Henri Goovaerts
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Henri Florimond Goovaerts is gebore op 13 november 1865 in Mestreech en gestorreve op 46-jaorige leeftied op 23 Augustus 1912. Zien Pa waor Petrus Franciscus (François) Goovaerts, vaan beroop hoes- en decoratiesjèlder, gebore op 29 Juni 1833 in Malines (Mechelen), Belsj, en is op 70-jaorige leeftied gestorreve in Mestreech op 30 Augustus 1903. Heer kaom in 1860 naor Mestreech en trouwde op 15 Fibberwarie 1865 mèt Josphina Joanna Hubertina (Josefien) Scheffers, gebore op 17 Miert 1843 in Mestreech, en is gestorreve in Mestreech op 8 Miert 1923. Oet de ech vaan Francois Goovaerts en Josefien Scheffers woorte 10 kinder gebore. 1.Henri Florimond Goovaerts, gebore op 13 november 1865 in Mestreech, en is gestorreve op 23 Augustus 1912 in Mestreech. 2.Lambert Goovaerts, gebore in Mestreech in 1867 en gestorreve in Mestreech in 1913. Lambert Goovaerts waor sjèlder en kemediespeuler. 3.Marie Goovaerts, gebore in Mestreech in 1869 en is gestorreve in Mestreech in 1926. Marie Goovaerts waor modiste. 4.Fakke Goovaerts, gebore in Mestreech in 1871 en is gestorreve in Den Haag in 1950. Fakke Goovaerts waor vaan beroop tappeseerder. 5.Hortence Goovaerts, gebore in Mestreech in 1873, en is gestorreve in Mestreech in 1924. Hortence Goovaerts waor vaan beroop modiste. 6.Angelique Goovaerts, gebore in Mestreech in 1876, en is gestorreve in 1958 in Soest (Utrecht). Angelique waor vaan beroop modiste. 7.Raoul Goovaerts, gebore in Mestreech in 1878 en is gestorreve in Mestreech in 1918. Raoul Goovaerts waor vaan beroop sjèlder, kentoerklèrk, en teikenlieraar. 8.Lambertine Goovaerts, gebore in Mestreech in 1879 en is gestorreve in Den Haag in 1965. 9.Jenny Goovaerts, gebore in Mestreech in 1883 en is gestorreve in Soest (Utrecht) in 1949. Jenny Goovaerts waor vaan beroop piano-lierares en zengeres. 10.Maxime Goovaerts, gebore in Mestreech in 1887, en is gestorreve in Gulpen in 1925. Maxime Goovaerts wèrkde op ‘ne baank.
Graaf stein vaan Henrie Goovaerts.
Henrie Florimond Goovaerts. (zittend)
Affiesje vaan de Internationale tentoenstèlling “Beeldende Kunst”  in 1906 vaan Mestreech. Ingel tege de skyline vaan Mestreech.De geportretteerde vrouwen zien Henri's vrouw Lily (rechts) en haor zuster.
Henrie Goovaerts.
Heer lag ziech touw op 't sjèldere vaan portrètte, meh naom ouch aander opdrachte aon. Zoe sjèlderde heer in opdrach vaan de aofdeiling “Armenzorg vaan de Momus Sociëteit”, 't sjèderij “Charité “, dat door de gemeinte Mestreech woort aongebooje aon  Keunigin Wilhelmina en Keunigin Emma, bij 't bezeuk aon Mestreech in 1895. 't Sjèlderij hingk noe in 't hoesarsjief vaan 't Pelies Noordeinde. Ouch kraog heer opdrachte vaan väöraonstaonde Mestreechtenere. In 1895 riechde heer same mèt ziene vrund Fons Olterdissen, belangeloes e teikensjaol op veur lui of kinder vaan 't gewoen wèrk-volk. Nen'aontal jaore daonao woort ‘t Stads-Teikeninstituut opgeriech en heer houpde dao 't ieredoctoraat euver te kriege, meh jaomer genóg gebäörde dat neet. In 't jaor 1902, nao de geboorte vaan zien twiede zoon, woort  Henri Goovaerts nao Paries gesjik um dao 'nen aontal sjèlderije nao te sjèldere, zoe wie “De Graflegging van Titiaan “, ‘n portret vaan Rembrandt, en 'n Hollands interieur vaan Pieter de Hoogh. In 't naojaor vaan 1900 vertrok Henri Goovaerts mèt zien femilie nao Zwitserland um dao te goon sjèldere. Heer had 'nen aontal opdrachte gekrege vaan rieke femilies, um daoveur portrette te goon sjèldere. Henri Goovaerts begós naom te kriege in Europa en vaan 't ein kaom 't aandere en in zien geval väöl opdrachte in versjèllende len. Zoe heet Henri atteljee's gehad in Mestreech, Düsseldorf, Essen en Hamburg. Nao drei jaor in Zwitserland te höbbe gewèrk, kaom Henri Goovaerts weer mèt zien vrouw Lilly Meijer en kinder Hans en Heinz weer trök, en in zien geleefde geboorte-stad Mestreech woene.
