Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm.Hendrik Nierstraz
Oet de ech vaan Hendrik Nierstrasz en Caroline Schink woorte ach kinder gebore; 1.Mr. Jean Charles Nierstrasz  is gebore op 28 Augustus 1803 en woende in Moergestel. Heer waor neet getrouwd en is gestorreve op 2 Augustus 1855 in Mestreech. 2.Jeanne Caroline Nierstrasz  gebore op 23 December 1804 en is gestorreve op 16 Juli 1884. Zie trouwde op 2 Juli 1838 mèt Leopold Johannes Antonius van der Kun gebore op 21 September 1801 en heer waor hoof Ingenieur vaan de Waoterstaot. Heer is gestorreve  op 26 Jannewarie 1864. Heer waor ne zoon vaan Gerardus Cornelis van der Kun en Marguérite Valentine Ferrière. 3.Jan Gustaaf Nierstrasz is gebore op 31 Miert 1806 in Mestreech, en waor ambteneer bij ’t gemeintebestuur vaan Mestreech. Heer  is gestorreve op 5 Jannewarie 1852. Jan Gustaaf Nierstrasz trouwde op 27 Fibberwarie 1828 mèt Louise Albertine Marie Borel. Zie waor gebore op 28 Aprèl 1805 in Fort Zeelandia en is gestorreve op 4 Fibberwarie 1840. Zie waor ‘ne dochter vaan Jan Hendrik Francois en Johanna Maria Petronella Persick. 4.Clementina Helena Nierstrasz  gebore in Mestreech op 29 Juli 1807 en is gestorreve in Brussel. Zie trouwde op 16 Fibberwarie 1829 mèt Paulus Prosper Bosch dee gebore waor in Mestreech op 13 Oktober 1798. Heer waor 1 e  Luitenant Ingenieur en Adjudant vaan de 5 e  Directie vaan Fortificatiën. De Officere en Opziechters vaan Fortificatiën heelde ziech bezig mèt ‘t oonderhaajd en de bouw vaan milletaere gebouwe. Later woort heer Kolonel vaan de Genie in ’t Belzje leger. Paulus Prosper Bosch waor ‘ne zoon vaan Joannes Henricus Bosch en Maria Gertrudis Visschers. 5.Victor Emilius Nierstrasz  gebore op 20 Fibberwari 1809 en is gestorreve  op 31 Jannewarie 1866. Heer waor notaris vaan beroop.Vaan 1853 tot 1854 waor heer lid vaan de gemeinteraod vaan Mestreech, en lid vaan de Provinciale Staote vaan Limburg vaan 1864 tot 1865. Heer trouwde op 25 Juni 1836 mèt Clara Cornelia Rouffaer, gebore op 7 Mei 1812 in Mestreech enis gestorreve op 28 November 1880. Zie waor ‘ne dochter vaan Johannes Rouffaer en Suzanne Maria van Woensel. 6.Francoise Pauline Nierstrasz gebore op 16 September 1810 in Mestreech, en is gestorreve op 23 Oktober 1896. Zie trouwde op 12 December 1857 mèt Jan Adriaan Nieuwenhuizen, gebore op 20 Juni 1803, en notaris waor in Batavia. Heer is gestorreve op 28 Aprèl 1861 in Voorburg, en waor ‘ne zoon vaan Thomas Willem Nieuwenhuize en Jacoba Nierstrasz. 7.Emile Chrétien Nierstrasz  is gebore op 29 Mei 1812 in Mestreech en waor I e  Lutenant vaan de Infanterie. Heer woort gepensioneerd mèt de rang vaan Kaptein in 1857. Emile Chrétien Nierstrasz is gestorreve op 13 Mei 1870 in Breda en trouwde op 19 Oktober 1846 mèt Alida Dyonisia Siervelt. Zie is gebore op 29 September 1815 in Brielle, en gestorreve in Utrecht op 26 Jannewarie 1898. Zie waor ‘ne dochter vaan Jan Hendrik Siervelt en Jacoba Blanken. 8.Emma Constantia Nierstrasz, gebore op 15 Juni 1818 en is gestorreve in Scheveninge op 13 September 1893. Zie trouwde op 26 Juli 1841 mèt Anthonie Engelbert André de La Porte, dee gebore is in Elst, op 20 Jannewari 1804. Heer waor Kaptein Ingenieur I e  klasse en gedetacheerd bij de keuninkleke Academie veur Zie en Landmach in Breda. Heer waor Ridder in de Orde vaan de Nederlandse Lieuw en Ridder in de Orde vaan de Eikenkroon. In 1841 woort heer secretaris Der Nederlandse Commissie van Grendscheiding. De La porte is gestorreve in Breda op 2 Fibberwarie 1873 en waor ‘ne zoon vaan Ds.Antoney Engelbert de La Porte en Jacoba van de Wall. In 1851 woort Hendrik Nierstrasz, opgevolg door Börgemeister J.P. Wijnandts (1851-1855).
