Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm.Gerd Leers
Gerardus Bernardus Maria (Gerd) Leers woort gebore in Kerkrade op 12 Juli 1951. Gerd Leers waor interne op ‘t Mulo-pensionaat Saint-Louis in Weert, en op ‘t Bisjoppelek College Roermund, boe heer zien HBS-A diploma behaolde. Gerd Leers studeerde planologie en ruimtelijke economie aon de Katholieke Universiteit Nijmege, boe heer in 1975 aofstudeerde. Gerd Leers is zien polletieke carrière begós bij de PvdA vaan 1975 tot 1976. Daonao stapde heer euver nao 't CDA. Nao zien studie waor Leers wèrkzaom vaan 1976 tot 1980, es wetensjappeleke mètwerker vaan ‘t Economisch Technologisch Instituut veur Noord-Braobant, en vaan 1980 tot 1981 waor heer ‘Regiomanager Marktonderzoek’ bij Polyzathe/Pakhoed in Rotterdam. Daonao góng heer vaan 1981 tot 1985 wèrke es beleidsmèt-werker sociaal-economische zake bij de provincie Noord-Braobant. Secretaris en interim-directeur vaan de Braobantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), waor heer vaan 1985 tot 1989, en directeur vaan ‘n consultancybureau vaan 1989 tot 1991. Vaan 1982 tot 1990 zaot Leers es CDA-fractievoorzitter in de gemeinteraod vaan de Noord-Braobantse gemeinte Goirle. Op 4 september 1990 woort Leers lid vaan de Twiede Kamer veur ‘t CDA. Es lid vaan de vaste Kamercommissie veur Verkier en Waterstaot heeft Leers väöl gedoon in ‘t NS-dossier. In zien tied voont ouch de oonthölling vaan de Bouwfraude-affaire plaots. In 2002 woort heer gekoze tot Börgemeister vaan Mestreech, naotot Karl Dittrich, dee es ierste door de gemeinteraod waor geplaots, ziech trök trok. Vaanaof Jannewarie 2003 woort heer benump, es nevefunctie veurzitter vaan 't Locov, 'nen organisatie veur 't verbetere vaan de deensverliening op 't spoor. Eind 2004 woort Gerd Leers gekoze tot bèste Börgemeister vaan Nederland. Es börgemeister kraog heer de reputatie vaan doortastend en effectief te wèrk te goon, zoonder te väöl börgers tege ziech in 't harnas te jaoge. Heer besloot beveurbeeld veur de gemeinteleke subsidie aon us MVV 'ke te stoppe, wat häöm op väöl proteste kaom te stoon. Ouch sjikde heer nao jaore vaan gedoog beleid de pelitie op 't kamp vaan de Vinkeslaag aof, boe die versjèllende sjarzjes hele en loodse woorte aofgebroke, umtot die vól mèt wiet plènsjes stónge. Meh de bewoeners vaan Vinkeslaag prottesteerde hei tege door de A2 plat te legke mèt aw oto's, fietse, oto-ben en aander rommel. In 2005 loejde heer de allermklok euver 't Nederlands gedoogbeid vaan de sofdrugs, umtot dat in Mestreech veur extreem väöl euverlas heet gezörg. Mèt al dees gebäörtenisse haolde heer 't nuits in Nederland op de radio en TV. Heer heet ziech ummertouw mèt kritiek oetgesproke euver de regering vaan Jan Peter Balkenende, dee evels premier vaan zien eige partij is.
Gerardus Bernardus Maria (Gerd) Leers.
