Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Erwin Brepoels
Erwin Brepoels is gebore in Mestreech op 11 Juni 1972 en wel in de wiek Heugem. Wie Erwin twie jaor waor, verhuisde de femilie, pa, ma en zien zuster, nao Daalhof. Heer zaot op de liegere sjaol vaan Fons Olterdissen en vervolgde zien opleiding bij de Mavo vaan 't “ Stedelijk Lyceum “ in Mestreech. Daonao heet heer nen'aontal opleidinge gevolg, meh alle neet aofgemaak. Zoe lierde heer elektronica op de MTS, in Heerle de Middelbare Hotelsjaol, 'n koksopleiding in Sittard. Evels heet heer allein de Mavo aofgemaak. Wie heer e jaor of dertien veertien jaor waor góng heer met zien vrun al op stap in de binnestad vaan Mestreech. En 't wereldsje vaan de horeca beveel häöm toen al. Heer góng oonder aandere nao ziene sjaoltied hellepe in ‘n Brasserie, kaffee's en aander horeca zake, um zoe gét bij te verdene. Es heer op stap góng waor Kaffee “La Manie “oppe Merret ziene stam kaffee, en heer waor good bevreund mèt d'n eigeneer Patric Lexis. Patric Lexis waor good in 't sjrieve vaan tekste, en had in 1997 't gedach um e leedsje te sjrieve, dat evels door de vaste klante vaan de kaffee gezónge zouw weure. De benaoming vaan dat leedsje waor “ Zoene Daag “ dat evels later door Beppi Kraft gezoonge zouw weure. 't Jaor daonao waor 't wel raak. Zjus veur 't W.K. Voetbal in Fraankriek. Zeve manne en drei vrouwe, allemaol klante vaan kaffee La Manie, zoonge de Mestreechter vertaoling vaan 't leedsje “Tingeling Tingeling we worden Wereldkampioen”. D'r woorte daonao nog twie leedsjes in 't Mestreechs vertaold naomelek “Spring wie 'ne Knien”, en de “Keutel”. Die drei nommers woorte in de studio vaan Pebble-Music opgenome, en oonder de rös vaan de voetbalwedstrijd vaan M.V.V.- Herenveen woorte die drei leedsjes live gezoonge. 't Waor e groet suksès en binne 'ne week had me al mie es doezend singles verkoch. 't Waor e koer, en zie zien begós oppe Merret, en 't waor daan ouch neet zoe lèstig um 'ne naom te bedinke veur dee gróp. Zoe woort daan ouch de naom gekoze vaan “ 't Merretkoer ”. Vaan 't begin aof aon hadde zie 't idee um 't allemaol gèt professioneel aon te goon pakke, meh dat zouw later aanders goon laope, dan me had gedach.
Zie koume in 't begin eder veertien daog biejein om te rippetere, en um nui nommers te zinge die opgenome woorte op hunne ierste C.D. Patric Lexis sjreef ummertouw de meziek-tekste en 't doorde daan ouch neet lang of den' ierste C.D. “ 't Leve is e Fees“ woort in 1998 oetgebrach. Op de C.D. stoon twelf nui nommers, en de C.D. vloog euver de toenbaank vaan de plate winkels. D'n ierste C.D. waor metein e groet suksès en 't Merretkoer kós d'n aonvraog veur optrejjes neet aon. 't Merretkoer waor euveral te hure en te zien boe gèt georganiseerd woort. In 't begin dege zie 'n optrejje veur drinkgeld, meh dat doorde evels neet lang, en 'n gaasj woort veur 'n optrejje aofgesproke. In 1999 hadde zie mèt 't leedsje “Iech Höb Diech Gevoonde” , gesjreve door Bert en Ursela Garnier, ingesjik veur 't L.V.K. in Belfeld. 't Leedsje woort door de Limburgse Vastelaovends vierders gekoze tot 't bèste en sjoenste leedsje, en beloend mèt 'nen ierste pries. In dat zelfde jaor broch me 't leedsje oet vaan “Griekse Nacht“ , en dat leedsje waor veur 't Merretkoer 't groetste suksès. 't Woort al snel 't sjoenste nommer vaan 't Merretkoer veur alle Mestreechtenere en woort en weurt noe nog door eiderein mèt gezoonge. Zie hadde dat leedsje, dat 'ne vertaoling is vaan 't duitse leedsje “Die Nachte vaan Athen“ al ieder wèlle oetbringe meh Pebbel- Music trok dao neet zoe aon. Zie voonte d'r neet zoe väöl aon, meh 't woort evels ‘n groete hit. Twie weke nao 't oetbringe vaan 't leedsje stónt gans Mestreech op 't Preuvenemint te danse en te zinge !! 't Vriethof explodeerde !! In 2000 broch me de C.D. oet vaan 't Fees Geit Weijer. Ouch dee C.D. Woort e groet suksès.
