Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Piele Hameleers
Mèt Petit Paris waor heer Commissaire Le Pilain, de Pelisie Commesaris. Zien woening gelege aon de Platielstraot waors  mèt die daog umgetaoverd tot gevaangenis boe heer same mèt hölp-agent Dolf Murrer en aander Adjudante, criminele en aander rebzjie of henaaje in kós opslete. De Commissaire en zien adjudante waore è bitsje corrup en léte ziech dèks umkaope veur è gleeske wien of  e pèlske. Commissaire Le Pilain waor ouch bezunder geleef bei de  meidskes of jong vrouwlui. Heer waor 'nen echte charmeur. Ouch  knoevelde heer 'ns gere de vrouwlui en zie kraoge daan altied lekker knèpkes of toffees vaan häöm. Dèks woorte clochards zoe wie de Aw en de Awwe (Haaken & van Loo) achter de traanjels vaan de gevaangenis opgeslote. Meh umtot de commesaris ouch 'e bitsje corrup waor doorde zoe'n opsleting neet lang, en es Madame Germaine (Anni van Loo ) 'e  leedsje zong, kóste  zie 't gevang verlaote. Madame Germaine, alias Annie van Loo, zong mèt volle euvergave bekinde Franse chansons die zie zellevers had gesjreve. Zie had speciaal veur Petit Paris 'e sjoen leedsje gemaak naomelek ;" La Ville de Paris " Mèt de Vastelaovend waor Guillaume Hameleers ouch ummertouw verkleijd es commissaris Le Pilain en mèt ziene piesel perbeerde heer daan orde te hawwe mèt die drei Vastelaovendsdaog. In 1958 woort heer door de Tempeleers oetgerope tot Vastelaovendsvierder vaan 't jaor.  'Nen oondersjeiding dee bezeunder good bei häöm pasde. Heer  leefde veur 't theater, zoewel op straot meh ouch in 't theater zoe wie bei Trijn de Begijn " 'ne kemikke opera vaan Fons Olterdissen " . Heer späölde  ouch same mèt 't zaankkoer vaan de Maasvogels en de Avantikapel, in 1966 in 't stök es Commissaris. Guillaume  Hameleers is gestorve op 24 Juni 1967 te Mestreech. Op veurdrach vaan Huub Noten heet me e zuil geplaots op ‘t graaf gelege aon de Tóngersestraot,  met dao op ‘ne buuste vaan Giel Hameleers.
De Stad vaan de  Piele Hameleers.    De stad vaan de Piele Hameleers, Hameleers, Hameleers,  de stad vaan de Piele Hameleers, dat is eus aajd Mestreech.  Heer waor get klein en ouch get gries en 'r leep es pliesie vaan Paries.  De stad vaan Tina en lang Lies, e bitsje vies, e bitsje tries.  De stad vaan Tina en lang Lies, dat is 't aajd Mestreech.  Dao langs de Knaar, de Maosboelevaar, dao kóste mèt veur 'n sigrèt.  Dao langs de Knaar, de Maosboelevaar, dao kóste mèt veur 'n sigrèt.  Teks & meziek : Rene Innemee, Pierre Beckers & Heinz Reumers  1999.
Wilhelmus Lambertus Wijnandus (Guillaume)  Hameleers woort gebore op 28 Miert 1887 in Mestreech en is gestorreve op 26 Juni 1967 in Mestreech. Heer  waor getrouwd mèt Maria Margaretha Maessen, Margriet es roopnaom, die in ‘t jaor 1948 is gestorreve. Zie kraoge gein kinder. Same hadde zie eine hobby en dat waor 't tejater. Maria späölde bij den' Operettevereiniging " De Lauwerkrans " .Magriet en Guillaume späölde same in " Trijn de Begijn ". Tot Magriet mèt deeg in Trijn de Begijn voont Guus en Fonds Olterdissen neet zoe geslaag, umtot zie vaan meining waore tot ouch de vrouwe-rolle door manne gespäöld mooste weure. Dee strijd doorde vaan 1907 tot 1912, boe me ‘t oonfatsoenlek voont tot vrouwe op de buun stónge. Meh wie Margriet Maesen de rol vaan Trijn späölde in de jaore 20, beklaoge Guus Olterdisse ziech en zaog tot de lol d’r vaan aof waor. Meh me heel ‘t neet mie tege, tot vrouwe mèt späölde in ‘t tejater.In Trijn de Begijn späölde Guillaume de rol vaan Commesaris. Meh zien groetste rol waor evels es Commisaire Le Pilain mèt 't straot fies vaan Petit Paris. 't Is hei sjus Peries, daan laot 't ouch Peries zien!  Dat waor de gedachte vaan 'e paar oonderneumers roontelum de straote vaan 't Amorsplein. Zie wouwe eder jaor 'e gruuts fies hawwe en organisere. Petit Paris woort daan ouch  metein gruuts aongepak. 't Amorsplein woort 't centrum en woort metein umgeduip tot " La Place Damour ".   D'r kaom 'e  Moulin Rouge tege 'ne gevel te stoon en 'ne groete Eifeltore. Artieste maakde in de straote de sjoenste karikatoere en sjèlderije. Aon 't Vriethof en bei de Wolfstraot had me touwgangs-poorte gemaak zjus wie de Ark de Triomphe. 'Ne gaanse week laank waore 'dr optreijes vaan bekinde artieste mèt franse leedsjes en op 'ne trekzak woort muzette gespäöld. Um zoe'n gruuts fies in gooi baone te leije had me 'nen otoriteire Pelisie nudig en dat waor de oongekroende keuning vaan 't Quartier Latin " Guillaume de Piele Hameleers "  Zien guutsig figuurke mèt é sikske en verkleid wie 'ne Franse Peliesie Commisair. Guillaume Hameleers had 'ne winkel vaan rubber stempels, naombördsjes en aander kiksjozerije in de Platielstraot nommer 6. De commerce vaan Giel leep good, umtot bekaans op eder hoesdeur in Mestreech e naombörtsje hóng, dat gemaak waor door häöm. Ouch op kentoere, magazijne, receptie of aander ruimtes, hónge naombördsjse die gemaak waore door Giel. Oonder de toenbaank verkoch heer preservatiefkes of beter gezag kepötsjes, wat in deen tied verbooje waor. Heer had ‘ne behuurleke klantekrink, umtot die vreuger nog neet euveral te kaop waore. De bestellinge woorte eiges aon hoes of kentoer bezörg door oonder aandere zien neefke Mathie. Heer brach de bestèllinge in ‘n bruin tuutsje nao de klante zoonder te wete wat dr’ in zaot. Noonk Giel vertelde häöm wel, tot heer die tuutsjes persoenelek aon de geadresseerde móos aofgeve. Jaore later kaom Mathie dr’achter wat in die tuutsjes zaot, en heer es ‘ne soort postiljon damoer had roond gefiets.  
Petit Paris 1959-1970.
Commesaire Le Pilain 1963.
Begraffenis vaan Wilhelmus Lambertus Wijnandus (Guillaume)  Hameleers. 1967.
1887-1967.