Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
Thomas Regout
'n Aondeil vaan 248.000 gölde vaan de Maastrichtsche Spijker & Draadnagel fabriek Thomas Regout.
Thomas Dominicus Regout woort gebore op 17 Miert 1805 in Mestreech, en is gestorreve op 4 Juli 1862 in Mestreech.  Ziene pa Petrus Leonardus Regout, gebore in Mestreech op 27 Jannewarie 1765, en is gestorreve op 10 januari 1814, waor getrouwd mèt  Maria Gertrudis Nijsten gebore op 23 Mei 1766, en is gestorreve op 7 Juni1835. Oet de ech vaan Maria Geertruida Nijsten en Petrus Leonardus (Dominicus) Regout woort gebore; 1. Petrus Laurentius  Regout, gebore in Mestreech  op 23 Augustus 1801, en is gestorreve op 18 Fibberwarie 1878 in Mestreech. 2. Jean Thomas Regout, gebore in Mestreech op 10 Aprèl 1803 en is gestorreve op 22 Mei 1871 in Mestreech. 3. Thomas Dominicus Regout gebore in Mestreech op 7 Miert 1805 en is gestorreve in Mestreech op  4 Juli 1862. 4. Maria Ida Regout, gebore in Mestreech op 12 Oktober 1807 en is gestorreve in Mestreech op 25 Fibberwarie 1810. 5. Henricus Hubertus Philippus Regout, gebore in Mestreech op 30 Aprèl 1810 en is gestorreve in Mestreech op 28 September 1810. De bekinste vaan de vijf kinder waor, Petrus Laurentius Regout en waor den’ opriechter vaan oonder aandere de Sphinx febrikke. De kinder, Maria en Henricus zien vreug gestorreve, wat in deen tied nog väöl veur kaom. Thomas Dominicus Regout trouwde op 12 Aprèl 1836 mèt Janette Ghijzen, gebore op 25 September 1812 in Mestreech en is gestorreve in Mestreech op 2 September 1894. Oet de ech vaan Thomas en Janette woorte 7 kinder gebore; 1. Marie Leonie Hubertine  Regout, gebore in Mestreech  op 28 December 1837, en is gestorreve op 6 Fibberwarie 1906 in Mestreech.  2. Theophile Jean Marie Regout, gebore in Mestreech op 24 Mei 1839, en is gestorreve in Mestreech op 4 Juni 1890. 3. Antoinette Marie Alphonsine Hubertine  Regout, gebore in Mestreech op 1 Juli 1841 en is gestorreve in Mestreech in 1929. 4. Victorine Barbe Marie Henriette Hubertine Regout, gebore in Mestreech op 17 December 1843 en is gestorreve in Mestreech op 16 Juni 1908. 5. Caroline Wilhelmine Marie Hubertine Regout, gebore in Mestreech op  27 Fibberwarie 1845, en is gestorreve in Middelkerke (Belzj) op 16 September 1895. 6.  Ernestine Wilhelmine Marie Hub Regout, gebore in Mestreech op 23 Aprèl 1847, en is gestorreve in Limmel-Meerse op 9 Juni 1930. 7.  Oscar Pierre Marie Hubert  Regout, gebore in Mestreech op 1 Aprèl 1849 en is gestorreve in Mestreech op 4 Miert 1895.  
Femilie Thomas Regout mèt  in ‘t midde sjoenmam Gijzen. 1844.
In ’n verslaag vaan de “ Provinciale Inspecteur der Belastinge “ in ’t jaor 1834, woort gemeld tot me mèt de Spieker en Nagelfebrik vaan J.G. Lambriex en Petrus Regout, in de maond Miert vaan 1834 begonne is. J.G.Lambriex waor ‘n zwaoger vaan Petrus Regout, en waor ‘ne “Meister Slotemeker“. ‘t Febrik waor in die daog neet miejer es ‘n wèrkplaots, in ’t hoes vaan Lambriex gelege in de Kleine Staat. De fabricaasj waor toen nog in ‘n periood vaan ‘nen experimint. In dezelfde maond vroog Lambriex aon de Börgemeister en Schepene vaan Mestreech, um in ’t pand op nommer 1303, gelege aon de Boschstraot, um dao drei “Smisjes” te mage plaotse. Smisjes waore in deen tied de naom vaan ‘ne smeed mèt smeedvuur, aombeeld en touwbehure. Me wouw Nederland neet aofhenkelek laote zien vaan den ‘ inveur vaan spiekers vaanoet Belsj, dat nog in oorlog waor mèt de Nederlande. Meh ouch de hoege wèrkeloesheid in Mestreech en de vraog nao spiekers, waor ’n groond um febrikke te opene en te vestege in Mestreech. Me kraog al snel touwstumming, en in Aprèl 1834 woorte dao daan de ierste spiekers gesmeid. ’t Twietal wèrkde oonder de naom vaan, “De Firma van P.Regout & J.G. Lambriex”. In de laop vaan dat zelfde jaor, trooj Thomas Regout touw en woort de naom vaan ’t spieker febrik veranderd  in  “Nieuwe Nederlandsche Spijkerfabriek P & T.Regout & J.G.Lambriex” te Maastricht. Veur ’t smeie vaan spiekers deeg ’t nui febrik Luikse vaklui aonnumme. Me maakde groete koste um die vaklui nao Mestreech te kinne hole, zoetot die ouch nao Mestreech zouwe goon verhuize.
