèr Hollewijn en Harrie Loontjens die drei figure weijer en langer in te zètte en oet te werke. De Drei Zwerrevers woorte e vas oonderdeil in 't cabarèt-radio-program vaan de Kemediespeulers, bij de radio vaan de ROZ (radio omroep Zuid, noe LI). In 1947 weurt e compleet speul roontelum 't trio gemaak, naomelek;  ” In de Gouwe Lanterie”. De Zwerrevers kraoge toen ouch ne naom. De Bolhoed woort gespäöld door Jan Hollewijn, e broor vaan Bèr Hollewijn. Heer späölde 't tiepe vaan 'ne zeute, meh waor ouch de verstèndigste vaan de drei. Heer droog 'ne bolhoed en had ummertouw 'ne sigaar in ziene moond. Keube waor evels de “Zwerrever” en had ummertouw 'ne groete moond.  Heer woort jaorelaank gespäöld door Giel Defesche, en later nog eve door Loe Ras. Harie Loontjens späölde de rol vaan Flupke en waor 'ne stamelpie.
Es heer spraok, en stamelde, vaan “ Sjei, sjei, sjei oet ! “ , daan lachde de hiele zaol !! Bèr Hollewijn leet Keube, Flupke en de Bolhoed zwerreve euver de hiele wereld, vaan Arabië tot Amerika. De exotische plaotse of len, boe de Zwerrevers in 't speul terech kaome, bezörgde doezende lui, ‘ne  bezundere en plezerege aovend. Tot 't speul neet väöl um 't lief had, dat maakde de lui niks oet, es ze meh 'ns good kóste lache, en dat gebäörde daan ouch ummertouw !! Bèr Hollewijn bleef mer sjrieve en sjreef in al die jaore, 56 tejater speule, operettes, en musicals, boevaan de mieste in 't dialek. Miestal sjreef heer in de late ore of s'nachts, es ederein sleep en nao bed waor. Euveral sjreef heer tekste op es 'm weer gèt ingevalle waor. Op enveloppe, sigare duuskes, ne gezèt en zoe nog mie. In de glorie jaore gaove de Kemediespeulers 'ne groet aontal veurstellinge vaan 't Kèrremis-speul, zellefs es de Naojaors- Kèrremis al laank en breid vertrokke waor. Keube, Flupke, en de Bolhoed hadde e groet suksès in de stökke wie; “Veer zien Baronne”, en “Iech zeen miene geis kroepe “. De Drei Zwerrevers  zien daan ouch neet mie weg te dinke in de nao-oorlogse ammusemint in Limburg. Gespäöld weurt neet allein in Mestreech meh in de ganse provincie Limburg. In de tejaters, sinema-tejaters, patronaats-zaole, buurt en gemeinsjaphoezer: en euveral boe 'ne buun waor in 'ne zaol. Kleikamers waore ouch neet euveral en dèks mooste zie ziech verkleije in 'ne kaffee, kelder, kooje-stal of verke-stal. Op 't hoechtepunt vaan hun reum naome Keube, Flupke en de Bolhoed evels aofsjeid vaan 't tejater. In 't jaor 1960 woort 't speul “De ganse wereld is vaan us” (“t groetste suksès vaan de Kemediespeulers) opnui gespäöld. Mie es 150.000 lui höbbe toen vaan de Zwerrevers kinne genete. Allewel De Kemediespeulers mèt de traditie vaan 't Kèrremes-speul tot 1964 doorgònge, woort 't groete suksès vaan Keube, Flupke, en de Bolhoed neet mie bereik. Neet lang nao 't lètste stök vaan  “Kralle en Brazelètte “ veel 't dook veur de Kemediespeulers. Bèr Hollewijn gòng toen weijer mèt 't sjrieve vaan romans. Bekind vaan häöm zien oonder aandere  de romans “Pieke uit het Stokstraatkwartier” en Sjangkel “. 't Mestreechs Volleks Tejater heet in 't begin vaan de negentige jaore 't speul vaan “Höllep “en “Rue de la Stock” opnui gespäöld, oonder de regie vaan Huub Noten. Harie Loontjens heet toen same mèt zien vaste begeleijer,de meziek hersjreve. Die twie stökke woorte e groet suksès. Vaan d'n opbrings, woort 't beeldsje vaan “Pieke oet de Stockstraot” gemaak, en wel door d’n artiest,  Joep Nicolas. 'ne Blievende häögenis aon Bèr Hollewijn,en Harie Loontjens  de groete manne achter de Kemediespeulers. Harie Loontjens waor ‘ne riechtige kemedie speuler, mèt väöl geveul en leefde veur de Mestreechter taol en zien historie !!
Harie Loontjens Flupke
Giel Defesche Keube
Jan Hollewijn De Bolhoed
De Boterblom 1969.
Limburgsch dagblad 24-05-1951
Limburgsch dagblad 12-03-1952.