Joseph Israëls zelf portret.
Henri Goovaerts.
Börgm. Godard van Slijpen.
Hoes Papeweeg.
Lily Meijer.
Mw.Goovaerts-Scheffers mam vaan Henri Goovaerts.
Portret Hans Goovaerts.
Börgm. Hieronimus van Aken.
Börgm.Jean Francois Hennequin.
Henri Goovaerts trouwde op 4 Juni 1898 in Bonn (Preußen) mèt Caroline Elisabeth Helene (Lily) Meyer, gebore op 14 November 1869 in Bonn Duitsland, en is op 92-jaorige leeftied gestorreve in Den Dolder, Utrecht op 8 november 1962. Oet de ech vaan Henri Goovaerts en Caroline Meyer woorte drei zäöns gebore: 1.Hans Heinrich Friedrich (Hans) Goovaerts, geboren op 5 Jannewarie 1900 in Düsseldorf en is op gestorreve op 7 April 1952 in Sinkawang, Borneo Indonesië. Heer waor getrouwd mèt Mathilde Antonia Clazina PIJ, gebore op 7-03-1909 in Rotterdam, en is gestorreve in Ede op 15 Miert 1971. 2. Heinz Ernst Josef (Heinz) Goovaerts, waor vaan beroop Procuratiehawwer vaan ’n inkfebrik in Sofia, Bulgarije, gebore op 4 September 1902 in Düsseldorf,  en is gestorreve op 25 mei 1945 in Buros, Oekraïne. 3.Friedrich Carl (Frits) Goovaerts, gebore op 25 Juni 1908 in Mestreech en op 85-jaorige leeftied is gestorreve in Wolvega (Fr) op 8 Juni 1993 en waor vaan beroep Grafisch oontwerper, en teikeneer. Henri Goovaerts waor 'ne zoon vaan 'ne hoes en decoratie sjèlder, en mós wie heer vaan de liegere sjaol aofkaom, ziene pa goon hellepe mèt 't sjèldere vaan oonder aandere, orneminte aon de plefong's, wen, deure en zoe mie.  Meh neve 't daogeleks werk, deeg Henri Goovaerts ouch sjèldere op dook, en zien ierste ech werk maakde heer al, wie heer 16 jaor joonk waor. En dao kós me al zien tot heer väöl talent had mèt sjèldere. Heer besloot um kunssjèlder te weure, en góng tege de zin in vaan ziene pa, weer opnui studere, en wel aon de Kunstnijverheidsschool vaan Mechelen in Belsj. Dao studeerde heer vaan 1883 tot 1885 en kraog  sjèlders lès vaan oonder aandere de directeur vaan de sjaol Willem Geerts. In 't ierste jaor behaolde heer 'nen ierste pries en 't Zèlvere iermetaol veur 't oonderdeil teikene, mèt ‘t vak “Teikene vaan Natuur en Antiek”. In 't twiede jaor behaolde heer weer 'nen ierste pries en 't Zèlvere vergölde ieremetaol veur 't teikene vaan de vakke “Schilderkunst en Landschapsschilderskunst”. In de hoegere aofdeiling en landsjapskuns behaolde heer ouch 'nen ierste pries mèt Zèlver vergöld ieremetaol. Mèt de hölp vaan Joseph Alberdingk Thijm, hoeglieraar aon de Academie voor Beeldende Kunsten  in Amsterdam, kraog heer de kans um aon de Academie lèsse te goon volge. Henri Goovaerts waor toen 21 jaor, en heer studeerde dao same mèt ziene kammeraot Fons Olterdissen. Eind jaore 1887-1888 had heer mèt touwstumming vaan ‘t Burgelijk Armenbestuur e atteljee in gebruuk genome, in de Kapel vaan ‘t Grouwzusters-kloester aon d’n Hekenhook.   