’t Spiekerfebrik booj handgeld, ’n hoeger loen, en vrij woene, dat me in Belsj neet kós kriege of betaole. Meh ’t hel leve binne de Vestings-stad Mestreech waor neet nao de zin vaan de Belzje en ’t verlaop waor daan ouch groet oonder die Belzje. In ’t begin vaan ‘t  jaor 1838 waore vaan de 227 gewerfde Spieker-Smeie op ’t eind vaan dat jaor nog mer 36 smei euver. Um good touwziech te höbbe op dees werklui, oet ’t opstandig land Belsj, woorte zie oondergebrach in vaste woeningen vaan ’t febrik. Op de Boschstraot woort e gebouw mèt woeninge ingeriech, boe plaots waor veur 200 werlui. Ouch woort ’t febrik in dat jaor, verplieg um eine jong, woenende in Mestreech ‘nen opleiding in ’t febrik te laote doen. Rootelum Mestreech laoge in deen tied Belzje soldaote, en de grenze waore daodoor  geslote. Meh langs de Maos en Zuidwillems vaart kaomde spiekers vaanoet Luik Mestreech binne die goodkaoper waore daan die vaan Thomas Regout. In Luik had me iezererts en kole bij de hand, en zoe kós me dao goodkouper producere. Ouch waore de loene dao lieger es in Mestreech ’t geval waor. ’t Verzeuk aan de Keuning um de spiekers oet Belsj te belaste mèt 10% of 15% woort neet goodgekäörd. In ’t jaor 1841 woort ’n oonderzeuk ingesteld in de febrikke  door de euverheid. Me kraog e good beeld vaan wie väöl lui in ’t febrik wèrrekde, en wie aajd of joonk de arbeiders waore.  ’t Spiekerfebrik had toen 83 persoene in deens : 20 manne, 50 groete jonges, en 13 kinder tösse de 9 en 15 jaor. De manne verdeende 100 tot 125 cent, de groete jonges 40 tot 60 cent, en de kinder vaan 25 tot 40 cent per daag. In ’t jaor 1843 dege de mede vennote aofstand vaan ’t febrik, en woort Thomas Regout allein eigeneer vaan ’t spiekerfebrik. Thomas Regout verplaotste zien febrik toen vaan de Boschstraot, nao de Drie Emmerstraat. Dat waor e straot gelege achter de Gubbelstraot. Hei greujde ’t febrik in de laop vaan ’n tiental jaore oet tot e groet spiekerfebrik.   
D’en aandere sjoenzoon waor Eugène Regout (1831-1908), zoon vaan Petrus Regout en mede vennoot in ’t bedrief vaan ziene pa. Heer waor dus ‘ne volle neef vaan Léonie, boe heer in 1864 mèt trouwde. Eugène dee al oet ’n aander houwelek drei kinder had, kraog bij Léonie nog nege kinder. De nuie naom vaan ’t febrik woort toen veranderd in  “Spijkerfabriek Thomas Regout en Compagnie”. ’t Febrik woort sterk oetgebreid en in e paar jaor greujde ’t aontal spieker en draadnagel masjienes oet, vaan 40 tot 83. In 1875 woort e nui stoommesjien aongekoch, en wel eine vaan 80 pk. In 1875 woort de totale productie euver de ein miljoen kilo !!  In de jaore rootelum 1900 zaog de N.V. ziech gedwonge um beslissinge te numme die vaan groet belang waore veur de touwkoms vaan ’t febrik. ’t Rommelde tösse de bedriefsleiding en eigenere en broch ’t febrik aon de rand vaan den’ aofgroond. ’t Waor ‘ne gevaarlek periood in ’t bestoon vaan “Spijkerfabriek Thomas Regout en Compagnie”. Me begós toen mèt ’t zeuke vaan aander en nui produkte. Ein daovaan waor nave veur fietsen. Ouch woort ’t besluut genome um te verhuize nao ’n aander terrein, umtot ’t febrik in de Drie Emmerstraat beuretig vol laog. In 1903 woort e stök groond gekoch boe-op ’t nui febrik gebouwd zouw weure. Me had in de toen nog zelfstandige gemeinte Oud-Vroenhove, in ’t Bosserveld, groond aongekoch boe ’t frebrik zouw goon bouwe. De bouw vaan ’n modern febrik woort begós in 1904 en stoond oonder leiding vaan de Rijsselse Ingenieur Sée. Op zoondag 5 Jannewarie 1905, woort ’t febrik ingeweid en kós me de mesjienes vaanoet de binnestad verplaotse nao Bosserveld. Me had ouch e nui draod-trekker-mesjien gekoch en geplaots. In Augustus waor ’t febrik gereid um de produktie te beginne.
