Charles Thewissen 
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
De Femilie Thewissen veur de sigare-zaak gelege in de Wolfstraot. Links Charles Thewissen.
Marie Antoine Francois Charles Thewissen is geboren in Mestreech op 16 Aprèl 1905 en gestorreve in Mestreech op 16 Augustus 1973. Heer trouwde op 20 Aprèl 1938 in Mestreech mèt  Jilliëtte van Noorden, gebore in Mestreech op 29 November 1909, en is gestorreve in Mestreech, op 1 Jannewarie 2003. Oet de ech vaan Charles en Jilliëtte woorte drei kinder gebore, dochter Marie-Anne en de twie zäöns, Han en Marcel. Jilliëtte waor vaan beroop tandarts-assistente. De awwers vaan Charles Thewissen hadde in Mestreech 'ne sigare en tobbak-zaak, gelege in de Wolfstraot. Nao zien liegere sjaol góng Charles nao 't gymnasium in Mestreech. Nao zien eindexame gymnasium, góng heer nao de universiteit vaan Nijmege. Heer promoveerde dao op 6 Juli 1939 tot Doctor in de Lettere en Wijsbegeerte op 't proofsjrif ;  “ Twee Byzantijnse Heilige Kruisrelieken, uit den schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw van Maastricht “. Heer waor veur 't proofsjrif lange tied in Rome, umtot dao in 't Vaticaans museum, de sjat vaan Sle Vrouwe weurt bewaord. Dr.Charles Thewissen waor bekind es Historicus en Jounalis. Oet zien väöle publicaties in beuk, tiedsjrifte en gezètte, bleek ummertouw zien betrokkeheid en zien groete leefde veur zien geboorte stad Mestreech, en wat me noe de Euro-Regio nump, 't land zoonder grenze. Wie heer zestien jaor waor publiceerde heer al euver Mestreech en umstreke. Heer deeg dat oonder z'n initiaol  vaan “C.T “. Wat beteikent Conor Tuerte. Vrij vertaol es “Ik zal beschutte”. En heer meinde dao mèt, um zien stad Mestreech en umstreke, 't volkseigene vaan de cultuur te besjerme en in stand te hawwe.  Charles Thewissen waor in de jaore veur d'n twiede wereldoorlog docent Staots-inriechting aon de Gemeinteleke H.B.S. gelege aon de Helmstraot. In 't jaor 1936 naome 'nen aontal jong lui de Vastelaovend's organisatie vaan de V.V.V. Mestreech euver. Zie numde ziech “ ’t Comité vaan Vijf “ en wel waore dat Antoine Kessen (veurzitter), Charles Thewissen (secretaris), Leon Schreuder (penningmeister) en Leopold Bonhomme mèt Willy Marres es leie. In die drei jaore tot 't commité bestóng woorte twie groete veranderinge gedoon in de Vastelaovends viering vaan Mestreech. Op d'n ierste plaots woort de cortège vaan de Boonte Störm in 't leve gerope. Dee Boonte Störm woort metein e groed suksès, umtot metein bij den ' ierste cortège al doezende lui mèt lepe. De twiede groete verandering waor, tot 't comité touwstumming kraog vaan Börgemeister vaan Oppe, um ‘ne Prins te keze dee daan ouch offisjeel es Stadsprins woort erkint, en op 't Stadhoes woort oontvaange. D'n ierste Stadsprins woort Jèf Stroom, advocaot en procureur vaan beroop. Heer waor ouch veurzitter vaan de vereiniging “ Kunst en Vermaak “ vaan de Momus Sociëteit. 't Comité vaan vijf (me had nog gein aandere naom bedach) had 't princiep vaan organisere, en neet perbere op d'n väörgroond te trejje. De Prins woort gezeuk in Sociëteite of Vereiniginge, die daan zellevers veur 'ne presentatie en umgeving mooste zeuke. In 1937 woort aonnummer Giel Knols (vaan de Mestreechse Watersportvereiniging) gekoze tot stadsprins, en in 1938 wien-handeleer Charles Kemmerling (es lètste vaan de Momus-Sociëteit).