't Merretkoer had miejer en miejer suksès, en had väöl optejjes in Mestreech meh ouch dao boete, en 't begós veur 'nen aontal leie meujeleker te weure um ummertouw weer mèt te goon, en ziech te motievere veur 'nen optrejje. Dat waor de groond veur 'nen aontal leie um te stoppe, en zoe bestoond 't Merretkoer nog mer oet vijf leie, vaan de oersprunkeleke tien. Meh 't bleef neet röstig binne 't Merretkoer. Me had oonder aandere aofgesproke um ummertouw mèt zwarte kleijer op te trejje en ouch dao heel neet ederein ziech aon. Zoe woort de ergernis ummer groeter en op 'ne zaoterdag in Jannewarie 2001, hakde Erwin de knoup door, en stopde heer mèt 't Merretkoer. Erwin had genóg vaan al die spanning en gezeur, en góng allein door oonder de naom vaan Erwin vaan 't Merretkoer. Gèt later woort 't gewoen Erwin. In 2008 maakde Erwin 'n promotiefilmke boe heer in vertèlde vaan "Höb geer zin in un lekker feeske, kom dan nao Ahoy" !!  Heer kaom mèt 't veurstèl bij zien platebaas vaan Pebbels-Music en dee verklaorde häöm veur gek !  Erwin diech bis gek !! Wat moot zoe'n menneke oet Mestreech in Ahoy doen ! Meh heer bleef voot bij stök hawwe en dach tot 't geweldig zouw zien um dao zien 10 Jarig zjubilei es zenger te kinne viere. Heer naom zellevers contac op mèt de direkteur vaan Ahoy. En dee zag;  Erwin wie ? Wat kump stieg hei doen ? En zoe gebäörde 't tot Erwin same mèt 8.000 fans e feeske bouwde op 13 September 2008 in de Ahoy. Same mèt 'nen aontal Limburgse artieste maakde heer en zie e feeske um noets mie te vergete.
 ‘t Fees geit weijer. de twiede C.D. vaan ‘t Merretkoer.
‘t Leve is e Fees. Ierste C.D. vaan ‘t Merretkoer.
Erwin waor de bès verkaopende zènger bij Pebble-Music, meh waor dao e bitsje oetgeloerd en kraog op 3 September 2009, 'nen aonbejing vaan Marle Stone. 't Waor veur de plaotemaotsjapij e groet verluus en Pebble-Music heel de meziek-ben vas en verbooj Erwin dees nog te gebruuke bij zien optrejjes.'t Kaom veur 't gerech, en de Rechter E.P. Van Uden, verbooj Erwin um de orkes-ben vaan Pebbel-Music te gebruuke, op straffe vaan € 2.500 per kier, tot e maximum vaan € 25.000.Erwin bleef ‘nen aontal maond werkeloos.'t Verpliegde Marle Stone um nuie meziek-ben op te neume veur Erwin, wat daan ouch gebäörde, meh heer kós al deen tied neet mie optrejje. Meh in 2010 brach Marl-Stone e nui C.D. vaan Erwin oet, naomelek “Iech blijf wee iech Bin” en Erwin begós weer op te trejje. Heer is op 't momint nog ummertouw ein vaan de mies populaire zèngers vaan Mestreech, en wiet dao boete.
Winners LVK 1999.