Hendrik Nierstrasz woort gebore in Mestreech op 26 Jannewarie 1773, es zoon vaan Johann Leonard Nierstrasz, gebore op 13 Juni 1734 in Bernkastel-Witlich, en is gestorreve op 12 Mei 1813 in Mestreech, en Magdalena Claessen gebore in Mestreech op 22 Juni 1735, en is gestorreve op 10 Miert 1804 in Mestreech. Oet de ech vaan Johann en Magdelena woorte 9 kinder gebore; 1.Johannes Leonardus Nierstrasz, gebore op 15 Augutus 1762 in Mestreech, en is gestorreve op 2 Juni 1838 in Rotterdam. 2.Anna Elisabeth Nierstrasz, gebore in Mestreech in 7 December 1763  en is gestorreve op 6 Augustus 1855 in Mestreech. 3. Johannes Jacobus Nierstrasz, gebore op 11 Fibberwarie 1765 en is gestorreve ? 4. Clasina Wilhelmina Nierstrasz, gebore op 10 Augustus 1766 en is gestorreve ? 3.Hendrik Nierstrasz, gebore in Mestreech op 27 Jannewarie 1773, en is gestorreve op 19 Fibberwarie 1855 in Mestreech. 4.Magdalena Nierstrasz, gebore in Mestreech in 1776 ? en is gestorreve op 15 Fibberwarie 1816 in Mestreech. 5.Jacobus Nierstrasz, gebore op 1 Aprèl 1768 en is gestorreve op 10 Oktober 1781 in Mestreech. 6. Magdalena Nierstrasz, gebore op 6 Mei 1770 in Mestreech en is gestorreve op 26 Juni 1775. 7. Hendrik Nierstrasz, gebore op 26 Jannewarie 1773 en is gestorreve in Mestreech op 19 Fibberwarie 1855. 8. Magdalena Nierstrasz, gebore op 26 Juni 1775 in Mestreech, en is gestorreve op 15 Fibberwarie 1816 in Heerle. 9.Jacoba Nierstrasz, gebore op 28 Juli 1777 in Mestreech en is gestorreve op 22 Miert 1847 in Borghare- Mestreech.
Hendrik Nierstrasz.
Emma Constantia Nierstrasz  1818-1873.
Commadeur in de Orde vaan De Nederlandse Lieuw
Anthonie Engelbert (1804-1873), Officeer der Genie. Docent aon de Keuninklike Militaire Academie. Heer trouwde mèt Emma Constantia Nierstrasz.
Gilles (1800-1869), kaopmaan in graone, verzekereer en opriechter vaan de Arnhemsche Verzekering Maatschappij, Heer trouwde mèt Adelaide Louise van der Palm.
De Groete Sociëteit 1923.
Zoon Victor Emilius Nierstrasz 1809-1866.
Hendrik Nierstrasz waor vaan beroop Notaris in Mestreech, en wel vaan 1792 tot 1835. Heer waor Vice Börgemeister (adjoint-Maire) vaan 18 Miert 1808 tot 16 Mei 1815. Vaan 9 Augustus 1800 tot 18 Miert 1808  waor heer lid vaan de Municipale (gemeinte) raod. Lid vaan de Gemeinteraod woort heer op 6 Oktober 1842 tot 9 Oktober 1851. In 1814 woort heer benump tot Auditeur-Milletair (‘nen opebare aonklaoger vaan ‘ne kriegsraod) in Limburg, en dat bleef heer mie es dertig jaor tot 1844. Op 31 Miert 1835 woort heer benump tot börgemeister vaan Mestreech en bleef dee functie vervölle tot 1 Fibberwarie 1850. Wethouwer J.L. van Meerbeke naom de functie vaan Börgemeister woer tot aon ‘t euverlije vaan Hendrik Nierstrasz op 9 Aprèl 1850. De Schepen Jac Bemelmans naom de functie woer tot 23 Oktober 1851. Hendrik Nierstrasz woort opgevolg door Börgemeister Wijnandts. Wie Hendrik Nierstrasz börgemeister vaan Mestreech waor, zien in dee periood belangrieke gebäörtenisse gewees. De belangriekste wäör zoonder twiefel de onaofhankelekheid “ Traktaad vaan Londen ” vaan Keuninkriek Belsj, oonder leiding vaan Keunig Leopold den Ierste. In ’t jaor 1838 woort de nui Slevrouwe kerk in gebruuk genome en woort ’t beeld vaan de Sterre der Zee euvergebrach vaan oet de St-Nicolaaskèrk nao de nui kerk. De St-Nicolaas kerk woort daonao aofgebroke. In 1848 woort begós mèt de aonlègk vaan ’t kenaal Mestreech-Luik en dat woort in ’t jaor 1850 in gebruuk genome. In de jaore 1963-1964 woort ’t kenaal weer gedemp veur d’n aonlègk vaan de Maosboulevard. Hendrik Nierstrasz waor Commandeur in de Orde vaan De Nederlandse Leeuw en naom ziene congé es Börgemeister op 1 Fibberwarie 1850 umtot ziene gezoondheid häöm in de steek leed. In 1811 woort Hendrik Nierstrasz benump tot lid vaan ’t kiescollege en waor vaan 1835 tot 1838 President vaan de Groete Societeit vaan Mestreech. Heer is gestorreve op 19 Fibberwarie 1855. Hendrik Nierstrasz trouwde op 14 Oktober 1802 mèt Caroline Susanne Schinck in Vaols. Caroline Susanne Schinck gebore op 21 December 1778 in Vaols en is gestorreve in Mestreech op 17 Juni 1857. Zie waor ‘ne dochter vaan Jean Auguste en Anne Claire Elisabeth Hooffman.
1773-1855. Börgemeister Mestreech 1835-1850.
Femilie Waope Hendrik Nierstrasz.