Evels door alderlei probleme in 't vereinigings leve, trok 't comité vaan vijf ziech trök oet de Vastelaovends organisatie. Aander leie höbbe 't toen euvergenome en woort in 1939 Ber Retrae es lètste prins vaan veur d'n oorlog gekoze. Charles Thewissen waor in 1939 benump tot direkteur vaan de V.V.V. Mestreech, en bleef dat tot aon 't oetbreke vaan de twiede wereldoorlog. D'n twiede wereld-oorlog braok oet en Charles Thewissen heet dao 'ne twiefelechtige rol in gespaold. De ein zeet tot heer mèt de bezètters heel en de aander zeet weer tot heer väöl veur Mestreech heet beteikend bij de bezètting vaan de Duitsers. Veer wete 't neet en geve häöm 't veurdeil vaan de twiefel. In 1941 riechde “ De Marchant “ (NSB-Commesaris vaan de Provincie Limburg) 'ne Limburgse Raod vaan Kultuur op. Charles Thewissen waor dao ouch lid vaan, meh wie Bisshop Lemmens verklaorde tot de kathelieke dao gein lid vaan mochte zien, naom Charles ziene congé vaan dee raod. Op 1 Augustus 1943 woort Charles Thewissen door 't NSB gemeinte-bestuur op contract-basis, hoof-ambteneer vaan Oonderwies en Cultuur bij de gemeinte Mestreech. Heer naom ouch ziene congé es lieraar vaan de Gemeinteleke H.B.S. Nao de bevreiding woort Charles Thewissen gevaange genome, meh woort evels door 't “Trubinaal voor bijzondere Rechtspleging” vrij gesproke. Ouch de “Commissie voor de Perszuivering”, spraok haom later vrij en kós heer goon wèrke es journalis. Es ambteneer woort Charles Thewissen op 1 Fibberwarie 1945 wel gesjors, en op 7 Jannewarie 1947 mèt trökwèrekende kracht per 1 April 1945 oontslage. Door 't oontslaag kaom heer e deil zoonder inkaome te zitte. In 1950 woort heer docent aon 't Bissjoppelek College Sittard, en journalis bij “Het Limburgs Dagblad” in Heerle. Wat wel veur häöm spraok is dat heer d'r veur gezörg heet tot de groete klok “De Grameer ” vaan de Sint Servaoskerk behawwe bleef, en neet door de Duitse bezètters mèt genome woort, um dao kanonne vaan te make. Charles Thewissen zörgde ouch persoenelek d'r veur tot 't antiek koper en de hiele Hebreeuwse bibliotheek, vaan de Joedse Synagoge veur Mestreech behawwe bleef. Door zien inzat bleef ouch de ruwien vaan Hoeve Lichtenberg op de Sint Pietersberg bespaord, toen me die dreigde aof te breke veur de mergel-winning.
Jilliëtte van Noorden en Charles Thewissen getrouwd op 20 Aprèl 1938
Charles Thewissen maakde väöl publicaties vaan vraogstökke euver de Vaderlandse Gesjiedenis, Cultuur en Polletiek in Limburg, en wel aon de beids kante vaan Limburg. Ouch brach heer 't waterwege vraogstök oonder d'n aondag, zoe wie de Schelde-Rijnverbinding mèt de Maos en de plannologie vaan 't herstèl en opbouw vaan de binnestad. Heer waor ouch ein vaan de ierste dee ziech sterk maakde veur 'nen universiteit in Mestreech. Gedreve es heer waor gaof heer ouch publicaties oet in eige beheer. Heer had suksès mèt zien “ Vogelhuys “ reeks, de  “Limburgse Jaarkrans “(1949) wat heer oonder de pseudoniem vaan Karel Matthijs gesjreve had. Es God bleef (1960) door Léon Veugen, en de door häöm samegestèlde Blomlezing “ Zes-en-Dertig dichters en de Stad Maastricht ” in 1956. Heer sjreef ouch 'n Operette “ De Mosasaur ”, dee later in 1959 bekroend woort mèt de Edmond Jaspar-pries. Es lieraar  waor heer 'n pionier dee geine Hollandse gesjiedenis op sjaol gaof, meh heer gaof Nederlandse gesjiedenis, en trok ziech niks aon vaan de op de landkaart staonde grens-striepe. Oet de hoonderde publicaties in de gezètte, tiedsjrifte en oet zien lezinge vaan Charles Thewissen, bliek zien groete leefde veur de stad Mestreech. Charles Thewissen oontdèkde d'n ierste Mestreechter teks, bekind es 't Sermoen (meneer vaan spreke) dat gedateerd waor vaan 1729. Vaanaof deen tied woort al 't Mestreechs frequent gecultiveerd, in gediechte, en verhaole gebruuk. E paar weke veur zien euverlije, versjeen nog 'n artikel vaan häöm in 't maonblaad, “ Limburg Vandaag ”, boein heer pleitde veur ne degelike Nederlandse Geschied-Sjreiving zoonder Hollandse fabele. Heer waor in zien ambitie bezunder cónsequent, en had ouch kretiek op de apaarte gesjiedenis sjrijving vaan Belsj en Nederlands Limburg. Charles Thewissen verväölde e groet aontal functies, en waor Historicus, Publicist en Journalis en oetgever. Redacteur vaan De Maasbode, Limburgs Dagblad, De Nieuwe Limburger en De Maaspost. Lid vaan de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde in Leiden; lid vaan de Koninklijke Zuid -Nederlandse Maatschappij voor Letteren te Brussel; vaan de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel; vaan de Vereniging van Limburgers schrijvers te Hasselt; vaan 't  V.E.L.D.K.E.; bestuurslid vaan de Kring Maastricht vaan het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; vaan de Oudheidkundige kring St.-Ursala in Belgisch- Limburg; ierelid vaan 't parochiezaank-koer vaan O.L. Vrouwenbasiliek; vaan de Limburgse Vereniging van Carnavalsartiesten en vaan de mannen- zangvereniging Wieker Eindrach. Charles Thewissen is op 68 jäörige leeftied gestorreve in Mestreech, op 16 Augustus 1973.
Twee Byzantijnsche H.Kruisrelieken
Maastricht Historie van Dorpen en Steden. 1968.
Charles Thewissen gief oetlègk euver zien meining vaan de nui te bouwe wiek  De Bosstraot en ‘t Bassin (de Havezathe) 1970.
Book Sint Servaoskerk. 1957.
Byzantijnse Heilige Kruisreliek.
Momus Sociëteit 1936 Comité vaan Vijf.
De Limburger Koerier. 11-07-1939
1905-1973.