Pieke Dassen
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Pierre Hubertus (Pieke) Dassen is gebore op 23 September 1926 in Rotterdam, en is gestorreve in Mestreech op 18 Aprèl 2007. Ziene Pa, Bertus Dassen, kaom oet Mestreech, en zien ma Anna Balen oet Rotterdam. Bertus waor marinier en de femilie mós daodoor nen’aontal kier verhuize. Wie Pieke woort gebore zaot Bertus Dassen in Indië, en heer kraog ziene zoon Pieke, daan ouch veur ’t iers te zien wie heer drei jaor waor. In ’t jaor 1934 kraog Bertus Dassen ziene congé bij de marine, umtot heer eczeem had. Heer góng toen wèrreke es törref-steker in de Peel, en later waor heer vès-venter en kruijeneer. In de twiede wereld-oorlog mós heer vaan de Arbeids-Deens goon wèrreke in de Oekraine. Zjus wie Pieke Dassen waor ouch ziene Pa gek op meziek. Pieke ziene pa späölde bij de Fanfaar “ Kunst na Arbeid” op ‘ne Hoorn, en bij de Oeretoekers (1960), de Hofkapel vaan de Tempeleers. Pieke Dassen geit nao de liegere sjaol metein wèrreke. Heer geit wèrreke wie heer 14 jaor joonk waor, es höllepjong bij de glaasblozerei vaan de Kristal Uni in Mestreech. Nao zien wèrk späölde heer accordeon bij de cabrèt gróp “Kennis “ en weijer op Kèrremisse, broelofte en Vastelaovends fieste. Mer heer späölde neet allein op zien accordeon, heer kós ouch speule of bloze op zien tromput of dweersfluit. In d’n oorlogs jaore wèrrekde Pieke Dassen op ’t matrasse en meubel-febrik vaan Wagemans en Fortuinen. In ’t jaor 1943 geit Pieke weer trök nao sjaol, nao de Kunstnijverheid sjaol in Mestreech en studeerde dao vrije sjèlderkuns. Um zien opleiding te kinne betaole kreeg Pieke Dassen e bäönsje bij Jan Nelissen, dee nao d’n oorlog ‘ne Poesjenellenkelder had opgeriech in ’t Dinghoes. ’t Waor d’n ierste Poesjenellekelder vaan Nederland. Poesjenelle is e Vlaoms woort veur “Polichinelle en beteikent  “Harlekijn “.  Tien jaor laank blijf Pieke bij Nelissen,”In de Kleine Wereld “ speule. Later trokke zie ouch ’t land in en gaove veurstèllinge in oonder aandere, Amsterdam en Rotterdam. Same gónge zie daan op weeg mèt ‘ne motor,en… mèt Pieke in de zijspan. Oondertösse studeerde Pieke in 1957 aof aon de Jan van Eyck Academie in vrij sjèldere, meh heer blijf verboonde aon de Poesjenellekelder es Póppe-speuler. Op 14 oktober 1953 trouwt Pieke Dassen mèt Mia. Oet de ech mèt Mia weure drei kinder gebore. In 1954 weurt Frans gebore en vief jaor later in 1959 de twieling Manny en Nicky. In de jaore 50 zóng heer Vastelaovends-Leedsjes en woort daan dèks begeleid door Math Niël. In deen periood deeg heer ouch väöl Vastelaovends-Insperatie op en begós daan ouch euver de Vastelaovend te sjèldere.
De Poesjenellekelder.
Oonderweil verhuisde Nelissen nao Haarlem en naom Pieke Dassen de Poesjenellekelder euver. Heer veranderde de naom vaan de kelder in vaan” Die Blaowe Scuyte”. Pieke späölde neet allein veur kinder, meh späölde ouch stökke veur volwassene. ’t Waore daan dèks polletieke stökke, en vaan bekinde Mestreechtenere woort daan dèks de ketel gesjoord. Zoe ouch ‘ne kier mèt de Pastoer vaan de Sint Mathias-parochie, dee ‘ne proof vertrèk had boe heer zien bekinde donder-preke oefende. Pieke Dassen wèrkde in deen tied ouch väöl same mèt journalis Frans Brunkaus, dee satirische tekste veur häöm maakde. Pieke Dassen waor verpópzak wie de Gemeinte häöm vertèlde, tot heer weg mós oet ’t Dinghoes. ’t Pand waor bouwvellig, zoe wie de Gemeinte häöm vertelde, en moos nudig weure gerestaureerd. Meh ’t doorde nog tot 1974 ier me euver góng tot verbouwe. Pieke kraog in 1970 veur korte tied oonderdaak aon de Kruushieregaank. E jaor later start heer veur de derde kier e tejater en wel noe aon de Capucijnegaank. Meh ouch dao bleef heer neet lang en verhuisde dees kier nao de Bogaarde straot. In 1982 moot heer dat tejater weer slete. Pieke Dassen is gechaggerneerd, en leef ziech oet, in zien atteljee, gelege aon de taofelstraot. Heer sjèldert stèl-leve mèt póppe die daobij haange of zien speuler gestorreve is. Zien sjèlderije zien verdretig en doeds. Zien wèrk steit in ’t teike vaan aofsjeid. Zien wèrreke weure in 1977 samegebrach in de Galerie vaan  “ Domino” vaan Lucy en Huub Philippen gelegen aon de Herbenusstraot. Sjef Kusters sjrijf in De Limburger in de aofdeiling vaan “Kunststukjes”;de humor vaan de poppespeler is verdwenen, en de wrangheid  overheerst ! Diechter Hans van de Waarsenburg kump de tentoenstèlling opene, mèt sjèlderije gemaak mèt gouaches en wasco. Heer zuut e kans op ‘ne doorbraak vaan de sjèlder Pieke Dassen, noe heer zien póppe in zien sjèlderinge heet mètgenome.Sjèldere weurt veur häöm e remedie um ’t verluus vaan zien tejater te kinne verberge.