In ’t jaor 1914 braok den’ ierste wereldoorlog oet, en dat had groete gevolge veur ’t febrik. ’t Doorde neet lang of me kaom zoonder groondstoffe te zitte. ’t Febrik waor gedwónge um de produktie te stake, en mós de werklui nao hoes sjikke. Nao e paar maond begós de handel weer e bitsje te drejje, en kraog ’t weer gèt groondstoffe vaanoet Belsj, en kós me weer in November goon producere. Ouch in de twiede wereldoorlog gaof ’t probleme mèt ’t febrik, meh nao de bevreiding in 1945 waor ’t febrik weer vol in bedrief. De jaore nao d’n oorlog deeg ’t bedrief ziech weijer oetbreije mèt nui produkte en d’n aonkaop vaan ’t verchroomfebrik Bofu oet Swalme.Drs.L.A.H. van Eyseren waor d’n nuie directeur en oonder zien leiding bleujde ’t febrik weer hielemaol op. Me waor begonne mèt ’t producere vaan gordijnrails, runners, bloksteune, fietsoonderdeile, begagedregers enz. enz.  In 1999 woort ’t febrik gekoch door ’t Amerikaans concern Compx. ’t Doorde tot 2005 tot ’t febrik weer in Nederlandse han kaom.
Spieker Febrik Drie Emmerstraot.
Eugène Regout 1831-1908.
Henri Rutten 1833-1909.
‘t Nui febrik gelege in Bosserveld. 1905.
D’r waore noe genóg ervare spiekersmeie oet Mestreech die in ’t nui febrik koste wèrke. Veur de N.H.M. (de Nederlandse Handelsmaatschappij ) had Thomas väöl spiekers nudig, die gebruuk woorte veur ’t bouwe vaan nui sjepe die nao de Oost vore. De N.H.M. waor opgeriech naotot de V.O.C. faljiet gegaange waor, en handelde in koloniale waor. Ouch door de gooi kwalliteit vaan de spiekers vaan Regout, zörgde d’r veur tot ’t bedrief de kop bove water kós hawwe. Meh in ’t jaor 1851 wèrkde d’r nog mer 46 persoene in ’t febrik. In 1850 kaom ’t kanaal Mestreech–Luik veerdig, en in 1854 de spoorverbinding Mestreech-Aoke. Ouch ’t spoor vaan Mestreech nao Nijmege kaom in 1863 veerdig, en dat waor dus weer gunstig veur ’t transport nao ’t Noorde vaan ’t land en nao Duitsland. De groetste verandering in ’t febrik waor door de stoom-aondrief-krach gekaome. Thomas Regout had e stoommachien gekoch, en vaan noe aof aon woorte de machiene aongedreve door stoomkrach en woorte de spiekers mechanisch gemaak. Woorte de spiekers mèt de hand gemaak, daan had me drei kier zoeväöl wèrklui nudig. Woersjeinelek had Thomas bij zien broor Petrus ‘t geld geliend um ’t machien te kinne kaope. Vaanaof 1857 maakde Thomas Regout twie produkte, naomelek spiekers en draodnagele. In ’t jaor 1862 storf Thomas Regout, wie heer 57 jaor waor, en leet e vrouw en vijf kinder achter.  ‘t Góng weer neet good mèt ‘t febrik. Den ‘ export nao Nederlands-Indië veel oonder aandere weg, en dat had groete invlood veur ’t febrik en de werklui. ’t Aontal werklui woort mèt de helf trök gebrach tot 31 persoene. Wee toen de leiding naom is neet bekind, meh ’t febrik góng weijer oonder de naom vaan “ Wed.Thomas Regout en kinderen”. In 1870 begós e nui begin veur ’t febrik, umtot twie sjoezäöns tot de firma touwtrejde in ‘ne Vennootsjap. ’ne Rieke sjoenzoon waor Henri Rutten (1833-1909), beerbrouwer en zoon vaan ‘ne bekinde femilie oet Zuid-Limburg. Heer trouwde in 1868 mèt dochter Victorine.
Femilie Graaf Thomas Regout.
‘t Knoup atteljee. 1950.
N.V. Thomas Dominicus Regout 1953.
1805-1862.
't Femilie waope vaan  de Femilie Regout.
Thomas Dominicus Regout