Historie
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Wie 't legioen vaan Caesar, 53 jaor veur Christus de Eberonen verslóge en verdreve, móte zie hei in Mestreech 'ne weeg gevónde höbbe dee tösse de oetluipers vaan Eifel, Ardenne en de berre Kempische heivlakte leep, en dee 'ne bedding vörmde veur 't verkier in de vröchbaore, en door 't diech bevolkde leim gebeed vaan Zuid-Limburg leep. Hoegs woersjijnelek ónder Keizer Claudius 41-54 nao Christus, woort dees préhistorische weeg vermaak tot 'ne milletaere hierbaon dee vaan Kölle, Aoke ,Heerrele,Vallekeberg, Meerse en via Mestreech, Toongere en weijer nao 't kanaal leep, naomelek tot bij Bologne Sure Mere in Fraankriek. Dee weeg waor mie es drei iewe de belaankriekste verkiersweeg door Noord Gallië en eveneins de strategische doorweeg veur 't transport vaan de soldaote en geujere. Boe dee hierbaon op 'ne tege 'nen euverstroming verhuugde groond vaan de Maos kruusde, kaom in den ' ierste iew nao Christus 'ne Romeinse vestings-plaots . Mestreech is gebore !!
Mestreech anno 1575 Teikening Mestreech gemaak door de Keplaon vaan de Sint Servaos,  Simon a Bellomonte.
In 't jaor vaan 70 nao Christus, verhaold Tacitus, wie de Batave de Romeine mèt hunne höllep-tróppe, bei 'n brök euver de Maos 'ne geveulige nederlaog touw brachde. Aon dees euvergaank euver de Maos daank Mestreech ziene naom en oersprunk naomelek " Trajectum ad Mosam " de euvergaank vaan de Maos. Dee Latiense naom Trajectum ad Mosam (euvergaank vaan de Maos) woort pas genump in de Middeliewe en neet door de Romeine. De Romeinse naom verbasterde later in alderlei vörme tot Mosa Trajectum, Treeg, Tricht, en Masetreit.Vendao waor 't nog meh 'ne kleine stap nao de naom vaan Mestreech. De Franke naome later uzze streke euver vaan de Romeine. Mestreech woort toen gelökkig neet platgebrand of verweust. Daodoor kaom geine breuk in de bewoening vaan 't stads centrum, zoetot Mestreech kin zègke tot zie de ajdste bewoende stad vaan Nederland is. Tösse de vijfde en achste iew is neet väöl euver Mestreech bekind meh 't Christendom kraog vaste voot in us stad en streke. In 't jaor 751 woort Pepijn De Korte d'n ierste Keuning vaan 't Karolingische riek. Ziene zoon waor Karel de Grote (768-814) dee mèt 'n groet fies toen Mestreech bezeukde. Mèt Keersemes kroende de Paus häöm tot keizer. Heer bestuurde zien riek vaanoet Aoke meh heer had in Mestreech ouch 'n palies stoon, dat woersjienelek heet gestande boe noe 't Theater aon 't Vriethof steit. Keuning Otto de 4e trouwde op 14 Mei 1214 mèt Maria van Brabant en venaof dat momint had of kreeg Mestreech twie besture naomelik de Hertoge van Brabant en de Bissjoppe vaan Mestreech, en later vaan Luik. De inwoeners vaan Mestreech bestoonte daodoor oet twie gróppe of naviteiten. Luikenere en Braobenders. Tot 't Luikse gedeilte behuurde de lui die same zoegenaomp de femilie vaan Sint Lambertus, patroen vaan 't Luikse bisdom, vörmde. Tot 't Braobantse deil behuurde de lui tot de femilie vaan Sint Servaos. Zie same bestuurde de stad tot aon de kóms vaan de Franse in 1794.                                                                                                      
Trajectum ad Mosam
Napoleon Bonaparte
Links 't waope vaan de Bissjoppe (Luik) en rechs 't waope vaan De Hertoge van Brabant.
Bij 't verdraag vaan Den Haag op 16 Mei 1795 stoond de Republiek der Vereinigde Nederlande häör rechte op Mestreech aof aon Frankriek en woort 't groetste gedeilte vaan de huidige Nederlandse en Belzje Limburgse provincie, umgevörmd tot 't Franse departement " Nedermaas ". Mestreech woort hoofstad vaan dee nuie Franse Provincie. Evels nao de ineinstorting vaan 't imperium vaan Napoleon in 1812, woort bij 't congres in Wene 't departement Nedermaas touwgewese aon keuning Willem 1, en kaom Mestreech op 1 Augustus 1814 weer aon de Nederlande. In de daorop volgende jaore naom 't bewind en 't geläöf vaan Keuning Willem 1 weijer aof en greujde 't aontal tegestäönders . Wie in Brussel in 1830 opstoete oetbraoke, leide dat tot de aof sjeijing vaan Belzj en koos Limburg, behalve Mestreech, nao einige twiefeling veur de nuie Belzje staot. 'n Klein gedeilte vaan de bovelaog vaan de bevolking vaan Mestreech wouw liever aonsleting bij Belzj,meh de mierderheid mèt naome de kaoplui en geistelèke, koos veur de Nederlande. Ouch de aonwezigheid vaan Lutenant-Generaol Bernardus, Johannes, Cornelis Dibbets, späölde dao 'ne groete rol in. In 1851 splitsde 't congres vaan Europese meugendhede in Londen, de provinsie Limburg in 'n Belzj en in 'n Nederlands deil op. Mestreech bleef bij de Nederlande en woort hoofstad vaan de provinsie Nederlands Limburg. Allemaol waore en vörmde zie de bevolking vaan de Mestreechtenere die noe veur us es bekinde en of gèt ónbekinde persoene zien of zien gewees. Vaan al die Mestreechtenere weure e paar   op dees website gepresenteerd es zien bekinde persoene veurnaomelek oet de 19e , 20e en 21e iew.
Historie