In 't jaor 1890 wónt heer 'ne belaankrieke pries, naomelek de Prix de Rome. Dee pries had heer gewonne mèt zien sjèlderij “ Dido dee Aeneas naokiek “. Mèt dee pries moch heer op koste vaan de Staot, 'n studiereis make  door Italië en Spanje, boe heer dao 'nen aontal wèrreke mós nao teikene of sjèldere. Wie heer in Spanje wèrkde, in 't Prado vaan Madrid mèt 't naosjèldere vaan  'n sjèlderij, kaom heer Joseph Israëls tege. Joseph Israëls (1824-1911) waor vaan Joedse komaof en waor ein vaan de veurnaomste sjèlders oet de Haagse School. Joseph Israëls waor neet allein sjèlder, meh heer maakde ouch etsen, lithografiën en heer waor sjrijver. Nao zien studiereis góng Henri Goovaerts weer trök nao Mestreech en riechde dao 'n nui atteljee in.
Zie gónge woene in 't Sint.Pietershof gelege aon de Papeweeg nommer 190.(noe nommer 100). In deen tied waor 't St.Pietershof 'n Hotel-Pension-Restaurant en eigendom vaan Heinrich Lingelsheim. De femilie Goovaerts bleef dao woene en 'nen aontal jaore daonao kraog heer vergunning um 100 meter wijer nen eigen woening mèt atteljee te bouwe. De nuie woening aon Papenweeg kraog nommer 159a, later woort 't nommer veranderd in nommer 74 en daonao in nommer 90. De woening woort in 1909/1910 opgelieverd. 't Atteljee waor groet en de aofspraak woort gemaak tot ouch Heinrich Lingelsheim vaan 't atteljee gebruuk moch make, veur broelofte of aander fieste. Henri Goovaerts woort op de internationale tentoenstelling vaan Beeldende Kunsten, in 1906 georganiseerd door De Momus Sociëteit, bekroend mèt 'nen ieremedaalje vaan Prins Hendrik der Nederlande. Ouch teikende Henri 'ne steingravuur veur 't Rembrandleed dat gesjreve waor door Guus Olterdissen in 1906. 't Woort oetgeveurd door e koer vaan 100 zèngers bij de opening vaan de tentoenstelling.Henri Goovaerts is gestorreve onveurzeens aon 'n hartkwaol. Heer veulde ziech neet good en góng nao bove boe heer is gestorreve. Heer storf wie heer 46 jaor joonk waor. Me heet 'n straot nao häöm genump op Sint Pieter, “ de Henri Goovaertsweg”, en es aondinke op de Papeweeg, 'n gedinkstein aon 'n hoes geplaots. Henri Goovaerts ligk begraove op de Algemeine Begraofplaots aon de Toongerseweeg. 't Graafmonumint is gemaak door de Mestreechse beeldhouwer Gerard Hack. De pa vaan Gerard Hack, had 'n zaak vaan Beeldhaw-kuns in de Joedestraot in Mestreech. Heer lieverde oonder aandere ornaminte veur gebouwe en waor ouch resterateur. De jonge Hack werkde euverdaag bij ziene pa , en volgde s'aovends lèsse bij Frans van de Laar aon 't teikeninstituut. Later naom heer de zaak vaan ziene pa euver. 't Mieste werk vaan Henri Goovaerts is in 't bezit vaan particulere euver de ganse wereld en in 't Bonnefantemuseum in Mestreech. 't Suermondt-Ludwig Museum in Aoke heet 't sjèlderij, 'n portret vaan Professor Kraus en 't Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Lübeck heet e portret vaan sjrijfster Ida Boy-Ed. In ‘t Gemeintehoes haange e groet aontal sjèldereije vaan häöm vaan Börgemeisters vaan Mestreech.
Zelfportret.
1865-1912.