Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Belègk   Mestreech   1579.
In 1578 trooj de stad Mestreech touw tot de “Pacificatie van Gent”, en verklaorde ziech veur de “Staten-Generaal van de Nederlanden”. De Hertog vaan Parma had in Juni 1578 al 't Spaonse gezag weite te herstèlle in 'n groet deil vaan Overmaas, vlak bij Mestreech, oonder aandere door de innaome vaan de burchte vaan “Limburg aon de Vesder”, Valkenberg, en Dalhem. 't Zouw d'n aonloup zien veur 'ne groete aonval op Mestreech. Willem van Oranje had wieneg vertrouwe in de Milletair Gouverneur Melchior van Schwarzenberg vaan Mestreech, en benumde daorum de Lotharinger Sebastiaan Tapijn tot vestings-commedant, en oonder commedant Mondragon dee Wiek verdeidigde. Alexander Farnese waor op 2 Miert begós mét de slag bij Borgerhout (Antwerpe), meh verplaotsde zien legers op ins riechting Mestreech, boe heer de stad aonbooj veur 'n algemeine amnestie, en 'n garantie gaof aon alle rechte en privileges, op veurwaarde dat de stad ziech euvergaof en oetslutend de Katholieke godsdeenst en 't gezag vaan de Spaonse Keuning zouw acceptere. 't Veurstèl woort aofgeslage, boemèt 't belègk waor begonne. Op 12 Miert begóste de ierste veurbereidinge  vaan 't belègk. De Spaonse tróppe 34.000 maan sterk, woorte in de dörpe bij Mestreech oonder gebrach. Parma zellevers betrok zien hoofketeer in kestiel Pietersheim. Parma leet daonao de stad op twie plaotse inslete. D'r woorte twie sjeep-brögke aongelag euver de maos, um verbinding te hawwe, en impassant woort de stad daodoor aofgesnooje vaan de boetewereld. Twie linie's mèt forte woorte roontelum de stad aongelag. Parma leet ouch zès groete forte opwerpe, ein aon de noordkant tegeneuver de Boschpoort, eine bij de Brusselsepoort tegeneuver 't Sint-Servaos bolwerk, de Tongersepoort, en ein aon de zuidkant bij de Hunnenberg tegeneuver de Sint-Pieterspoort. De twie aandere aon de rechter Maos-over. De batterije vuurde twie daog ummertouw op de walle zoonder einegs rizzeltaot, meh boe 'n opening waor oontstande, oontdèkde de aonvallers achter de moer 'n twiede bolwèrk. Binne 'n maond waor 't leger vaan Parma evels door krenkde en oorlogs-waopefiet mèt einderde kleiner gewore. Leefs nege bestörminge woorte op de bres bij de Brusselse poort oondernome, en allemaol aofgeslage door de 1.200 soldaote en Mestreechtenere. Drei doezend doeje vele aon twie kante zoewel oonder vrun en vijand. Evels nao deen aonval waor d'n touwstand in Mestreech oonhaajdbaar gewore, door gebrek aon ete, en 't oetbreke vaan krenkdes. Op 18 Juni sneuvelde Gilles van Berlaymont, aajd Milletair Gouverneur vaan Mestreech, dee 'n belaankriek veldhier en Stadhouwer waor vaan versjèllende geweste. Wie de verdeideging vaan de stad oonhaajdbaar woort, oontwikkelde Sebastiaan Tapijn 't plan um de nog bestaonde ierste stadsmoer, es reserve-verdeidegingslinie te gebruuke, um zoe de inwoeners de tied kraoge um te vlöchte nao 't stadsdeil Wyck. Op 28 Juni kós 'n Spaonse soldaot op de stadsmoer klimme bij de Brusselse Poort, en zaog tot 'n bres neet waor gevöld, en tot de sjeldwachte meu en oetgemergeld waore, en in 'n deepe slaop laoge. Heer melde dat aon zien Offecere, die metein 'n aofdeiling soldaote sjikde um de Sjeldwachte te euvervalle. Eve later volgde 'n bestörming vaan de stad vaanoet versjèllende riechtinge. Sebastiaan Tapijn woort in Wyck gevaange genome, en nao 't hoofketeer vaan Parma in Pietersheim gebrach, boe heer inkele daog daonao aon zien verwóndinge is gestorreve. Ouch Melchior van Schwarzenberg sneuvelde bij de innaome vaan Mestreech. De innaome vaan Mestreech, de Spaanse Furie, eindigde in 'n blood-bad en plundering vaan de stad Mestreech.
Willem van Oranje. 1533-1584.
Alexander Farnese. 1545-1592.
Belègk Mestreech 1579.  16e-iewse kopergravure vaan Mario Cartaro.
Gilles van Berlaymont. 1540-1579.
Belègk Mestreech 1579 door Parma’s tróppe.
Femilie waope vaan Willem van Oranje.
Belègk vaan Mestreech in 1579 door Alexander Farnese.
Femilie waope vaan Alexander Farnese.
Krijgsraod bij ‘t belègk vaan Mestreech 1579. Staonde Sebastiaan Tapijn.