Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Daniël Wolff baron van Dopff
Daniël Wolff baron van Dopff Gouverneur 1713-1718.
Daniël Wolff baron van Dopff, heer van Eben, Emael, Agimont, Nedercanne, Hartelstein en Ruyff, is gebore op 10 Jannewarie 1650 in Hanau, en gestorreve op 15 Aprèl 1718 in Mestreech. Heer woort begraove op 1 Mei 1718, en ligk in 't koer begraove vaan de Sint Janskèrk in Mestreech. De awwers vaan Daniël Wolff baron van Dopff waore, Johan Wolfgang van Dopff en Maria Catharina Geiselbach. Daniël Wolff baron van Dopff trouwde mèt Catharina Maria van Volckerhoven vrouwe van Hartelstein en Ruyff. Oet de ech woorte veer kinder gebore; 1.Frederik Karel von Dopff. (1685-1746) 2.Henriette Ernestine von Dopff. 3.Marie-Cécile von Dopff. 4.Jean Pierre von Dopff. Daniel Wolffgang von Dopff, heer van Eben, Emael, Agimont, Nedercanne, Hartelstein en Ruyff (1650-1718), waor Kwartiermeester- Generaal vaan het leger vaan de Verenigde Nederlanden en Commandant,en fortificatiemeister. Vaanaof 1713 tot 1718 Milletaer Gouverneur vaan Mestreech.     Daniël Wolff baron van Dopff waor vaan aofkóms oet 'ne neet adeleke femilie oet Hessen. Ziene pa waor in deens es schout en Tolheffer vaan de Graaf van Hanau. Daniël Wolff baron van Dopff góng al, wie heer 16 jaor waor, in deens vaan 't Grafelike Leger. E paar jaor later góng heer nao 't leger vaan Keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg.  In 't Rampjaar 1672 voch heer mèt, in 't leger vaan de “Staten-Generaal”, tege de Franse legers. Veur zien courage woort heer óndersjeije  mèt 'ne Brandenburgse Ridderorde, de Ordre de la Gënérosité. De achpuntege zwarte staar vaan dee orde woort later door Daniël Wolff baron van Dopff, in zien femilie waope opgenóme. De milletaere carrière vaan van Dopff verleep daonao veurspoedig. In 1675 woort heer aongestèld es Ingenieur- Fortificatiemeester. In 1679 waor heer Ordinaris-Ingenieur, ein vaan de hoegste range van 'n Milletaer Ingenieur.
In 1683 voogde heer ziech oonder bevel vaan Graaf George Frederik van Waldeck-Eisenberg, bij de Keizerleke Duitse tróppe, die 't belèk vaan de Törrekse tróppe veur Wenen dege op-heffe. Op 17 Oktober 1685 verliende de Keizer es verdeenste häöm de adelike titel vaan Reichsfreiherr. (Baron). De Graaf van Waldeck waor zien  besjermhier. Heer benumde Daniël Wolff baron van Dopff tot zien “Kamerheer”, en heel ziech daonao dèks in Mestreech op. Daniël Wolff baron van Dopff woort in 1713 benump  tot Milletaer Gouverneur vaan Mestreech. Tösse 1688 en 1690 leet Van Dopff aon de Zuidwestkant vaan Mestreech veer nuie Bastions aonlègke, um de stad beter te kinne besjerme tege 'nen aonval vaan de Franse tróppe.(negenjarige Oorlog). Nao de doed vaan  George Frederik van Waldeck bleef Daniël Wolff baron van Dopff in Mestreech, en woort door de nuie Gouverneur, Johan Adolf van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön in 1694 bevorderd tot Commedant vaan de Vestingstad Mestreech. In 't jaor 1701-1702 kaom de bouw vaan Fort Sint-Pieter ónder leiding vaan Daniël Wolff baron van Dopff klaor, um zoe de vesting Mestreech wijer te kinne verstèrke. Naotot Johan Adolf van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön in 1704 waor gestorreve, waor Daniël Wolff baron van Dopff, zoegèt wie al 10 jaor waornummend Gouverneur vaan Mestreech. In 1708 oondetsteunde heer de Prins van Savoye en de Hertog van Marlbotough in de Slag bij Oudenaarde en in 1709 bij de Slag vaan Malplaquet. In 't jaor 1712 waor Mestreech 'n oetval basis vaan 'ne groete tróppe mach ónder leiding vaan de prins van Savoye, dee de Franse tróppe veur altied móste trökdringe. Daniël Wolff baron van Dopff woort same mèt twie aandere op verkinne gesjik, en wiste bekans  Peries te bereike. De Vredesónderhandelinge maakde evels dao veurluipig 'n ind aon zien expeditie. Pas in 1713, nao de Vrede van Utrecht, woort Daniël Wolff baron van Dopff, offisjeel  tot Gouverneur vaan Mestreech aongestèld.Tot heer zoe lang heet móte wachte op zien aonstèlling, had woersjienelik te make, tot heer neet vaan Adel waor. Al zien veurgèngers vaan Gouverneur waor jummers  wel vaan Adel.
De Vrede van Utrecht en zien aonstèlling woorte mèt 'n gruuts vuurwerk gevierd op 't Sint-Antonius eiland (Noe de Greend). Nao zien benumming mós Daniël Wolff baron van Dopff de eed vaan trouw aoflègke aon de Bisjop vaan Luik, Jozef Clemens van Beieren. Evels kós dee Van Dopff neet ieder óntvaange daan in 't jaor 1715, en Van Dopff weigerde toen zien deil vaan de koste te betaole. Daomèt kaom ouch 'n ind aon dat Prins-Bisjoppelik ceremonieel. In 1717 óntvong Daniël Wolff baron van Dopff, e op zien gehiel verbouwde  kestiel boeteverblief “Chateau Neercanne” tsaar Peter de Grote. De tsaar bezeukde ouch Fort Sint-Pieter, en de Sint- Pietersberg. Van Dopff waor ouch de bouwer vaan Chateau Neercanne, naotot heer es Commedant vaan de Vesting Mestreech waor benump. Heer leet 't aajd kestiel Agimont slope, en bouwde e nuit nao 'n óntwerp vaan Pieter Post, in de stijl vaan 't Hollands Classicisme. Ouch betaolde heer mèt aon de restauratie vaan de Heilig Grafkapel in Kanne. Van Dopff heet veer bastions óntworpe, boe allein 't bastion Waldeck in 't Waldeck-park vaan is euvergebleve. 't Bastion is genump nao van Dopff besjermhier, Graaf George Frederik van Waldeck-Eisenberg. Daniël Wolff baron van Dopff is gestorreve in Mestreech op 15 Aprèl 1718 en ligk begraove in de Sint Janskèrk.
H. Grafkapel
Daniël Wolff baron van Dopff. 1650-1718.
Daniël Wolff baron van Dopff,
Femilie Waope  van Dopff,
Daniël Wolff baron van Dopff,
Kestiel Neercanne.
Offecier in de Milletaire Willems-orde