Philippe van Gulpen 
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
‘t Gebouw vaan de ROZ aon de Van Hasseltkade 20 in 1957
Phillippus Wilhelmus Jacobus (Philippe) van Gulpen, gebore op 18 Mei 1792 (zeve weke nao de begraffenis vaan ziene Pa) en is gestorreve op 12 Juli 1862. Heer trouwde in 1821  mèt Jeanette Leclerre, gebore in 1796 en is gestorreve in 1876. Oet de ech vaan Jeanette en Phillipe woorte twie kinder gebore. 1. Philippus Nicolaus Joannes van Gulpen, gebore in Mestreech op 19 Oktober 1823, en is gestorreve in 1902. Heer waor neet getrouwd. 2. Charlotta Maria Anna Wilhelmina van Gulpen, gebore in Mestreech op 13 november 1826, en is  gestorreve op 1 Miert 1859. Charlotte trouwde in Mestreech op 9 oktober 1848 mèt, Stephanus Hendricus van der Linden, adjudant oonderoffeceer vaan ‘t 1e Regimint Dragonders (1848). Stephanus Hendricus van der Linden, heer woort gebore in Eibergen (Gld) (en waor weduwmaan vaan Maria Elisabet Helder). Heer waor ne zoon vaan, Hendrik Anthonij van der Linden en Aleida Margaretha Elisabeth Beins. Charlotte en Stephanus kraoge same veer kinder. De awwers vaan Phillippus Wilhelmus Jacobus (Philippe)  van Gulpen waore, Wilhelmus Guilielmus van Gulpen, vaan beroop Pómpemeker, en Catharina  Elisabeth Hess. Zie trouwde in de Sint Nicolaas kèrk op 12 Fibberwarie 1792. Oet ‘t houwelek vaan  Wilhelmus Guilielmus van Gulpenen en Catharina  Elisabeth Hess woort eine zoon gebore naomelek,Phillippus Wilhelmus Jacobus (Philippe) van Gulpen. Vlak nao de geboorte vaan Philippe storf ziene pa in 1792 en woort ziene noonk, Notaris Jan Theodoor van Gulpen ziene voogd. Philippe van Gulpen waor ‘ne chroniqueur mèt pen en pensiel, vaan potloedteikeninge, penteikeninge, aquarelle, geaquarelleerde penteikeninge, ingekleurde penteikeninge, pen in gries en gewasse in kleur, pen in griesbroen en alle dinkbare variaties dao op. Heer sjreef (amateur-)historische verhandelinge euver Mestreechse oonderwerpe en maakde in totaal mie es  5000 teikeninge en aquarelle, miestal vaan gebouwe in Mestreech en umgeving. Philippe van Gulpen waor ‘ne komaof, vaan e gooi Mestreechse femilie.
Phillipe had in 1821 ‘nen erfenis gekrege vaan oonder aandere e groet pand in de Capucijnestraot nommer 29. ‘n  Gedeilte vaan dat hoes woort verheurt, en mèt de erfenis en de heur kós heer goon rentenere. Phillipe waor dertig jaor gewore en heet toen aofstand genome vaan zien medische veurnumme’s. Financieel waor heer oonaofhenkelek en ‘t hoeselek leve brach e nui gerlök : ‘ne zoon, Phillip jr. gebore  in Mestreech op 19 oktober 1823, en is gestorreve in 1902, en ‘ne dochter Charlotte, gebore in Mestreech op 13 november 1826, en is gestorreve in 1858. Heer oontdèkte en oontwikkelde zien teiken-gaof wijer, in Mestreech. Kopiëren vaan kleurrieke gravures en litho’s, vaan blomme, vogels, vlinders, groete en klein bieste, vaan ganse albums mèt teikeninge vaan stei en natuurgeziechte oet vreem lande, ‘t woort zien daogeleks tiedverdrief. Ouch wèrkde heer in de natuur en maakde teikeninge, gewasse of geaquarelleerde vaan gebouwe en tablo’s oet zien directe umgeving. Groete kuns waor ‘t neet, umtot heer ouch geine vakopleiding had gevolg. Meh wie heer in 1834 in Mestreech ‘ne tentoenstelling woort gehawwe, vaan kunswèrreke sjikde Philippe ‘nen aontal werreke in. Heer kraog ‘nen iervolle vermelling “ Pour sa collection de papillons à la gouache”. Phillipe van Gulpen waor ouch lid vaan de Momus Sociëteit zjus wie in deen tied aandere artieste wie, Henri Goovaerts, Alexander Schaepkens, en Theodor Weijnen.