Pieke Dassen weurt gevraog um mèt te speule in “De Film van Ome Willem”, en dat weurt e groet suksès. Vaan 1974 tot 1989 dreijt ’t in 207 aoflieveringe op de tèllevisie en ’t weurt in 2007 nog ‘ne kier herhaolt. Pieke späölde de rol vaan August, meh heer kraog neet al te väöl teks. August waor de’n underdog vaan Ome Willem (Edwin Rutte), meh later kós heer zien eiges beter kwiet in zien personaasj. Ouch perbeerde me um Pieke Limburgs te laote praote, meh dat voont Pieke mer niks. Zellevers vertèlde heer in ’t Limburgs Dagblad; de personage vaan August liekende wel gèt op miech, naomelek op de meneer vaan doen. Srijver en vreund Ton van Reen vertelde; heer waor August umtot heer ‘n baard had en klein waor, en neet umtot heert zoe good waor in kemedie speule. De Film van Ome Willem waor in deen tied bezunder populair, mèt Edwin Rutte es Ome Willem in de hoofrol, en Teun ,Ton en August es Pieke Dassen. ’t Combo vaan Harrie Bannik begeleide ’t gehiel muziekaol. Nao 1989 sjèlderde heer allein nog mer en zien hobby waor oonder aandere ’t sjèldere vaan de Vastelaovend. Mèt de Vastelaovend sjèlderde heer ummertouw in kaffee De Pieter, gelege aon de Pieterstraot, die heer umtaoverde tot ‘ne woere Vastelaovends-Tempel. Mèt de Vastelaovend góng heer ouch ummertouw mèt zien tuba op stap. Iers jaore laank bij De Zaate Herremenie 1959, en later bij herremenie Vreug en Neugter.
Zien leefde veur de Mestreechter taol waor groet, en heer heet oonder aandere ‘nen aontal Operette stökke vertaold in ’t Mestreechs veur de Mestreechter Operètte Vereiniging. Bekind waor vaan häöm Der Vogelhändler vaan Carl Zeller. In ’t Mestreechs vertaold, ” De Vogelekriemer ”en 't Spook vaan Leechtenberg  (Les cloches de Corneville). Pieke Dassen heet ouch in ‘ne film mèt gespäöld, naomelek in de film vaan Commissaris Fanfaron en de Poesjenellenmoord. ’t Waor ‘ne film vaan Math van Even oet 1981. Later is dee film ouch op ‘ne D.V.D. gezat. ‘t Waor ‘ne film, gefilmd in Mestreechter kaffee’s en aander horeca’s, en in de Poesjenellekelder vaan ‘t Póppetejater vaan Pieke Dassen. Väöl bekinde Mestreechtenere späölde dao in mèt, wie Frank Smits, en ‘n aontal bekinde stamgaste vaan Kaffee den Tribunal en Pieke Dassen netuurlek boe ‘t um drejjde. Zien mies lètste sjèlderwèrke waore bezunder levendeg, ’t leek en waor geïnspireert door de Mythologie. Op versjèllende deuk is Sater Pan mèt zien fluit te zien. Pieke dassen gebruukde veerdig ‘n pensiel of pen en maakde daomèt sjèlderije of teikeninge mèt natuurgetrouwe landsjappe en zellef-portrètte. Pieke Dassen waor lange tied kraank en is gestorreve op 18 Aprèl 2007 in de leeftied vaan 81 jaor.
Vastelaovends Poster. 1982.
De Film vaan Ome Willem.
Pieke Dassen mèt zien ma An Balen.
Pieke Dassen mèt Jan Nelissen.
1926-2007.