Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm.André Membrede
Joonkhier. Mr. André Charles Membrède, woort gebore op 4 November 1758 in Mestreech en woort nog dezelfde daag geduip in de St. Jacobskerk in Mestreech es zoon vaan Joannes Petrus Membrde. Joonkhier. Mr. André Charles Membrède, is gestorreve op 25 Oktober 1831 in Aoke. Ziene pa, Joannes Petrus Membrède, waor licentiaat (handelswetensjappe) in beids riechtinge. Wijer waor heer ouch secretaris vaan ‘t St.Servaoskapittel, Schepen vaan de Luikse kant in 1750-1756-en 1758. Joannes Petrus Membrede góng op 22 Mei 1749 in Klimme in oonder-trouw mèt Anna Elisabeth Limpens. Op 9 Juni 1749 trouwde ‘t koppel in Hulsberg. Op 4 November 1758 woort oet de ech, André Charles Membrède gebore. André Charles Membrède behaolde in 1778 in Luik 't diploma vaan Licencié en Droit (rechte), en woort  in 1780 en 1782 door de Bisjop vaan Luik, tot Schepen vaan Mestreech benump. Dat waor 't gevolg vaan de twie Hierigheid in Mestreech. Later woort heer vaan 1788 tot 1789 Börgemeister vaan de Luikse kant in dees stad. In 1782 vervölde heer de functie vaan bibliothecaris vaan de stad Mestreech. Mestreech woort door de Franse op 4 November 1794, oonder leiding vaan Jean Baptiste Kléber bezat. Kléber had mer e paar daog nudig um de stad te verovere. Op 13 Jannewarie 1796 woort André Charles Membrède gekoze tot President vaan 't Crimineel gerechshof  (‘t Tribunal Supérieur) in Mestreech. Heer bleef dees funksie behawwe tot 1811. In 't jaor 1797 woorte in Mestreech oonder bevel vaan de Franse, alle Kapittels en Kloesters opgeheve. De leeg staonde gebouwe woorte gebruuk, um dao-in industrie en handel in op te starte. In Miert 1798, woort Membrède gekoze tot lid vaan de " Conseil des Cinq Cents " (Raod vaan viefhónderd Lei) veur 't Keesdistrict vaan Mestreech. Begin November 1799 pleegde Bonaparte ‘ne staotsgreep. Membrède waor ein vaan de tege-stäönders vaan dee gebäörtenis. Wie Bonaparte de vergaoderzaol door 500 Seldaote leed bezètte, waor Membrède door 't vinster nao boete gevlöch. Op 6 Juni 1800 woort heer benump tot President vaan 't Tribunaol Criminel vaan 't Departemint Meuse Inféreure, en in 1807 woort heer benump tot lid vaan 't Wetgevend Lichaam. Napoleon Bonaparte brach op 30 Juli 1803 e drei daogs bezeuk aon Mestreech. In 1809 woort Membrède geridderd door Napoleon. In 1814 woort Membrède Kamerpresident vaan 't Hoeg Gerechshof in Luik. Heer verhuisde toen nao Luik en woort dao ouch lid vaan De Conseil-Generaol vaan 't Departemint Ourthe. Nao de bevreiding vaan de Franse bezètting, woort heer op 1 September 1815 tot lid vaan de Twiede Kamer benump. Heer waor Bögemeister vaan Mestreech van 16 Mei 1815, tot 18 Augustus 1818. Heer verhuisde daan ouch weer weer trök vaan Luik nao Mestreech. Mestreech woort vaanaof 't jaor 1815 de hoofstad vaan de nuie Provincie “Nederlands Limburg”. Membrède waor in de jaore vaan 1816-1817-1820 en 1821 President vaan de Twiede Kamer. Op 10 Fibberwarie 1817 woort heer benump tot de Staotsraod in boetegewoene deenst, en woort op 30 Juni 1818 benump es lid vaan de Raod Vaan Staote. Op 15 Mei 1822 waor heer ein vaan de wienege Zuid-Nederlandsche veurstaonders vaan de " Wèt op 't Personeel ", dee aongenaome woort mèt 54 tege 51 stumme. Op 30 Juni 1818 woort heer benump tot lid vaan de Raod vaan Staote, en op 21 Miert 1823 woort heer benump tot Gouverneur vaan de Provincie Antwerpen. Meh umtot zien gezoondheid in de laop vaan jaore minder woort , naom heer nao vief jaor op 21 Fibberwarie 1828 zien congé.
Börgemeister Mestreech 1815-1818
Op dat momint woort heer daan weer benump tot lid vaan de Ierste Kamer. Keuning Willem I naom haom op 13 September 1817 op in de Nederlandse adel, en maakde heer toen deil oet vaan ‘t Riddersjap vaan Limburg. Vaanaof dat momint had heer de titel gekrege vaan Joonkhier Mr. André Charles Membrède. Wie in de zomer vaan 1795 de kans bestoond tot ‘t Arrondissemint Mestreech, bij de nuie indeiling vaan ‘t veroverde gebeed bij de Zuidelijke Nederlande zouw weure opgeheve, teikende André Charles Membrède en Charles Clément Roemers op 14 Augustus verzèt aon. Zie pleite veur ein Departemint, mèt Mestreech es hoofstad. Zie benaodrökde ‘t eiges karakter vaan ‘t Nederlandse gedeilte, zoewel links en rechs vaan de Maos, dat veur hun ‘t geveul had, ‘n  eiges bestuurs-einheid mós vörme. Es die gebede in ‘t Luikse Departemint woorte oondergebrach, zouwe in dat gebeed twie bevolkings-gróppe sameleve, die in taol en gewoentes en economische belange te zier vaanein zouwe versjèlle. Dees taol, gewoentes, en belange-gemeinsjap links en rechs vaan de Maos, mèt Mestreech es middelpunt, moch neet weure opgeofferd aon ‘t Frans bevolkings deil. Wat zeker ‘t geval zouw zien es Luik daan de hoofstad woort. De belange vaan dees stad zouwe daan ummer de veurrang höbbe, bove die vaan Mestreech, oonderwijl de bewoeners vaan Opper-Gelre ziech door de groete aofstande verhinderd zaoge um de Hoofstad vaan hun Departemint te bezeuke. Jhr.André Charles Membrède dee neet getrouwd waor, storf op 73 jaorige leeftied, op 25 Oktober 1831 in Aoke. Heer woort begraove in Hulsberg, boe heer in ‘t gehuch Aalbeek e groet landhoes had. Heer waor 'ne Mestreechteneer dee ziech ouch 'ne Noord Nederlander veulde. Heer woort oondersjeie mèt 't Commandeurs-sjap in de Orde vaan De Nederlandse Lieuw, en oontvóng 'ne boetelandse oondersjeiding vaan " Ridder in 't Legioen vaan Ier " .
Jean-Baptiste Kléber 1753 -1800 (Straatsburg,9 Miert 1753 - Cairo,14 Juni 1800) waor 'ne Franse Ginneraol tijdens de Franse Revolutie. In 1794 naom heer nao 'e kort belègk Mestreech in.Veer jaor later vergezelde heer Napoleon Bonaparte nao Egypte,boe heer later woort vermaord.
Membrede’s Hof vaan Aalbeek.
Kestiel Aalbeek, de woenplaots vaan Membrede.
Ridder in 't Legioen vaan Ier.
Commadeur in de Orde vaan De Nederlandse Lieuw.
Hoeve De Kakert. Woening vaan Joannes Petrus Membrède.
1758-1831.