Frans van de Laar
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Frans van de Laar. Gesjèlderd door Robert Graafland 1896.
Frans Karel (Frans) van de Laar is gebore in Sittard op 4 Fibberwarie 1853, en gestorreve in Argenteau Belsj op 11 Jannewarie 1933. Frans van de Laar waor getrouwd mèt Maria,Getrude, Wilhelmine, Hubertine Baduin. Gebore in Mestreech op 28 Juli 1843 en is gestorreve op 6 Augustus 1893. Oet de ech vaan Maria en Frans woorte drei kinder gebore. 1.Maria Eugene Jeanette van de Laar, gebore op 21 Juni 1884. Maria trouwde op 4 Juli 1911 mèt de kaopmaan Jacob Heinriech Kessel oet Aoke. Oet dee ech woorte twie zäöns gebore, Franz en Alfons. 2.Francois Alphonse Pierre Hubert van de Laar, gebore in 1885 en is gestorreve op ? 3.Jean Antoine Francois van de Laar, gebore in 1886 en is gestorreve in 1897. De awwers vaan Frans waore Jan Ambrosius van de Laar en Maria Antonetta Schiffeler. Frans van de Laar hertrouwde op 22 Augustus 1899 mèt Marie Melotte, gebore in Mestreech op 7 Aprèl 1847 en gestorreve op 8 Mei 1905. Frans van de Laar waor daan gein gebore Mestreechteneer, evels heet heer bezunder väöl beteikend veur de stad Mestreech. Nao de liegere en middelbare sjaol in Sittard, góng wie heer 21 jaor waor, in 1874 nao Antwerpe nao de “ Koninklijke Accademie voor Schone Kunsten “ um dao 'nen opleiding te volge vaan Beeldhouwer – Boetsere. Heer waor bekwaom en had väöl gaof. Heer behaolde twie kier de “Prix Eccellence “ pries, es bèste lierling. Nao zien studie in Antwerpe  vertrok heer in 1883 nao Mestreech, boe heer trouwde mèt Maria Baduin en ouch in Mestreech ging woene. In Mestreech had heer 'nen atteljee en adverteerde es “Artiste-Sculpteur”, 'ne kunsteneer dee  altaore, preekstool, kemuniebenk, bas-reliëfs, beelde, bustes, grafmonuminte en nog väöl mie maakde. In 't jaor 1898 woort in Mestreech 't Stadsteikeninstituut of ouch wel genump es Patronaats-Teikensjaol  geopend en Frans van de Laar woort dao ein vaan de lierare vaan. “t Stads-Teikeninstituut woort opgeriech bij 't Raodsbesluut op 16 Juni 1898. 't Riek had 'n subsidie gegeve vaan 3.ooo gäölde veur de inriechting vaan de sjaol.In 1920 woorte drei cursussen gegeve, naomelek vaan handteikene, technisch teikene en boetsere.  
Frans van de Laar Zelfportret 1878.
Maria Bauduin. Frans van de Laar ierste vrouw. 1843-1893.
Later góng de sjaol op in de Kunstnijverheidsschool, en later weer in 1959 umgezat tot “De Stads Accademie voor Toegepaste Kunsten”. Vaanaof 1990 is de naom weer veranderd tot “Academi voor Beeldende Kunsten “. Bekinde lierare waore Rob Graafland, Willem Sprenger en Frans van de Laar. De Rotterdamse architek J.van Gils (1998-1903) waor d'n ierste direkteur vaan 't Stads-Teikeninstituut, dat 't ierste jaor begós mèt 159 lierlinge. Me gaof ouch aovend-lèsse in 't aajd Augussteine kloester, ' den Awwe Stiene.Frans van de Laar waor ouch bevrund mèt Rob Graafland, en same hadde zie 't gedach, um 'ne kunskrink op te riechte. In 1910 riechde zie same daan ouch de Limburgse Kunstkrink op, later bekind es de “Maastrichtse School”. Me vergaderde iers in Hotel Café De Suise (noe Vrijthof 11) gelege op 't Vriethof. In 1925 tèlde de Krink 22 wèrkende en 132 kuns-leefhöbbers leie, 42 donateurs en 7 iere leie. Bekinde leie waore in deen tied oonder aandere, Edmond Bellefroid, Grégoire, en Pierre Kemp. 't Plan vaan de Krink waor 't stimulere vaan de belaankstèlling veur de kuns, door 't oonder aandere organisere vaan tentoenstèllinge, en lezinge veur leie en neet leie. Frans van de Laar waor 'ne beeldhouw-werker mèt humor. Heer heet in zien leve 'nen aontal beelde gemaak, bestump veur openbare ruimtes. ‘n Veurbeeld is oonder aandere de Stads-Ingel in de Poort Waarachtig, 't beeldsje vaan de Grauwzuster, bove d'n ingaank vaan 't Natuur-Historisch museum.
 Op 't Pelitie bureau steit 'n broons aofgeetsel vaan de beelde gróp, “ Dao Kaome Ze “ gemaak in 1900. De beelde gróp toent 'nen aontal bekinde Mestreechtenere, die stoon te wachte op de Vastelaovends cortège. Bij de V.D. hingk in 't trappehoes tege de moer, 'n naomaak vaan dee beelde-gróp. Op 'ne Vastelaovends l.p.vaan Discofoon – V&D heet me de beelde-gróp gebruuk veur de hoes. Frans van de Laar kós zien tiedgenote dèks rake door beelde te make vaan persoene oet 't daogeleks leve vaan 'n stads of dörp's tiep.'n Good veurbeeld hei vaan, is 't beeld vaan de “Lètste Zwegel”. De maan steit aofgebeeld, gèt inein gekrope, en perbeert 'n sigrèt aon te steke. Heer steit boete in de wind mèt e drei kwaart jas, en neet touwgeknäöp. Op ziene kop heet heer ne klóts, en tösse zien bein 'n perreplu geklemp. “t Beeld is gemaak door Frans van de Laar, en later heet Charles Vos dao 'n aofgeetsels vaan gemaak. Weijer heet Frans 'ne groet aontal portrèt-buustes gemaak, vaan oonder aandere Gouveneur Gustave Ruys de Berenbrouck en Robert Graafland. Es sjèlder waor Frans van de Laar bekind um vaan zien femilie en zelf portrètte te sjèldere. Heer sjèlderde ouch romantische en humoristische wèrreke. De stijl vaan Frans van de Laar waor tösse academisch-classicisme en impressionisme. Op 11 Jannewarie 1933 is Frans van de Laar in de leeftied vaan 79 jaor gestorreve in Argeteau Belsj. Heer is begraove op de algemeine begraofplaots gelege aon de Tongerseweeg.
Marie Melotte. 1847-1905. Frans van de Laar twiede vrouw.
Dochter Maria van de Laar 1904.
Graafmonumint Fam.van de Laar.
Frans van de Laar. Olieverf  gesjèlderd door Robert Graafland.
Dochter Maria.
Dao Kaome Ze......!
De Lètste Zwegel.
L.P. Dao Kaome ze ....!!
Stads Ingel Poort Waarachtig.
Buuste Frans van de Laar.
Frans van de Laar. 1903.
1853-1933.