Zoe voond heer d'n hajding vaan de regering tegen euver asielzeukers väöls te hel. In 2006 wèrkde heer es rapper mèt aon 'ne single, geneump’Da's toch dope man!, mèt de Horster punkband De Heideroosjes. In dat leedsje pleit heer veur de legalisering vaan softdrugs. In 2008 deeg Leers 'n poging um börgemeister te weure vaan Den Haag en of vaan Rotterdam, meh heer waor gein ierste käös. In zien naojaors touwspraak vaan 2009 vertèlde Gerd Leers tot Mestreech de kaomende jaore veur groete veranderinge zouw stoon. Dink mèr 'ns aon de oondertunneling vaan de A2 en 't greune stads deil dat dao bove op kump. De oetbreiing vaan 't stads deil "de Belvédère " en 't opnui vernuie en indeile vaan de wieke Lummel en Witte Vrouweveld weure groete projecte in de touwkoms veur Mestreech . 't Zien neet zoemèr mega projecte meh stök veur stök totaal concepte veur de stad Mestreech. Mèt de sameleving góng heer 'ne dialoog aon,'ne dialoog vaan kanse. Heer góng de wieke in en góng mèt ederein praote vaan buurtplatforms, studentevereiniginge, jong lui, aw lui enz. Op dees meneer perbeerde heer e beeld te kriege vaan de winse of ambras vaan de Mestreechter bevolking. Eind 2004 woort Leers in ‘nen enquête oonder de börgers vaan versjèllende  stei gekoze tot bèste börgemeister vaan Nederland. In 2006 koch Gerd Leers es privépersoen ‘n vakantievilla vaan 220.000 euro in Bulgarije bij ‘n bedrief genaomd “Marina Black Sea Riviera”. ‘ne Bevrunde topambteneer vaan de gemeinte Mestreech, Nico Nollen, waor aondeilhouwer vaan dat bedrief en had Leers geïnformeerd euver ‘t project.De villa woort evels neet opgelieverd, boedoor Leers en Marina Black Sea Riviera verstrik raakde in ‘ne juridisch gesjèl. 
Ondersjeidinge Orde van Oranje-Nassau (Nederland) Ridder (30 januari 2002) Officeer (7 december 2012) Ierelid vaan de Raad van Europa (2002) Machiavelliprijs voor overheidscommunicatie (Nederland, 2004) Ieredoctoraat vaan de University of Central Missouri (Verenigde Staten, 2008)
In 2008 stèlde Leers alle aondeilhouwers vaan Marina Black Sea Riviera aonspraokelek, en de Mestreechter topambteneer Nico Nollen. In Augustus 2009 besloot ‘t Bulgaarse OM gein straofrechteleke vervolging in te stèlle, umtot d’r neet genóg  bewies zouw zien veur opliechting. Gerd Leers trok ziech trök oet ‘t projec. De villa vaan Leers maakde deil oet vaan ’n toeristisch projec vaan Marina Black Sea Riviera, in de gemeinte Byala aon de Zwarte Ziekus. Twiefelechteg waor dat Leers nao de kaop vaan de villa, contacte had mèt Bulgaarse politici die invlood kóste doen, op de besluutvörming rond ‘t villaproject. Leers góng contacte aon mèt Sergej Stanisjev, de minister-president vaan Bulgarije, de Börgemeister vaan Byala en Bulgaarse project-óntwikkeleers. In 2007 nudigde heer Stanisjev oet in Mestreech, veur de viering vaan het 15-jarig bestoon vaan het ‘Verdrag van Maastricht’. Zoonder tot Gerd Leers op de huuchde waor brach de minister-president ‘ne groet gevolg mèt, oonder aandere de Börgemeister vaan Byala. ‘t Bulgaarse vastgoodprojec waor evels minder suksès-vol daan gedach, umtot d’r bekaans gein villa's woorte verkoch. De projectontwikkeleer gaof toen de deils betaolde villa vaan Leers in oonderpand aon de baank, Leers raakte daodoor vaan ‘t door häöm betaolde bedraag (umtrint de 200.000 euro) kwiet. Leers veulde ziech opgeliech en stèlde Marina Black Sea Riviera aonspraokelek veur ‘t verlees. Wie ‘t projec in 2008 dreigde falliet te goon, naom Leers kontak op mèt oonder aanderen de Bulgaarse minister-president um ‘t geval roond ‘t projec op te losse, en maakde gebruuk vaan zien functie es Börgemeister. De zaak kaom aon ‘t leech door publicatie in ‘t NRC Handelsblad. Nao aonleiding vaan de publicatie in ‘t NRC, besloot de gemeinte Mestreech in Oktober 2009 ‘n oonderzeuk in te stèlle. De conclusie waor tot Börgemeister Leers oonhendig had gehandeld, en d’r e sjien vaan belangen-verstrengeling waor.Nao e lang debat concludeerde de collegepartije, PvdA en Groen Links en de oppositiepartije SP en VVD, tot d’r ein oonwerkbare situatie waor oontstande. Veural GroenLinks en de PvdA heelde vas aon ‘t standpunt tot Leers gein gezag mie  zouw höbbe en ‘t imago vaan Mestreech door häöm gesjendeleerd waor. Op 14 Jannewarie 2010  stapde op Gerd Leers op, en lag zien ambt’s kèttel neer.
14 Jannewarie 2010.
Börgemeister Mestreech 2002-2010.