Allewel Phillipe van Gulpen tot kort veur zien doed (12 Juli 1862) is blieve teikene en aquarelle, heet heer pas hoonderd jaor nao ziene doed erkinning gekrege. Wel woorte tijdens zien leve oersprunkeleke teikeninge door kinners geapprècieerd en gekoch: Mestreechter stadsgeziechte, de natuur, en de kestiele oet de umgeving. ‘n Mestreechteneer, Charles Henri van der Noordaa (1826-1898) sjreef: Iech koch van Gulpen al ziene originele teikeninge, oonderwijl heer veur ziech zerllevers copies dao vaan maakde. Heer deeg väöl jaore d’r euver ie heer zien ganse collectie mechteg waor. De collectie vaan Van der Noorda vörmp ‘t hart vaan van Gulpen’s collectie dee in Limburg bewaord is gebleve. Wie de collectie in 1983 door de Mestreechter Stads-archivaris gekoch kós weure, beteikende dat ‘ne groete verrieking vaan ‘t steijelek bezit. Nao de doed vaan Philippe van Gulpen kaomde twie albums in ‘t bezit vaan de universiteits-bibliotheek vaan Luik. Ouch door ‘t Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en ‘t Limburgse Rijksarchief woorte tekeninge vaan Van Gulpens verwerf, en of door ‘t aonkaope vaan particulere. In 2001 koch Camille vaan Oostwegel ruim hoonderd teikeninge en aquarelle. Zie haange in veer groete raomwerreke aon de moer vaan zien Kruisherenhotel, hei in Mestreech. De teikeninge behuurde tot de mie es drei doezend teikeninge collectie, die dochter Charlotte had geërf.Phillipe van Gulpen  bekeek zien werk vaan de wereld, door ‘ne bril mèt gekleurde glaze. Tot zien paad neet ummertouw euver roeze leep, leet heer oonvermeld. Philippe van Gulpen storf in Mestreech op 12 Juli 1862.
Charlotte van Gulpen. 1826-1858.
Jeanette Leclerre, 1796-1876
Femilie Waope van Gulpen.
Ziene noonk en voogd, Notaris Jan Theodoor van Gulpen, waor riek en vermogend gewore, door de aonkaop vaan genationaliseerde geujere vaan de Franse bezètters te kaope. Oonder aandere 600 ha. groond. Heer woort in korte tied daodoor groet-groond bezitter en zoe ouch hiel riek. Notaris Jan Theodoor van Gulpen woende op de Boschstraot nommer 108/110. Ouch leet heer later  ‘t groet hierehoes bouwe , boe vreuger de ROZ (veurläöperr vaan L1) gelege op de Van Hasseltkade nommer 20 hun oetzendinge verzörgde. Phillipe van Gulpen woende tot zien 12e jaor op de Groete Grach nommer 3. Daonao verhuisde de femilie nao de Cappusijnestraot nommer 29,’t hoes dat zie later zouwwe erve. ‘t Hoes in de Cappusijnestraot nommer 29 is later aofgebroke um in 1951 plaots te make veur de Brandweer-kazerne. Nao ‘t euverlije vaan ziene pa,Wilhelmus Guilielmus van Gulpenen, hertrouwde zien ma mèt ‘ne beroops-milletaer, Henri Antoine Hendrik Hartung, boedoor Philippe zouw goon opgreuje in ‘ne piotte umgeving. In 1812 wèrkde heer es assistent-apotheker in ‘ne milletaer hospitaol in Hamburg, boe ouch ziene steefpa ‘ne functie had.Zoe kós heer ouch veurkaome aon ‘nen oproop vaan ‘t Franse leger, um deil te numme aon de Russische veldtoch. Wie Napoleon in 1815 vaan ‘t toneel waor verdwene, góng Philippe van Gulpen weer trök nao Mestreech. In 1816-1818 maakde heer es lierling-chirugijn e “grand tour” dee häöm nao Paries en Tours brach. Philippe had de ambitie um carrière te make in de geneeskundige wereld. Heer had al gèt ervaring opgedoon in Hamburg, Mestreech en tijdens ziene grand tour. Vaan de Provinciale Geneeskundige Commissie kraog heer in 1819 touwstumming um ziech in ‘t Vestings-stedsje Stevensweert te vestigen es “Heelmeester ten Platte Lande “. Twie kier lag heer ‘nen exame aof um gediplomeerd te weure es Stadsheelmeester en Vroedmeester, meh bij al de twie  exames woort heer aofgeweze. In ‘t jaor 1821 trouwde heer mèt de Luikse Jeanette Leclerre, (gebore in 1796 en gestorreve in 1876). Zie gónge woene in Maaseik boe nao e jaor, hun ierste kind  evels doed woort gebore. Nao de fustratie vaan zien medische carrière en de doed vaan hun ierste kind, beslote zie um weer nao Mestreech trök te goon.
1792-1862.
Femilie Waope van Gulpen.